Solna­nytt

Solnanytt är en tid­ning från Solna stad. I Solna­nytt hittar du informa­tion om vad som händer både i din stads­del och i staden i stort. Det är viktigt att du som Solna­bo känner dig del­aktig i stadens utveck­ling.

Solnanytt ges ut i fyra nummer per år. Solnanytt räknas som sam­hälls­infor­mation och delas ut med posten till Solnas alla hushåll.

Här kan du också läsa tidningen i digitalt format.

Solnanytt 2021 Visa Dölj

Solnanytt 2020 Visa Dölj

Solna­nytt 2019 Visa Dölj

Solna­nytt 2018 Visa Dölj

Solna­nytt 2017 Visa Dölj

Solna­nytt 2016 Visa Dölj

Solna­nytt 2015 Visa Dölj

Solna­nytt 2014 Visa Dölj

Solna­nytt 2013 Visa Dölj

Juninumret från 2013 var den första utgåvan av Solnanytt.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad