Solna­nytt

Solnanytt är en tid­ning från Solna stad. I Solna­nytt hittar du informa­tion om vad som händer både i din stads­del och i staden i stort. Det är viktigt att du som Solna­bo känner dig del­aktig i stadens utveck­ling.

Solnanytt ges ut i fyra nummer per år. Solnanytt räknas som sam­hälls­infor­mation och delas ut med posten till Solnas alla hushåll.

Här kan du också läsa tidningen i digitalt format.

Solnanytt 2024 Visa Dölj

Solna­nytt 2013 Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad