Samman­träden och handlingar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2021. Du hittar även föredragningslistor och möteshandlingar för sammanträdena.

Januari Visa Dölj

Sammanträden januari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 jan

Tekniska nämnden

INSTÄLLT25 jan

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 137 kB)

Handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 442 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 442 kB)


Februari Visa Dölj

Sammanträden februari 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 feb

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 159 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 189 kB)

3 feb

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 203 kB. (Pdf, 203 kB)

Handlingar Pdf, 117 MB. (Pdf, 117 MB)

Kompletterande handlingar Pdf, 15 MB. (Pdf, 15 MB)

Protokoll Pdf, 735 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 735 kB)

8 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 83 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 83 MB)

Protokoll Pdf, 872 kB. (Pdf, 872 kB)

9 feb

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 156 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 711 kB. (Pdf, 711 kB)

10 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 272 kB)

11 feb

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 165 kB)

Handlingar Pdf, 823 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 823 kB)

Protokoll Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 175 kB)

11 feb

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 59 kB. (Pdf, 59 kB)15 feb

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 189 kB)

Handlingar Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 541 kB)

Protokoll Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 218 kB)

15 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 161 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 240 kB)

16 feb

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB. (Pdf, 152 kB)

Handlingar Pdf, 11 MB. (Pdf, 11 MB)

Protokoll Pdf, 601 kB. (Pdf, 601 kB)

17 feb

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 150 kB. (Pdf, 150 kB)

Handlingar Pdf, 404 kB. (Pdf, 404 kB)

Protokoll Pdf, 672 kB. (Pdf, 672 kB)

18 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 237 kB. (Pdf, 237 kB)

22 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 132 kB. (Pdf, 132 kB)

Handlingar Pdf, 68 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 68 MB)

Protokoll Pdf, 317 kB. (Pdf, 317 kB)


Mars Visa Dölj

Sammanträden mars 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 mars

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 145 kB. (Pdf, 145 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 560 kB. (Pdf, 560 kB)

10 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 190 kB. (Pdf, 190 kB)

Handlingar Pdf, 58 MB. (Pdf, 58 MB)

Protokoll Pdf, 727 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 727 kB)

11 mars

Kultur- och fritidsnämnden (17:00)

INSTÄLLT16 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 322 kB. (Pdf, 322 kB)

17 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 146 kB. (Pdf, 146 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 387 kB. (Pdf, 387 kB)

18 mars

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB. (Pdf, 128 kB)

Handlingar Pdf, 20 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 20 MB)

Protokoll Pdf, 518 kB. (Pdf, 518 kB)

18 mars

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 60 kB. (Pdf, 60 kB)22 mars

Socialnämnden

INSTÄLLT29 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150 kB)

Handlingar Pdf, 92 MB. (Pdf, 92 MB)

Protokoll Pdf, 792 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 792 kB)

April Visa Dölj

Sammanträden april 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 142 kB)

Handlingar Pdf, 41 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41 MB)

Protokoll Pdf, 956 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 956 kB)

13 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 14 MB. (Pdf, 14 MB)

Protokoll Pdf, 459 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 459 kB)

14 april

Tekniska nämnden

INSTÄLLT19 april

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 190 kB. (Pdf, 190 kB)

Handlingar Pdf, 102 MB. (Pdf, 102 MB)

Protokoll Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 311 kB)

20 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB. (Pdf, 155 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 196 kB)

21 april

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 146 kB. (Pdf, 146 kB)

Handlingar Pdf, 299 kB. (Pdf, 299 kB)

Protokoll Pdf, 487 kB. (Pdf, 487 kB)

22 april

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 161 kB)

Handlingar Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 494 kB)

Protokoll Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 280 kB)

26 april

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 178 kB)

Sekretess Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 81 kB)

Protokoll Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 184 kB)

26 april

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 154 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188 kB)

27 april

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 48 kB. (Pdf, 48 kB)27 april

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Protokoll Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 234 kB)

29 april

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Handlingar Pdf, 843 kB. (Pdf, 843 kB)

Protokoll Pdf, 877 kB. (Pdf, 877 kB)


Maj Visa Dölj

Sammanträden maj 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Handlingar Pdf, 201 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 201 MB)

Protokoll Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 606 kB)

18 maj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT19 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 177 kB. (Pdf, 177 kB)

Handlingar Pdf, 115 MB. (Pdf, 115 MB)

Protokoll Pdf, 635 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 635 kB)

20 maj

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT24 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)

Handlingar Pdf, 89 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 89 MB)

Protokoll Pdf, 584 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 584 kB)

25 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 156 kB. (Pdf, 156 kB)

Handlingar Pdf, 399 kB. (Pdf, 399 kB)

Protokoll Pdf, 233 kB. (Pdf, 233 kB)

26 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 157 kB. (Pdf, 157 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 340 kB. (Pdf, 340 kB)

27 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Rev. dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 388 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 388 kB)

Kompletterande handlingar Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 318 kB)

Protokoll Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 351 kB)

Juni Visa Dölj

Sammanträden juni 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Handlingar Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 350 kB)

Protokoll Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 233 kB)

3 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB. (Pdf, 92 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 776 kB. (Pdf, 776 kB)

7 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Handlingar Pdf, 73 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 73 MB)

Protokoll Pdf, 995 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 995 kB)

10 juni

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 60 kB. (Pdf, 60 kB)14 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 169 kB)

Handlingar Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 317 kB)

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182 kB)

14 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155 kB)

Handlingar Pdf, 684 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 684 kB)

Protokoll Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188 kB)

15 juni

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 127 kB. (Pdf, 127 kB)

Handlingar Pdf, 310 kB. (Pdf, 310 kB)

Protokoll Pdf, 231 kB. (Pdf, 231 kB)

16 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 106 kB. (Pdf, 106 kB)

Handlingar Pdf, 68 kB. (Pdf, 68 kB)

Protokoll Pdf, 169 kB. (Pdf, 169 kB)

17 juni

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 527 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 527 kB)

21 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 120 kB)

Handlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19 MB)

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

21 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 147 kB)

Handlingar Pdf, 97 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 MB)

Protokoll Pdf, 534 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 534 kB)

22 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 434 kB)

23 juni

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 109 kB. (Pdf, 109 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 263 kB. (Pdf, 263 kB)

28 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 193 kB. (Pdf, 193 kB)

Rev. dagordning Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 172 kB)

Handlingar Pdf, 238 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 MB)

Protokoll Pdf, 817 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 817 kB)

Augusti Visa Dölj

Sammanträden augusti 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 aug

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT19 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess19 aug

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 136 kB)

Protokoll Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

25 aug

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 178 kB. (Pdf, 178 kB)

Handlingar Pdf, 21 MB. (Pdf, 21 MB)

Protokoll Pdf, 501 kB. (Pdf, 501 kB)

30 aug

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 144 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 349 kB)

September Visa Dölj

Sammanträden september 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 112 kB. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 15 MB. (Pdf, 15 MB)

Protokoll Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 243 kB)

6 sept

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 176 kB)

Sekretess Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 48 kB)


Sekretess Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51 kB)


6 sept

Socialnämnden

INSTÄLLT8 sept

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 107 kB. (Pdf, 107 kB)

Handlingar Pdf, 64 kB. (Pdf, 64 kB)

Protokoll Pdf, 187 kB. (Pdf, 187 kB)

9 sept

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 8 MB. (Pdf, 8 MB)


13 sept

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 118 kB)

Handlingar Pdf, 97 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 MB)

Protokoll Pdf, 607 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 607 kB)

14 sept

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 112 kB. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 8 MB. (Pdf, 8 MB)

Protokoll Pdf, 593 kB. (Pdf, 593 kB)

16 sept

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 389 kB)

Protokoll Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 176 kB)

22 sept

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 181 kB. (Pdf, 181 kB)

Handlingar Pdf, 30 MB. (Pdf, 30 MB)

Protokoll Pdf, 467 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 467 kB)

23 sept

Valnämnden

Dagordning Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 219 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 219 kB)

27 sept

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146 kB)

Handlingar Pdf, 92 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 MB)

Protokoll Pdf, 563 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 563 kB)

28 sept

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 323 kB. (Pdf, 323 kB)

30 sept

Överförmyndarnämnden

INSTÄLLT30 sept

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)

Handlingar Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 318 kB)

Protokoll Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 233 kB)

Oktober Visa Dölj

Sammanträden oktober 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 okt

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 118 kB)

Handlingar Pdf, 69 MB. (Pdf, 69 MB)

Protokoll Pdf, 731 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 731 kB)

12 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 140 kB)

Handlingar Pdf, 556 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 556 kB)

Kompletterande handlingar Pdf, 239 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 239 kB)

Protokoll Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 262 kB)

12 okt

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Kompletterande handlingar Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 235 kB)

Protokoll Pdf, 297 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 297 kB)

13 okt

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 136 kB. (Pdf, 136 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 389 kB. (Pdf, 389 kB)

14 okt

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 128 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 580 kB. (Pdf, 580 kB)

18 okt

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 162 kB)

Handlingar Pdf, 61 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 61 MB)

Protokoll Pdf, 670 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 670 kB)

19 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 9 MB. (Pdf, 9 MB)

Protokoll Pdf, 270 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 270 kB)

20 okt

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)

Handlingar Pdf, 675 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 675 kB)

Protokoll Pdf, 679 kB. (Pdf, 679 kB)

21 okt

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)

Handlingar Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 572 kB)

Protokoll Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 203 kB)

25 okt

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 143 kB)

Handlingar Pdf, 40 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 40 MB)


26 okt

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 104 kB)

Handlingar Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 541 kB)


27 okt

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB. (Pdf, 135 kB)

Handlingar Pdf, 872 kB. (Pdf, 872 kB)


November Visa Dölj

Sammanträden november 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 nov

Socialnämnden
9 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
10 nov

Tekniska nämnden
11 nov

Skolnämnden
11 nov

Överförmyndarnämnden
15 nov

Kommunstyrelsen
16 nov

Barn- och förskolenämnden
23 nov

Omvårdnadsnämnden
24 nov

Byggnadsnämnden
25 nov

Kultur- och fritidsnämnden (17:00)
29 nov

Kommunfullmäktige
30 nov

Kommunfullmäktige
December Visa Dölj

Sammanträden december 2021

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kompetensnämnden
6 dec

Kommunstyrelsen
6 dec

Gemensamma familjerättsnämnden
6 dec

Socialnämnden (18:30)
7 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
8 dec

Barn- och förskolenämnden
9 dec

Skolnämnden
13 dec

Byggnadsnämnden
14 dec

Omvårdnadsnämnden
15 dec

Tekniska nämnden
16 dec

Överförmyndarnämnden
16 dec

Kultur- och fritidsnämnden
20 dec

Kommunstyrelsen
20 dec

Kommunfullmäktige
Sammanträden 2020 Visa Dölj

Sammanträden januari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 jan

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT15 jan

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146 kB)

Möteshandlingar Pdf, 281 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 281 kB)

Protokoll Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

16 jan

Skolnämnden

INSTÄLLT20 jan

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99 kB)

Möteshandlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

20 jan

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)

Möteshandlingar Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 436 kB)

Protokoll Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

21 jan

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT27 jan

Kommunfullmäktige

INSTÄLLT28 jan

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT29 jan

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150 kB)

Möteshandlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)


Sammanträden februari 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 feb

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 kB)

Rev. dagordning Pdf, 97 kB. (Pdf, 97 kB)

Möteshandlingar Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19 MB)

Protokoll Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10 MB)

11 feb

Omvårdnads-

nämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 152 kB)

Möteshandlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 5 MB. (Pdf, 5 MB)

12 feb

Tekniska

nämnden

Dagordning Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145 kB)

Möteshandlingar Pdf, 851 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 851 kB)

Protokoll Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

13 feb

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 101 kB)

Möteshandlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

13 feb

Överförmyndar-nämnden

Sekretess Pdf, 48 kB. (Pdf, 48 kB)13 feb

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT17 feb

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 101 kB)

Möteshandlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12 MB)

17 feb

Byggnads-

nämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 152 kB)

Möteshandlingar Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 21 MB)

Protokoll Pdf, 8 MB. (Pdf, 8 MB)

18 feb

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 96 kB)

Möteshandlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

18 feb

Kompetens-

nämnden

Dagordning Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 119 kB)

Möteshandlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

18 feb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 119 kB. (Pdf, 119 kB)

Möteshandlingar Pdf, 5 MB. (Pdf, 5 MB)

Protokoll Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

24 feb

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)

Rev. dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 kB)

Möteshandlingar Pdf, 37 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 37 MB)

Protokoll Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11 MB)

Sammanträden mars 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 mars

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121 kB)

Möteshandlingar Pdf, 1017 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1017 kB)

Protokoll Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

11 mars

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 152 kB)

Möteshandlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 184 kB. (Pdf, 184 kB)

12 mars

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 152 kB. (Pdf, 152 kB)

Möteshandlingar Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 466 kB. (Pdf, 466 kB)

16 mars

Socialnämnden

INSTÄLLT17 mars

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT17 mars

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT18 mars

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 362 kB)

Möteshandlingar Pdf, 52 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 52 MB)

Protokoll Pdf, 962 kB. (Pdf, 962 kB)

19 mars

Överförmyndarnämnden

INSTÄLLT23 mars

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 111 kB)

Möteshandlingar Pdf, 551 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 551 kB)

Protokoll Pdf, 227 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 227 kB)

24 mars

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 154 kB. (Pdf, 154 kB)

Möteshandlingar Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 594 kB. (Pdf, 594 kB)

30 mars

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150 kB)

Möteshandlingar Pdf, 48 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 48 MB)

Protokoll Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 21 MB)

Sammanträden april 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT14 april

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)

Handlingar Pdf, 72 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 72 MB)

Protokoll Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10 MB)

15 april

Tekniska nämnden

INSTÄLLT16 april

Skolnämnden

INSTÄLLT20 april

Socialnämnden

INSTÄLLT21 april

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT22 april

Byggnadsnämnden

INSTÄLLT23 april

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 150 kB. (Pdf, 150 kB)

Handlingar Pdf, 641 kB. (Pdf, 641 kB)

Protokoll Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 262 kB)

23 april

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 48 kB. (Pdf, 48 kB)27 april

Gemensamma familjerättsnämnden

INSTÄLLT28 april

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB. (Pdf, 105 kB)

Handlingar Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 179 kB)

29 april

Kompetensnämnden

INSTÄLLT
Sammanträden maj 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 maj

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105 kB)

Handlingar Pdf, 743 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 743 kB)

Protokoll Pdf, 216 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 216 kB)

7 maj

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 151 kB. (Pdf, 151 kB)

Handlingar Pdf, 811 kB. (Pdf, 811 kB)

Protokoll Pdf, 414 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 414 kB)

11 maj

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 152 kB)

Handlingar Pdf, 24 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24 MB)

Protokoll Pdf, 839 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 839 kB)

12 maj

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 99 kB. (Pdf, 99 kB)

Handlingar Pdf, 1004 kB. (Pdf, 1004 kB)

Protokoll Pdf, 363 kB. (Pdf, 363 kB)

13 maj

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 390 kB. (Pdf, 390 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 313 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 313 kB)

14 maj

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB)

Handlingar Pdf, 645 kB. (Pdf, 645 kB)

Protokoll Pdf, 276 kB. (Pdf, 276 kB)

25 maj

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93 kB)

Handlingar Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Protokoll Pdf, 659 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 659 kB)

26 maj

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 97 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 195 kB. (Pdf, 195 kB)

Sammanträden juni 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 juni

Kommunstyrelsen

INSTÄLLT2 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT3 juni

Skolnämnden

Rev. Dagordning Pdf, 122 kB. (Pdf, 122 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 240 kB. (Pdf, 240 kB)

4 juni

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT8 juni

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 176 kB)

Handlingar Pdf, 586 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 586 kB)

Protokoll Pdf, 388 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 388 kB)

8 juni

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 168 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 295 kB)

9 juni

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 108 kB. (Pdf, 108 kB)

Handlingar Pdf, 414 kB. (Pdf, 414 kB)

Protokoll Pdf, 202 kB. (Pdf, 202 kB)

10 juni

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 124 kB. (Pdf, 124 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

11 juni

Överförmyndarnämnden

Sekretess Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 48 kB)15 juni

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 95 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 95 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182 kB)

15 juni

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 147 kB)

Handlingar Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11 MB)

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

16 juni

Omvårdnadsnämnden

INSTÄLLT17 juni

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 109 kB)

Handlingar Pdf, 463 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 463 kB)

Protokoll Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 174 kB)

24 juni

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 205 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 205 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 447 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 447 kB)

24 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 111 kB. (Pdf, 111 kB)

Handlingar Pdf, 40 MB. (Pdf, 40 MB)


Protokoll Pdf, 449 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 449 kB)


25 juni

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 139 kB. (Pdf, 139 kB)

Handlingar Pdf, 255 kB. (Pdf, 255 kB)

Protokoll Pdf, 417 kB. (Pdf, 417 kB)

Sammanträden augusti 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 aug

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT6 aug

Överförmyndarnämnden

Sekretess17 aug

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 93 kB)

Rev. dagordning Pdf, 94 kB. (Pdf, 94 kB)

Handlingar Pdf, 124 MB. (Pdf, 124 MB)

Protokoll Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 436 kB)

31 aug

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92 kB)

Handlingar Pdf, 81 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 81 MB)

Protokoll Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 273 kB)

31 aug

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 167 kB)

Sekretess Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 75 kB)

Protokoll Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182 kB)

Sammanträden september 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 sept

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

INSTÄLLT2 sept

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 253 kB)

Handlingar Pdf, 71 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 71 MB)

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

7 sept

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 154 kB)

Handlingar Pdf, 365 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 365 kB)

Protokoll Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 278 kB)

8 sept

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 140 kB)

Handlingar Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 143 kB)

Protokoll Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 215 kB)

9 sept

Tekniska nämnden

INSTÄLLT10 sept

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 140 kB. (Pdf, 140 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 583 kB. (Pdf, 583 kB)

14 sept

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 132 kB)

Rev. dagordning Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 131 kB)

Handlingar Pdf, 39 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 39 MB)

Protokoll Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 250 kB)

15 sept

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)

Handlingar Pdf, 497 kB. (Pdf, 497 kB)

Protokoll Pdf, 238 kB. (Pdf, 238 kB)

17 sept

Överförmyndarnämnden

Sekretess21 sept

Socialnämnden

INSTÄLLT22 sept

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 176 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 256 kB)

28 sept

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 370 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 370 kB)

Sammanträden oktober 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 okt

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 134 kB)

Handlingar Pdf, 79 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 79 MB)

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

13 okt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 67 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 67 kB)

Handlingar Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15 MB)

Protokoll Pdf, 481 kB. (Pdf, 481 kB)

14 okt

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 139 kB)

Handlingar Pdf, 106 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 106 MB)

Protokoll Pdf, 792 kB. (Pdf, 792 kB)

15 okt

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 144 kB. (Pdf, 144 kB)

Handlingar Pdf, 577 kB. (Pdf, 577 kB)

Protokoll Pdf, 441 kB. (Pdf, 441 kB)

19 okt

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 181 kB)

Handlingar Pdf, 621 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 621 kB)

Protokoll Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 220 kB)

19 okt

Socialnämnden

Dagordning Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 139 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 483 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 483 kB)

20 okt

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 136 kB)

Handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5 MB)

Protokoll Pdf, 514 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 514 kB)

21 okt

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 130 kB)

Handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 485 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 485 kB)

22 okt

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 146 kB. (Pdf, 146 kB)

Handlingar Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Protokoll Pdf, 545 kB. (Pdf, 545 kB)

26 okt

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133 kB)

Handlingar Pdf, 90 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90 MB)

Protokoll Pdf, 326 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 326 kB)

27 okt

Kompetensnämnden

Dagordning Pdf, 124 kB. (Pdf, 124 kB)

Handlingar Pdf, 451 kB. (Pdf, 451 kB)

Protokoll Pdf, 823 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 823 kB)

29 okt

Kultur- och fritidsnämnden

Dagordning Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 128 kB)

Handlingar Pdf, 534 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 534 kB)

Protokoll Pdf, 256 kB. (Pdf, 256 kB)

Sammanträden november 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 nov

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 136 kB. (Pdf, 136 kB)

Handlingar Pdf, 39 MB. (Pdf, 39 MB)

Protokoll Pdf, 597 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 597 kB)

5 nov

Kultur- och fritidsnämnden

INSTÄLLT10 nov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 137 kB. (Pdf, 137 kB)

Handlingar Pdf, 17 MB. (Pdf, 17 MB)

Protokoll Pdf, 960 kB. (Pdf, 960 kB)

11 nov

Tekniska nämnden

INSTÄLLT12 nov

Överförmyndarnämnden

Sekretess12 nov

Skolnämnden

INSTÄLLT16 nov

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 137 kB. (Pdf, 137 kB)

Handlingar Pdf, 27 MB. (Pdf, 27 MB)

Protokoll Pdf, 786 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 786 kB)

17 nov

Omvårdnadsnämnden

Dagordning Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135 kB)

Handlingar Pdf, 453 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 453 kB)

Protokoll Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 209 kB)

19 nov

Barn- och förskolenämnden

INSTÄLLT30 nov

Kommunfullmäktige (budget)

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 58 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 58 MB)

Protokoll Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 347 kB)

Sammanträden december 2020

Datum

Nämnd

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 dec

Kommunfullmäktige

INSTÄLLT7 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133 kB)

Handlingar Pdf, 39 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 39 MB)

Protokoll Pdf, 661 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 661 kB)

7 dec

Gemensamma familjerättsnämnden

Dagordning Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 187 kB)

Handlingar Pdf, 293 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 293 kB)

Protokoll Pdf, 261 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 261 kB)

7 dec

Socialnämnden (18:30)

Dagordning Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160 kB)

Handlingar Pdf, 1022 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1022 kB)

Protokoll Pdf, 598 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 598 kB)

8 dec

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dagordning Pdf, 121 kB. (Pdf, 121 kB)

Handlingar Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Protokoll Pdf, 814 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 814 kB)

9 dec

Byggnadsnämnden

Dagordning Pdf, 131 kB. (Pdf, 131 kB)

Handlingar Pdf, 9 MB. (Pdf, 9 MB)

Protokoll Pdf, 499 kB. (Pdf, 499 kB)

10 dec

Skolnämnden

Dagordning Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 967 kB. (Pdf, 967 kB)

14 dec

Tekniska nämnden

Dagordning Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 159 kB)

Handlingar Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 23 MB)

Protokoll Pdf, 525 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 525 kB)

15 dec

Barn- och förskolenämnden

Dagordning Pdf, 140 kB. (Pdf, 140 kB)

Handlingar Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Protokoll Pdf, 692 kB. (Pdf, 692 kB)

16 dec

Omvårdnadsnämnden (19:30)

Dagordning Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 164 kB)

Handlingar Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 164 kB)

Protokoll Pdf, 293 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 293 kB)

17 dec

Överförmyndarnämnden

Sekretess17 dec

Kompetensnämnden (17:30)

Dagordning Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 112 kB)

Handlingar Pdf, 556 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 556 kB)

Protokoll Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 243 kB)

17 dec

Kultur- och fritidsnämnden (18:30)

Dagordning Pdf, 136 kB. (Pdf, 136 kB)

Handlingar Pdf, 838 kB. (Pdf, 838 kB)

Protokoll Pdf, 240 kB. (Pdf, 240 kB)

21 dec

Kommunstyrelsen

Dagordning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133 kB)

Handlingar Pdf, 33 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 33 MB)

Protokoll Pdf, 385 kB. (Pdf, 385 kB)

21 dec

Kommunfullmäktige

Dagordning Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Protokoll Pdf, 270 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 270 kB)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad