Samman­träden och handlingar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2021. Du hittar även föredragningslistor och möteshandlingar för sammanträdena.

Sammanträden januari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 jan

Tekniska nämnden

INSTÄLLT25 jan

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 137 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 442 kB)


Sammanträden februari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 feb

Kompetensnämnden

DagordningPDF (pdf, 159 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 189 kB)

3 feb

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 203 kB)

HandlingarPDF (pdf, 117 MB)

Kompletterande handlingarPDF (pdf, 15 MB)

ProtokollPDF (pdf, 735 kB)

8 feb

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 148 kB)

HandlingarPDF (pdf, 83 MB)

ProtokollPDF (pdf, 872 kB)

9 feb

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 156 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 711 kB)

10 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 71 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 272 kB)

11 feb

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 165 kB)

HandlingarPDF (pdf, 823 kB)

ProtokollPDF (pdf, 175 kB)

11 feb

Överförmyndarnämnden

SekretessPDF (pdf, 59 kB)15 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 189 kB)

HandlingarPDF (pdf, 541 kB)

ProtokollPDF (pdf, 218 kB)

15 feb

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 161 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 240 kB)

16 feb

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

HandlingarPDF (pdf, 11 MB)

ProtokollPDF (pdf, 601 kB)

17 feb

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

HandlingarPDF (pdf, 404 kB)

ProtokollPDF (pdf, 672 kB)

18 feb

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 133 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 237 kB)

22 feb

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 132 kB)

HandlingarPDF (pdf, 68 MB)

ProtokollPDF (pdf, 317 kB)


Mars Visa Dölj

Sammanträden mars 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 mars

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 145 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 560 kB)

10 mars

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 190 kB)

HandlingarPDF (pdf, 58 MB)

ProtokollPDF (pdf, 727 kB)

11 mars

Kultur- och fritidsnämnden (17:00)

INSTÄLLT16 mars

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 148 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 322 kB)

17 mars

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 146 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 387 kB)

18 mars

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 128 kB)

HandlingarPDF (pdf, 20 MB)

ProtokollPDF (pdf, 518 kB)

18 mars

Överförmyndarnämnden

SekretessPDF (pdf, 60 kB)22 mars

Socialnämnden

INSTÄLLT29 mars

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

HandlingarPDF (pdf, 92 MB)

ProtokollPDF (pdf, 792 kB)

April Visa Dölj

Sammanträden april 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 april

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 142 kB)

HandlingarPDF (pdf, 41 MB)

ProtokollPDF (pdf, 956 kB)

13 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 148 kB)

HandlingarPDF (pdf, 14 MB)

ProtokollPDF (pdf, 459 kB)

14 april

Tekniska nämnden

INSTÄLLT19 april

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 190 kB)

HandlingarPDF (pdf, 102 MB)


20 april

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 155 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)


21 april

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 146 kB)

HandlingarPDF (pdf, 299 kB)


22 april

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 161 kB)

HandlingarPDF (pdf, 494 kB)


26 april

Gemensamma familjerättsnämnden
26 april

Socialnämnden
27 april

Överförmyndarnämnden
27 april

Kompetensnämnden
29 april

Skolnämnden

Maj Visa Dölj

Sammanträden maj 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 maj

Kommunstyrelsen
18 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
19 maj

Byggnadsnämnden
20 maj

Barn- och förskolenämnden
24 maj

Kommunfullmäktige
25 maj

Omvårdnadsnämnden
26 maj

Tekniska nämnden
27 maj

Kultur- och fritidsnämnden
Juni Visa Dölj

Sammanträden juni 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kompetensnämnden
3 juni

Skolnämnden
7 juni

Kommunstyrelsen
10 juni

Överförmyndarnämnden
14 juni

Socialnämnden
14 juni

Gemensamma familjerättsnämnden
15 juni

Barn- och förskolenämnden
16 juni

Tekniska nämnden
17 juni

Kultur- och fritidsnämnden
21 juni

Kommunfullmäktige
21 juni

Kommunstyrelsen
22 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
23 juni

Omvårdnadsnämnden
28 juni

Byggnadsnämnden
Augusti Visa Dölj

Sammanträden augusti 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 aug

Kommunstyrelsen
19 aug

Överförmyndarnämnden
25 aug

Byggnadsnämnden
30 aug

Kommunfullmäktige
September Visa Dölj

Sammanträden september 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

6 sept

Gemensamma familjerättsnämnden
6 sept

Socialnämnden
7 sept

Kompetensnämnden
8 sept

Tekniska nämnden
9 sept

Skolnämnden
13 sept

Kommunstyrelsen

 14 sept

Barn- och förskolenämnden

 

 


16 sept

Kultur- och fritidsnämnden 

21 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
22 sept

Byggnadsnämnden 

27 sept

Kommunfullmäktige 

28 sept

Omvårdnadsnämnden

 

 

 

30 sept

Överförmyndarnämnden
Oktober Visa Dölj

Sammanträden oktober 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 okt

Kommunstyrelsen
12 okt

Gemensamma familjerättsnämnden
12 okt

Socialnämnden
13 okt

Tekniska nämnden
14 okt

Skolnämnden
18 okt

Byggnadsnämnden
19 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
20 okt

Barn- och förskolenämnden
25 okt

Kommunfullmäktige
26 okt

Kompetensnämnden
27 okt

Omvårdnadsnämnden
28 okt

Kultur- och fritidsnämnden
November Visa Dölj

Sammanträden november 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 nov

Socialnämnden
9 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
10 nov

Tekniska nämnden
11 nov

Skolnämnden
11 nov

Överförmyndarnämnden
15 nov

Kommunstyrelsen
16 nov

Barn- och förskolenämnden
23 nov

Omvårdnadsnämnden
24 nov

Byggnadsnämnden
25 nov

Kultur- och fritidsnämnden
29 nov

Kommunfullmäktige
30 nov

Kommunfullmäktige
December Visa Dölj

Sammanträden december 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kompetensnämnden
6 dec

Kommunstyrelsen


 

 

6 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
6 dec

Socialnämnden
7 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
8 dec

Barn- och förskolenämnden

 

 

 

9 dec

Skolnämnden 

13 dec

Byggnadsnämnden
14 dec

Omvårdnadsnämnden
15 dec

Tekniska nämnden
16 dec

Överförmyndarnämnden
16 dec

Kultur- och fritidsnämnden
20 dec

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 133 kB)

HandlingarPDF (pdf, 33 MB)

ProtokollPDF (pdf, 385 kB)

20 dec

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 114 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 270 kB)

Sammanträden 2020 Visa Dölj

Sammanträden januari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 jan

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT15 jan

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 146 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 281 kB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

16 jan

Skolnämnden

INSTÄLLT20 jan

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 99 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 4 MB)

20 jan

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 113 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 436 kB)

ProtokollPDF (pdf, 2 MB)

21 jan

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT27 jan

Kommunfullmäktige

INSTÄLLT28 jan

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT29 jan

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)


Sammanträden februari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 feb

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 97 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 97 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 19 MB)

ProtokollPDF (pdf, 10 MB)

11 feb

Omvårdnads-

nämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 5 MB)

12 feb

Tekniska

nämnden

DagordningPDF (pdf, 145 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 851 kB)

ProtokollPDF (pdf, 6 MB)

13 feb

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 101 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

13 feb

Överförmyndar-nämnden

SekretessPDF (pdf, 48 kB)13 feb

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT17 feb

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 101 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 12 MB)

17 feb

Byggnads-

nämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 21 MB)

ProtokollPDF (pdf, 8 MB)

18 feb

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 96 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 4 MB)

18 feb

Kompetens-

nämnden

DagordningPDF (pdf, 119 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 3 MB)

18 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 119 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 2 MB)

24 feb

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 97 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 37 MB)

ProtokollPDF (pdf, 11 MB)

Sammanträden mars 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 mars

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 121 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1017 kB)

ProtokollPDF (pdf, 6 MB)

11 mars

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 184 kB)

12 mars

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 466 kB)

16 mars

Socialnämnden

INSTÄLLT17 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT17 mars

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT18 mars

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 362 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 52 MB)

ProtokollPDF (pdf, 962 kB)

19 mars

Överförmyndarnämnden

INSTÄLLT23 mars

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 111 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 551 kB)

ProtokollPDF (pdf, 227 kB)

24 mars

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 154 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 594 kB)

30 mars

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

MöteshandlingarPDF (pdf, 48 MB)

ProtokollPDF (pdf, 21 MB)

Sammanträden april 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT14 april

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

HandlingarPDF (pdf, 72 MB)

ProtokollPDF (pdf, 10 MB)

15 april

Tekniska nämnden

INSTÄLLT16 april

Skolnämnden

INSTÄLLT20 april

Socialnämnden

INSTÄLLT21 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT22 april

Byggnadsnämnden

INSTÄLLT23 april

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 150 kB)

HandlingarPDF (pdf, 641 kB)

ProtokollPDF (pdf, 262 kB)

23 april

Överförmyndarnämnden

SekretessPDF (pdf, 48 kB)27 april

Gemensamma familjerättsnämnden

INSTÄLLT28 april

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 105 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 179 kB)

29 april

Kompetensnämnden

INSTÄLLT
Sammanträden maj 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 maj

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 105 kB)

HandlingarPDF (pdf, 743 kB)

ProtokollPDF (pdf, 216 kB)

7 maj

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 151 kB)

HandlingarPDF (pdf, 811 kB)

ProtokollPDF (pdf, 414 kB)

11 maj

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 152 kB)

HandlingarPDF (pdf, 24 MB)

ProtokollPDF (pdf, 839 kB)

12 maj

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 99 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1004 kB)

ProtokollPDF (pdf, 363 kB)

13 maj

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 390 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 313 kB)

14 maj

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 117 kB)

HandlingarPDF (pdf, 645 kB)

ProtokollPDF (pdf, 276 kB)

25 maj

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 93 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 659 kB)

26 maj

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 97 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 195 kB)

Sammanträden juni 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT2 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT3 juni

Skolnämnden

Rev. DagordningPDF (pdf, 122 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 240 kB)

4 juni

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT8 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 176 kB)

HandlingarPDF (pdf, 586 kB)

ProtokollPDF (pdf, 388 kB)

8 juni

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 168 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 295 kB)

9 juni

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 108 kB)

HandlingarPDF (pdf, 414 kB)

ProtokollPDF (pdf, 202 kB)

10 juni

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 124 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 2 MB)

11 juni

Överförmyndarnämnden

SekretessPDF (pdf, 48 kB)15 juni

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 95 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 182 kB)

15 juni

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 147 kB)

HandlingarPDF (pdf, 11 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1 MB)

16 juni

Omvårdnadsnämnden

INSTÄLLT17 juni

Kompetensnämnden

DagordningPDF (pdf, 109 kB)

HandlingarPDF (pdf, 463 kB)

ProtokollPDF (pdf, 174 kB)

24 juni

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 205 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

Protokoll PDF (pdf, 447 kB)

24 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 111 kB)

HandlingarPDF (pdf, 40 MB)


ProtokollPDF (pdf, 449 kB)


25 juni

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 139 kB)

HandlingarPDF (pdf, 255 kB)

ProtokollPDF (pdf, 417 kB)

Sammanträden augusti 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 aug

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT6 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess17 aug

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 93 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 94 kB)

HandlingarPDF (pdf, 124 MB)

ProtokollPDF (pdf, 436 kB)

31 aug

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 92 kB)

HandlingarPDF (pdf, 81 MB)

ProtokollPDF (pdf, 273 kB)

31 aug

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 167 kB)

SekretessPDF (pdf, 75 kB)

ProtokollPDF (pdf, 182 kB)

Sammanträden september 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT2 sept

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 253 kB)

HandlingarPDF (pdf, 71 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1 MB)

7 sept

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 154 kB)

HandlingarPDF (pdf, 365 kB)

ProtokollPDF (pdf, 278 kB)

8 sept

Kompetensnämnden

DagordningPDF (pdf, 140 kB)

HandlingarPDF (pdf, 143 kB)

ProtokollPDF (pdf, 215 kB)

9 sept

Tekniska nämnden

INSTÄLLT10 sept

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 140 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 583 kB)

14 sept

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 132 kB)

Rev. dagordningPDF (pdf, 131 kB)

HandlingarPDF (pdf, 39 MB)

ProtokollPDF (pdf, 250 kB)

15 sept

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 126 kB)

HandlingarPDF (pdf, 497 kB)

ProtokollPDF (pdf, 238 kB)

17 sept

Överförmyndarnämnden

Sekretess21 sept

Socialnämnden

INSTÄLLT22 sept

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 176 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 256 kB)

28 sept

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 133 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 370 kB)

Sammanträden oktober 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 okt

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 134 kB)

HandlingarPDF (pdf, 79 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1 MB)

13 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 67 kB)

HandlingarPDF (pdf, 15 MB)

ProtokollPDF (pdf, 481 kB)

14 okt

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 139 kB)

HandlingarPDF (pdf, 106 MB)

ProtokollPDF (pdf, 792 kB)

15 okt

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 144 kB)

HandlingarPDF (pdf, 577 kB)

ProtokollPDF (pdf, 441 kB)

19 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 181 kB)

HandlingarPDF (pdf, 621 kB)

ProtokollPDF (pdf, 220 kB)

19 okt

Socialnämnden

DagordningPDF (pdf, 139 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 483 kB)

20 okt

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 136 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 514 kB)

21 okt

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 130 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 485 kB)

22 okt

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 146 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 545 kB)

26 okt

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 133 kB)

HandlingarPDF (pdf, 90 MB)

ProtokollPDF (pdf, 326 kB)

27 okt

Kompetensnämnden

DagordningPDF (pdf, 124 kB)

HandlingarPDF (pdf, 451 kB)

ProtokollPDF (pdf, 823 kB)

29 okt

Kultur- och fritidsnämnden

DagordningPDF (pdf, 128 kB)

HandlingarPDF (pdf, 534 kB)

ProtokollPDF (pdf, 256 kB)

Sammanträden november 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 nov

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 136 kB)

HandlingarPDF (pdf, 39 MB)

ProtokollPDF (pdf, 597 kB)

5 nov

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT10 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 137 kB)

HandlingarPDF (pdf, 17 MB)

ProtokollPDF (pdf, 960 kB)

11 nov

Tekniska nämnden

INSTÄLLT12 nov

Överförmyndarnämnden

Sekretess12 nov

Skolnämnden

INSTÄLLT16 nov

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 137 kB)

HandlingarPDF (pdf, 27 MB)

ProtokollPDF (pdf, 786 kB)

17 nov

Omvårdnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 135 kB)

HandlingarPDF (pdf, 453 kB)

ProtokollPDF (pdf, 209 kB)

19 nov

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT30 nov

Kommunfullmäktige (budget)

DagordningPDF (pdf, 112 kB)

HandlingarPDF (pdf, 58 MB)

ProtokollPDF (pdf, 347 kB)

Sammanträden december 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kommunfullmäktige

INSTÄLLT7 dec

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 133 kB)

HandlingarPDF (pdf, 39 MB)

ProtokollPDF (pdf, 661 kB)

7 dec

Gemensamma familjerättsnämnden

DagordningPDF (pdf, 187 kB)

HandlingarPDF (pdf, 293 kB)

ProtokollPDF (pdf, 261 kB)

7 dec

Socialnämnden (18:30)

DagordningPDF (pdf, 160 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1022 kB)

ProtokollPDF (pdf, 598 kB)

8 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DagordningPDF (pdf, 121 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 814 kB)

9 dec

Byggnadsnämnden

DagordningPDF (pdf, 131 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9 MB)

ProtokollPDF (pdf, 499 kB)

10 dec

Skolnämnden

DagordningPDF (pdf, 117 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 967 kB)

14 dec

Tekniska nämnden

DagordningPDF (pdf, 159 kB)

HandlingarPDF (pdf, 23 MB)

ProtokollPDF (pdf, 525 kB)

15 dec

Barn- och förskolenämnden

DagordningPDF (pdf, 140 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 692 kB)

16 dec

Omvårdnadsnämnden (19:30)

DagordningPDF (pdf, 164 kB)

HandlingarPDF (pdf, 164 kB)

ProtokollPDF (pdf, 293 kB)

17 dec

Överförmyndarnämnden

Sekretess17 dec

Kompetensnämnden (17:30)

DagordningPDF (pdf, 112 kB)

HandlingarPDF (pdf, 556 kB)

ProtokollPDF (pdf, 243 kB)

17 dec

Kultur- och fritidsnämnden (18:30)

DagordningPDF (pdf, 136 kB)

HandlingarPDF (pdf, 838 kB)

ProtokollPDF (pdf, 240 kB)

21 dec

Kommunstyrelsen

DagordningPDF (pdf, 133 kB)

HandlingarPDF (pdf, 33 MB)

ProtokollPDF (pdf, 385 kB)

21 dec

Kommunfullmäktige

DagordningPDF (pdf, 114 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 270 kB)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad