Samman­träden och handlingar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2024. Du hittar även föredragningslistor, möteshandlingar och protokoll för sammanträdena.

Januari Visa Dölj

Sammanträden januari 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 jan

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 56 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 257 kB.

31 jan

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 238 kB.


Februari Visa Dölj

Sammanträden februari 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 124 kB.

Handlingar Pdf, 31 MB.

Protokoll Pdf, 540 kB, öppnas i nytt fönster.

6 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 132 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 241 kB.

8 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 102 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 686 kB, öppnas i nytt fönster.

12 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster.

13 feb

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 122 kB.

Handlingar Pdf, 813 kB.

Protokoll Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster.

13 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 121 kB.

Handlingar Pdf, 351 kB.

Protokoll Pdf, 219 kB, öppnas i nytt fönster.

15 feb

Överförmyndarnämnden

Dagordning Pdf, 136 kB.

Sekretess Pdf, 132 kB.

Protokoll Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

15 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 126 kB.

Handlingar Pdf, 625 kB.

Protokoll Pdf, 374 kB, öppnas i nytt fönster.

19 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 130 kB.

Handlingar Pdf, 34 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 734 kB, öppnas i nytt fönster.

20 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster.

20 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 418 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 70 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 600 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

22 feb

Valnämnden

Dagordning Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 448 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.


Mars Visa Dölj

Sammanträden mars 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 mars

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster.

11 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 40 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

12 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT12 mars

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 269 kB, öppnas i nytt fönster.

13 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

14 mars

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster.

18 mars

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster.

19 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

21 mars

Överförmyndarnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

25 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster.

25 mars

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 37 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 396 kB, öppnas i nytt fönster.

27 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster.

April Visa Dölj

Sammanträden april 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 april

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

11 april

Valnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 171 kB, öppnas i nytt fönster.

15 april

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll omedelbar justering Pdf, 427 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Pdf, 650 kB, öppnas i nytt fönster.

16 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster.

17 april

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga handlingar

Protokoll Pdf, 306 kB.

18 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 443 kB.

18 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster.

22 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 470 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

22 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 58 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 318 kB.

23 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 335 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

23 april

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 99 kB.

Handlingar Pdf, 224 kB.

Protokoll Pdf, 355 kB.

25 april

Överförmyndarnämnden

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.

29 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 28 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 533 kB, öppnas i nytt fönster.


Maj Visa Dölj

Sammanträden maj 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 638 kB, öppnas i nytt fönster.


8 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 99 kB.

Handlingar Pdf, 217 kB.

Protokoll Pdf, 230 kB.

13 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 639 kB, öppnas i nytt fönster.

14 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 953 kB, öppnas i nytt fönster.


16 maj

Överförmyndarnämnden

Inställt16 maj

Valnämnden

Dagordning Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga handlingar

Protokoll Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

20 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.


21 maj

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 98 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 319 kB.

27 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.


30 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 861 kB, öppnas i nytt fönster.


Juni Visa Dölj

Sammanträden juni 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.


4 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
4 juni

Kompetensnämnden
5 juni

Tekniska nämnden
10 juni

Socialnämnden
11 juni

Gemensamma familjerättsnämnden
11 juni

Omvårdnadsnämnden
13 juni

Överförmyndarnämnden
13 juni

Skolnämnden
17 juni

Kommunstyrelsen
17 juni

Kommunfullmäktige
18 juni

Förskolenämnden
19 juni

Byggnadsnämnden
Juli Visa Dölj

Inga planerade sammanträden juli 2024

Augusti Visa Dölj

Sammanträden augusti 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 aug

Kommunstyrelsen
22 aug

Överförmyndarnämnden
28 aug

Byggnadsnämnden
September Visa Dölj

Sammanträden september 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 sep

Kommunfullmäktige
3 sep

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
4 sep

Tekniska nämnden
5 sep

Skolnämnden
9 sep

Socialnämnden
10 sep

Gemensamma familjerättsnämnden
10 sep

Förskolenämnden
12 sep

Kultur- och fritidsnämnden
16 sep

Kommunstyrelsen
17 sep

Kompetensnämnden
18 sep

Byggnadsnämnden
19 sep

Valnämnden
24 sep

Omvårdnadsnämnden
26 sep

Överförmyndarnämnden
30 sep

Kommunfullmäktige
Oktober Visa Dölj

Sammanträden oktober 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 okt

Socialnämnden
8 okt

Gemensamma familjerättsnämnden
8 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
9 okt

Tekniska nämnden
10 okt

Kultur- och fritidsnämnden
14 okt

Kommunstyrelsen
15 okt

Förskolenämnden
16 okt

Byggnadsnämnden
17 okt

Skolnämnden
22 okt

Kompetensnämnden
22 okt

Omvårdnadsnämnden
28 okt

Kommunfullmäktige
November Visa Dölj

Sammanträden november 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 nov

Socialnämnden
5 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
6 nov

Tekniska nämnden
7 nov

Överförmyndarnämnden
7 nov

Kultur- och fritidsnämnden
11 nov

Kommunstyrelsen
12 nov

Förskolenämnden
13 nov

Byggnadsnämnden
14 nov

Skolnämnden
19 nov

Omvårdnadsnämnden
25 nov

Kommunfullmäktige
26 nov

Kommunfullmäktige
December Visa Dölj

Sammanträden december 2024

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 dec

Kommunstyrelsen
3 dec

Socialnämnden
4 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
5 dec

Kultur- och fritidsnämnden
9 dec

Byggnadsnämnden
10 dec

Gemensamma familjerätttsnämnden
10 dec

Förskolenämnden
11 dec

Tekniska nämnden
11 dec

Omvårdnadsnämnden
12 dec

Överförmyndarnämnden
12 dec

Skolnämnden
16 dec

Kommunstyrelsen
16 dec

Kommunfullmäktige
17 dec

Kompetensnämnden
Sammanträden 2023 Visa Dölj

Sammanträden februari 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 feb

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 76 kB.

Handlingar Pdf, 910 kB.

Protokoll Pdf, 439 kB.

8 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 167 kB.

Handlingar Pdf, 426 kB.

Protokoll Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.

9 feb

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.13 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 970 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster.

13 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 573 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 358 kB, öppnas i nytt fönster.

14 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 847 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 403 kB, öppnas i nytt fönster.

16 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 95 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 470 kB, öppnas i nytt fönster.

20 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 622 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 106 kB.

Handlingar Pdf, 856 kB.

Protokoll Pdf, 269 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 861 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 426 kB, öppnas i nytt fönster.

22 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 114 kB.

Handlingar Pdf, 749 kB.

Protokoll Pdf, 421 kB, öppnas i nytt fönster.

23 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträden mars 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 mars

Kommunfullmäktige

INSTÄLLT7 mars

Förskolenämnden

INSTÄLLT8 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 98 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

14 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 262 kB.

20 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 113 kB.

Handlingar Pdf, 89 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 488 kB, öppnas i nytt fönster.

21 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB.

Handlingar Pdf, 860 kB.

Protokoll Pdf, 204 kB.

22 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 269 kB.

23 mars

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT23 mars

Skolnämnden

INSTÄLLT27 mars

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 422 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 191 kB.

28 mars

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 213 kB.

30 mars

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.Sammanträden april 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 94 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 674 kB, öppnas i nytt fönster.

4 april

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 98 kB.

Handlingar Pdf, 1008 kB.

Protokoll Pdf, 422 kB.

5 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 138 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster.

18 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 381 kB, öppnas i nytt fönster.

19 april

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 270 kB.

20 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster.

24 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.

24 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 485 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 292 kB, öppnas i nytt fönster.

27 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 481 kB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträden maj 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT4 maj

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.9 maj

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 77 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 299 kB.

10 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 176 kB.

Handlingar Pdf, 29 MB.

Protokoll Pdf, 356 kB, öppnas i nytt fönster.

15 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 523 kB, öppnas i nytt fönster.

17 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 283 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 502 kB, öppnas i nytt fönster.

23 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 313 kB, öppnas i nytt fönster.

29 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 474 kB, öppnas i nytt fönster.

29 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster.

30 maj

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 282 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 487 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden juni 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 102 kB.

Handlingar Pdf, 449 kB.

Protokoll Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster.

7 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 331 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 292 kB, öppnas i nytt fönster.

8 juni

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 488 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.

12 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 329 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 354 kB, öppnas i nytt fönster.

12 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 619 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 428 kB, öppnas i nytt fönster.

13 juni

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 441 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 271 kB.

14 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 427 kB, öppnas i nytt fönster.

15 juni

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.19 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 643 kB, öppnas i nytt fönster.

19 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 422 kB, öppnas i nytt fönster.

20 juni

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 777 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 358 kB, öppnas i nytt fönster.

21 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 176 kB.

Handlingar Pdf, 53 MB.

Protokoll Pdf, 346 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden juli 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 juli

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 359 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Sammanträden augusti 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

14 aug

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT17 aug

Överförmyndarnämnden

INSTÄLLT28 aug

Kommunfullmäktige

INSTÄLLT30 aug

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 172 kB.

Handlingar Pdf, 97 MB.

Protokoll Pdf, 329 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden september 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 sep

Gemensamma familjerättsnämnden

INSTÄLLT4 sep

Socialnämnden

INSTÄLLT5 sep

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 246 kB, öppnas i nytt fönster.

6 sep

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 463 kB, öppnas i nytt fönster.

7 sep

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 682 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

11 sep

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 552 kB, öppnas i nytt fönster.

12 sep

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 658 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster.

14 sep

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 495 kB, öppnas i nytt fönster.

18 sep

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

19 sep

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 468 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 417 kB, öppnas i nytt fönster.

21 sep

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.25 sep

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 544 kB, öppnas i nytt fönster.

26 sep

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 285 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 339 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden oktober 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 186 kB, öppnas i nytt fönster.

9 okt

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 433 kB, öppnas i nytt fönster.

10 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 371 kB, öppnas i nytt fönster.

12 okt

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 582 kB, öppnas i nytt fönster.

16 okt

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 1 MB.

17 okt

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 580 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 329 kB, öppnas i nytt fönster.

18 okt

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 126 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 518 kB, öppnas i nytt fönster.

18 okt

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 463 kB, öppnas i nytt fönster.

19 okt

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 585 kB, öppnas i nytt fönster.

24 okt

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 926 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 457 kB, öppnas i nytt fönster.

24 okt

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 713 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 370 kB, öppnas i nytt fönster.

30 okt

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden november 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 nov

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 836 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster.

7 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT9 nov

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.9 nov

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 264 kB, öppnas i nytt fönster.

13 nov

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 49 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 431 kB, öppnas i nytt fönster.

14 nov

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 584 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster.

15 nov

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.


Protokoll Pdf, 403 kB, öppnas i nytt fönster.

15 nov

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 267 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster.

16 nov

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 827 kB, öppnas i nytt fönster.

21 nov

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 698 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 288 kB, öppnas i nytt fönster.

27 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Debattordning Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 41 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster.

28 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden december 2023

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev.dagordning Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 58 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 547 kB, öppnas i nytt fönster.

4 dec

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 677 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 545 kB, öppnas i nytt fönster.

5 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 11 MB.

Protokoll Pdf, 407 kB, öppnas i nytt fönster.

6 dec

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster.

7 dec

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 464 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 392 kB, öppnas i nytt fönster.

11 dec

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

11 dec

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 89 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.

12 dec

Förskolenämnden

Dagordning Pdf, 100 kB.

Handlingar Pdf, 551 kB.

Protokoll Pdf, 324 kB.

13 dec

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 143 kB.

Handlingar Pdf, 973 kB.

Protokoll Pdf, 468 kB.

14 dec

Överförmyndarnämnden

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 748 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 190 kB, öppnas i nytt fönster.

14 dec

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 102 kB.

Handlingar Pdf, 883 kB.

Protokoll Pdf, 504 kB.

18 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 22 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 854 kB, öppnas i nytt fönster.

18 dec

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 63 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 571 kB, öppnas i nytt fönster.

19 dec

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 401 kB.

Sammanträden 2022 Visa Dölj

Sammanträden januari 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 jan

Kommunstyrelsen

Inställt31 jan

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 609 kB.


Sammanträden februari 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB.

Handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 417 kB, öppnas i nytt fönster.

2 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 177 kB.

Handlingar Pdf, 48 MB.

Protokoll Pdf, 285 kB.

3 feb

Valnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster.

8 feb

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster.

9 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 143 kB.

Handlingar Pdf, 471 kB.

Protokoll Pdf, 219 kB.

10 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 371 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster.

10 feb

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 99 kB.14 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 37 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 729 kB, öppnas i nytt fönster.

15 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 131 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 488 kB.

17 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 641 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster.

21 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.

22 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 679 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

28 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 609 kB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträden mars 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 mars

Barn- och förskolenämnden

Inställt9 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 174 kB.

Handlingar Pdf, 38 MB.

Protokoll Pdf, 418 kB.

10 mars

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

15 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

17 mars

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.17 mars

Skolnämnden

Inställt21 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 55 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster.

22 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inställt23 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 99 kB.28 mars

Socialnämnden

Inställt29 mars

Kompetensnämnden

Inställt31 mars

Valnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 245 kB.

Sammanträden april 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 66 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 529 kB, öppnas i nytt fönster.

5 april

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster.

6 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB.

Handlingar Pdf, 13 MB.

Protokoll Pdf, 483 kB.

7 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 754 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

25 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster.

25 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 766 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 216 kB, öppnas i nytt fönster.

26 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 130 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 637 kB.

27 april

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 104 kB.

Handlingar Pdf, 456 kB.

Protokoll Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

28 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.

28 april

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanträden maj 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB.

Handlingar Pdf, 843 kB.

Protokoll Pdf, 215 kB.

4 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB.

Handlingar

Protokoll Pdf, 498 kB.

10 maj

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 405 kB, öppnas i nytt fönster.

12 maj

Valnämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

16 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 66 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 639 kB, öppnas i nytt fönster.

17 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB.

Handlingar Pdf, 322 kB.

Protokoll Pdf, 205 kB.

18 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 109 kB.

Handlingar Pdf, 218 kB.

Protokoll Pdf, 206 kB.

19 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster.

30 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 62 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 450 kB.

31 maj

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 608 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden juni 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 473 kB.

7 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster.

8 juni

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar Pdf, 358 kB.

Protokoll Pdf, 364 kB, öppnas i nytt fönster.

9 juni

Överförmyndarnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB.

Handlingar Pdf, 335 kB.


13 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

13 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

14 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 55 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 324 kB.

15 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 122 kB.

Handlingar Pdf, 329 kB.

Protokoll Pdf, 226 kB.

16 juni

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.

20 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Rev. dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 826 kB, öppnas i nytt fönster.

20 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

21 juni

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 123 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 287 kB.

22 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 174 kB.

Handlingar Pdf, 298 MB.

Protokoll Pdf, 888 kB.

Sammanträden augusti 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.25 aug

Valnämnden

Dagordning Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga beslutshandlingar

Protokoll Pdf, 157 kB.

29 aug

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 102 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 269 kB.

29 aug

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 95 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

31 aug

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 169 kB.

Handlingar Pdf, 338 MB.

Protokoll Pdf, 571 kB.

Sammanträden september 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 sept

Gemensamma familjerättsnämnden

Inställt5 sept

Socialnämnden

Inställt6 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 103 kB.

Handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 302 kB.

7 sept

Tekniska nämnden

Inställt8 sept

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

12 sept

Kommunstyrelsen

Inställt13 sept

Barn- och förskolenämnden

Inställt15 sept

Kultur- och fritidsnämnden

Inställt20 sept

Kompetensnämnden

Inställt26 sept

Kommunfullmäktige

Inställt27 sept

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 121 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 230 kB.

28 sept

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 180 kB.

Handlingar Pdf, 161 MB.

Protokoll Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

29 sept

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.Sammanträden oktober 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 682 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 578 kB, öppnas i nytt fönster.

10 okt

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 416 kB, öppnas i nytt fönster.

11 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 260 kB, öppnas i nytt fönster.

12 okt

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 89 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 344 kB, öppnas i nytt fönster.

13 okt

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.

17 okt

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 308 kB.

18 okt

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 633 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 513 kB, öppnas i nytt fönster.

19 okt

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 45 MB.

Protokoll Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

25 okt

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 419 kB, öppnas i nytt fönster.

26 okt

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 119 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 456 kB.

27 okt

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.

31 okt

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 100 kB.

Handlingar Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 354 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden november 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 nov

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 492 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

8 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar Pdf, 25 MB.

Protokoll Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster.

9 nov

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga besluts-handlingar

Protokoll Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.

10 nov

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.14 nov

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 333 kB, öppnas i nytt fönster.

15 nov

Barn- och förskolenämnden

Inställt16 nov

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 65 kB.

Handlingar Pdf, 77 MB.

Protokoll Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.

17 nov

Kultur- och fritidsnämnden

Inställt22 nov

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 125 kB.

Handlingar Pdf, 840 kB.

Protokoll Pdf, 634 kB.

24 nov

Skolnämnden

Inställt28 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 89 kB.

Debattordning Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 32 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 282 kB, öppnas i nytt fönster.

29 nov

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 122 kB.

Handlingar Pdf, 131 kB.

Valärenden Pdf, 669 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden december 2022

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 241 kB, öppnas i nytt fönster.

5 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.


5 dec

Socialnämnden (18:30)

Dagordning Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 287 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.

6 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 97 kB.

Handlingar Pdf, 32 MB.

Protokoll Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster.

6 dec

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 228 kB, öppnas i nytt fönster.

8 dec

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

12 dec

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 122 kB.

Handlingar Pdf, 19 MB.

Protokoll Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.

12 dec

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 405 kB, öppnas i nytt fönster.

14 dec

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster.

15 dec

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 370 kB, öppnas i nytt fönster.

15 dec

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.19 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 56 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 828 kB, öppnas i nytt fönster.

19 dec

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 126 kB.

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 418 kB, öppnas i nytt fönster.

20 dec

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB.

Handlingar Pdf, 95 kB.

Protokoll Pdf, 289 kB.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad