Samman­träden och handlingar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2020. Du hittar även föredragslistor och möteshandlingar för sammanträdena.

Sammanträden januari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 jan

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT15 jan

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 146 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

16 jan

Skolnämnden

INSTÄLLT20 jan

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 99 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 4 MB)

20 jan

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 113 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 436 kB)

ProtokollPDF (pdf, 2 MB)

21 jan

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT27 jan

Kommunfullmäktige

INSTÄLLT28 jan

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT29 jan

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)


Sammanträden februari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 feb

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 97 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 97 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 19 MB)

ProtokollPDF (pdf, 10 MB)

11 feb

Omvårdnads-

nämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 5 MB)

12 feb

Tekniska

nämnden

DagordningPDF (pdf, 145 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 851 kB)

ProtokollPDF (pdf, 6 MB)

13 feb

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 101 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

13 feb

Överförmyndar-nämnden

SekretessPDF (pdf, 48 kB)13 feb

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT17 feb

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 101 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 12 MB)

17 feb

Byggnads-

nämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 21 MB)

ProtokollPDF (pdf, 8 MB)

18 feb

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 96 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 4 MB)

18 feb

Kompetens-

nämnden

DagordningPDF (pdf, 119 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

18 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 119 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 2 MB)

24 feb

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 97 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 37 MB)

ProtokollPDF (pdf, 11 MB)

Sammanträden mars 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 mars

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 121 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1017 kB)

ProtokollPDF (pdf, 6 MB)

11 mars

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 184 kB)

12 mars

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 466 kB)

16 mars

Socialnämnden

INSTÄLLT17 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT17 mars

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT18 mars

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 362 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 52 MB)

ProtokollPDF (pdf, 962 kB)

19 mars

Överförmyndarnämnden

INSTÄLLT23 mars

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 111 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 551 kB)

ProtokollPDF (pdf, 227 kB)

24 mars

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 154 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 594 kB)

30 mars

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 48 MB)

ProtokollPDF (pdf, 21 MB)

Sammanträden april 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT14 april

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

HandlingarPDF (pdf, 72 MB)

ProtokollPDF (pdf, 10 MB)

15 april

Tekniska nämnden

INSTÄLLT16 april

Skolnämnden

INSTÄLLT20 april

Socialnämnden

INSTÄLLT21 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT22 april

Byggnadsnämnden

INSTÄLLT23 april

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

HandlingarPDF (pdf, 641 kB)

ProtokollPDF (pdf, 262 kB)

23 april

Överförmyndarnämnden

SekretessPDF (pdf, 48 kB)27 april

Gemensamma familjerättsnämnden

INSTÄLLT28 april

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 105 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 179 kB)

29 april

Kompetensnämnden

INSTÄLLT
Sammanträden maj 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 maj

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 105 kB)

HandlingarPDF (pdf, 743 kB)

ProtokollPDF (pdf, 216 kB)

7 maj

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 151 kB)

HandlingarPDF (pdf, 811 kB)

ProtokollPDF (pdf, 414 kB)

11 maj

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

HandlingarPDF (pdf, 24 MB)

ProtokollPDF (pdf, 839 kB)

12 maj

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 99 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1004 kB)

ProtokollPDF (pdf, 363 kB)

13 maj

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 390 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 313 kB)

14 maj

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 117 kB)

HandlingarPDF (pdf, 645 kB)

ProtokollPDF (pdf, 276 kB)

25 maj

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 93 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 659 kB)

26 maj

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 97 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 195 kB)

Sammanträden juni 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT2 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT3 juni

Skolnämnden

Rev. DagordningPDF (pdf, 122 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 240 kB)

4 juni

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT8 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 176 kB)

HandlingarPDF (pdf, 586 kB)

ProtokollPDF (pdf, 388 kB)

8 juni

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 168 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 295 kB)

9 juni

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 108 kB)

HandlingarPDF (pdf, 414 kB)

ProtokollPDF (pdf, 202 kB)

10 juni

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 124 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 2 MB)

11 juni

Överförmyndarnämnden

SekretessPDF (pdf, 48 kB)15 juni

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 182 kB)

15 juni

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 147 kB)

HandlingarPDF (pdf, 11 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1 MB)

16 juni

Omvårdnadsnämnden

INSTÄLLT17 juni

Kompetensnämnden

DagordningPDF (pdf, 109 kB)

HandlingarPDF (pdf, 463 kB)

ProtokollPDF (pdf, 174 kB)

24 juni

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 205 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

Protokoll PDF (pdf, 447 kB)

24 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 111 kB)

HandlingarPDF (pdf, 40 MB)


ProtokollPDF (pdf, 449 kB)


25 juni

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 139 kB)

HandlingarPDF (pdf, 255 kB)

ProtokollPDF (pdf, 417 kB)

Sammanträden augusti 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 aug

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT6 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess17 aug

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 93 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 94 kB)

HandlingarPDF (pdf, 124 MB)

ProtokollPDF (pdf, 436 kB)

31 aug

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 92 kB)

HandlingarPDF (pdf, 81 MB)

ProtokollPDF (pdf, 273 kB)

31 aug

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 167 kB)

SekretessPDF (pdf, 75 kB)

ProtokollPDF (pdf, 182 kB)

Sammanträden september 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT2 sept

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 253 kB)

HandlingarPDF (pdf, 71 MB)


7 sept

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 154 kB)

HandlingarPDF (pdf, 365 kB)

ProtokollPDF (pdf, 278 kB)

8 sept

Kompetensnämnden

DagordningPDF (pdf, 140 kB)

HandlingarPDF (pdf, 143 kB)

ProtokollPDF (pdf, 215 kB)

9 sept

Tekniska nämnden

INSTÄLLT10 sept

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 140 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 583 kB)

14 sept

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 132 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 131 kB)

HandlingarPDF (pdf, 39 MB)


15 sept

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 126 kB)

HandlingarPDF (pdf, 497 kB)

ProtokollPDF (pdf, 238 kB)

17 sept

Överförmyndarnämnden

Sekretess21 sept

Socialnämnden

INSTÄLLT22 sept

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 176 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 256 kB)

28 sept

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 133 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)


Sammanträden oktober 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 okt

Kommunstyrelsen
13 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
14 okt

Byggnadsnämnden
15 okt

Skolnämnden
19 okt

Gemensamma familjerättsnämnden
19 okt

Socialnämnden
20 okt

Omvårdnadsnämnden
21 okt

Tekniska nämnden
22 okt

Barn- och förskolenämnden
26 okt

Kommunfullmäktige
27 okt

Kompetensnämnden
29 okt

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträden november 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 nov

Byggnadsnämnden
5 nov

Kultur- och fritidsnämnden
10 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
11 nov

Tekniska nämnden
12 nov

Överförmyndarnämnden
12 nov

Skolnämnden
16 nov

Kommunstyrelsen
17 nov

Omvårdnadsnämnden
19 nov

Barn- och förskolenämnden
30 nov

Kommunfullmäktige (budget)
Sammanträden december 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kommunfullmäktige
7 dec

Kommunstyrelsen
7 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
7 dec

Socialnämnden
9 dec

Byggnadsnämnden
9 dec

Kompetensnämnden
9 dec

Tekniska nämnden
10 dec

Skolnämnden
15 dec

Barn- och förskolenämnden
16 dec

Omvårdnadsnämnden
17 dec

Överförmyndarnämnden
17 dec

Kultur- och fritidsnämnden
21 dec

Kommunfullmäktige
Sammanträden december 2019

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 dec

Kommunstyrelsen


MöteshandlingarPDF (pdf, 17 MB)


3 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


3 dec

Socialnämnden
4 dec

Tekniska nämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)


4 dec

Byggnadsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 4 MB)


10 dec

Kompetensnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


10 dec

Omvårdnadsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 3 MB)


12 dec

Skolnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 912 kB)


12 dec

Kultur- och fritidsnämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)


16 dec

Kommunfullmäktige


MöteshandlingarPDF (pdf, 4 MB)


16 dec

Kommunstyrelsen


MöteshandlingarPDF (pdf, 6 MB)


18 dec

Barn- och förskolenämnden


MöteshandlingarPDF (pdf, 143 kB)


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad