Sommarjobb

Du som är ung och bor i Solna kan söka sommarjobb via kommunen. Varje år erbjuds sommarjobbsplatser till ungdomar i Solna hos flera olika arbetsgivare, inom branscher som hotell och restaurang, förskola och fritidshem, trädgårds-och parkarbete, äldreomsorg, hantverk och måleri. Du har också möjlighet att starta eget företag som sommarjobb.

Under perioden 1 februari och 8 mars 2020 kunde du som är född 2002 eller 2003 och bor i Solna ansöka till de sommarjobb som Solna stad erbjuder. Nu är sommarjobbsansökan stängd för i år. På den här sidan hittar du svar på frågor kring stadens sommarjobb.

Solna stad erbjuder ett antal sommarjobb för Solnas ungdomar, inom Solna stads verksamheter eller i det privata näringslivet. Sommarjobben finns främst i Solna, men placering kan även bli inom hela Storstockholmsområdet. Du kommer att genomföra ett ordinarie jobb och räknas som en av personalen och du måste själv kunna utföra arbetsuppgifterna du blir tilldelad.

Begränsat antal sommarjobb

På grund av coronapandemin har vi färre antal platser att erbjuda i år.
Till exempel kommer vi inte att kunna erbjuda sommarjobb inom Vård och omsorg. För att platserna ska fördelas så rättvist som möjligt sker urvalet genom lottning. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan. När ansökningsperioden är slut lottas och matchas du med den arbetsplats som passar bäst utifrån de val du gjort i ansökan.

Viktiga datum att hålla koll på


 • 1 februari - ansökan öppnar, dags att söka sommarjobb
 • 3 februari - föreläsning om att söka sommarjobb, Solna stadshus klockan 18.30 (ingen föranmälan)
 • 18 februari - föreläsning om att söka sommarjobb, Solna stadshus klockan 18.30 (ingen föranmälan)
 • 8 mars - ansökan stänger, sista dagen att söka sommarjobb

Vem kan söka?

Du ska vara skriven i Solna och vara född 2002 eller 2003.
Ungdomar med en lättare funktionsvariation och ensamkommande flyktingbarn är prioriterade grupper. Ungdomar som inte sommarjobbat förut genom Solna stad prioriteras. Går du i nian kan du inte söka sommarjobb via Solna stad.

Vad vill du sommarjobba med?

Vill du sjunga, klippa gräs, svara i telefon, göra en film, servera på en restaurang eller starta eget företag?

När du ansöker ska du kryssa för vilka områden du är intresserad av att arbeta inom. Områden du kan söka är:

 • Administration: kundservice, kontorsservice
 • Idrott/Skapande aktiviteter för barn
 • Barn och fritid: förskola, fritids
 • Serviceyrken: hotell, butik, restaurang
 • Praktiskt arbete inom byggbbranschen
 • Park-och gatuskötsel
 • Äldreboende/rehabilitering
 • Måleri
 • Utomhusbad i Solna (service och underhåll)
 • Filmprojekt för Solna stad
 • Starta eget företag (program under 4 veckor)

Du kan välja max tre områden. Fundera över vilka av områdena du helst vill arbeta inom. Beskriv så tydligt du kan i ditt personliga brev varför du gjort dina val.

I vilken period vill du sommarjobba?

Det finns flera olika perioder att välja på under perioden 15 juni-7 augusti. Tänk över vilka veckor du kan jobba så att du inte planerar in annat. Sommarjobben fördelas både inom kommunala verksamheter och i det privata näringslivet. Antal sommarjobb varierar år från år. Platserna lottas ut.

Så mycket får du i lön

Ungdomar som erhåller sommarjobb genom Solna stad har sommaren 2020 följande timlöner:
16 och 17 år,85 kronor per timme inklusive semesterersättning
18-år, 90 kronor per timme inklusive semesterersättning

Hur söker jag?

Ansökningstiden för sommarjobb 2020 är mellan 1 februari och 8 mars. Under ansökningsperioden söker du via en webbsida. Du får bara söka en gång under 2020.

Instruktion

Ansökan görs i fyra steg. Följ instruktionerna på varje sida.

 1. Steg ett, här anger du dina personuppgifter.
 2. Steg två, här anger du tre val på branscher som du kan tänka dig att sommarjobba inom, utveckla sedan dina val i ditt personliga brev.
 3. Steg tre, här talar du om vilket gymnasieprogram du går på, om du vill kan du utveckla det i ditt personliga brev. Om du anger ett alternativ under prioriterade grupper vill vi att du utvecklar detta i ditt personliga brev.
 4. Steg fyra, på den sista sidan skriver du ett personligt brev. I brevet berättar du följande; berätta kort om vem du är, vad du gillar att göra och varför du vill sommarjobba inom valda områden. Ju mer du berättar desto lättare är det för oss att matcha din ansökan mot ett sommarjobb.

Missa inte

Missa inte att ange rätt adress, mejladress och telefonnummer. Lämnar du fel kontaktuppgifter riskerar du att missa ditt sommarjobbserbjudande.

Skyddade uppgifter

Har du skyddade personuppgifter kan du inte ansöka om sommarjobb via e-tjänsten. Kontakta då Solna stads kontaktcenter för hjälp.

Jag har en funktionsvariation

Om du har en funktionsvariation som innebär att du behöver anpassade arbetsuppgifter eller anpassning av din arbetsplats kan du ansöka om förtur till Solna stads sommarjobb. Du måste dock själv kunna utföra arbetsuppgiften du blir tilldelad.

Ansöka om förtur vid funktionsvariation

Du som vill ansöka om förtur på grund av funktionsvariation ansöker på webben som alla andra. I ditt personliga brev berättar du om din funktionsvariation och om och hur den påverkar dig i arbetet. Du behöver också komplettera ansökan med ett intyg. Intyget ska vara från exempelvis en läkare, psykolog eller kurator och det ska vara max två år gammalt. Intyget skickar du in, senast sista ansökningsdag till: Solna stad, Sommarjobb plan 2, 171 86 Solna.
Det går också bra att lämna in intyget i receptionen i Solna stadshus. Skriv då "Sommarjobb 2020" på kuvertet. När vi fått intyget ringer vi upp dig för att diskutera vilken sommarjobbsplats som kan vara lämplig.

Bor inte i Solna

Är du inte folkbokförd i Solna, även om du bor varannan vecka i Solna (till exempel vid delad vårdnad) kan du inte söka sommarjobb i Solna.
Du måste vara folkbokförd i Solna stad för att kunna söka och få ett sommarjobb via Solna kommun. De flesta kommuner erbjuder sommarjobb till ungdomar så kontakta den kommun där du är folkbokförd och se vad den erbjuder!

Tidigare arbetslivserfarenhet

Nej, inga tidigare erfarenheter behövs.

Hur lång period är sommarjobbet?

De flesta sommarjobben är under två sammanhängande veckor, det finns ingen möjlighet att förlänga en tvåveckorsperiod. En del branscher kan erbjuda en längre period. Det är många unga som vill ha jobb och vi vill ge möjligheten till så många som det går. Om du vill jobba längre kan du söka sommarjobb som inte är i Solna stads regi.

Ordna egen plats, eller bli tilldelad en plats?

Söker du jobb i Solna är det sommarjobbshandläggarna som bestämmer på vilken arbetsplats du får jobba. Du kan självklart själv hitta ett sommarjobb på egen hand, men då kommer lönen från den arbetsgivaren och inte från Solna stad.

Vara med i facket?

Nej, du behöver inte gå med i facket. Om du har frågor om facket kan du kontakta LO. LO's fackliga hjälptelefon för ungdomar har telefonnummer 020 – 56 00 56 eller läs mer på LO´s webbsida www.ung.lo.se/rad-stod/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får du problem på arbetsplatsen, kontakta Solna stads kontaktcenter som ser till att du kommer i kontakt med rätt person.

Ännu mer frågor

Behöver du hjälp med ansökan eller har andra frågor kring sommarjobb? Kontakta Solna stads kontaktcenter.

Fel i ansökan, kan jag ändra själv?

Du får bara söka en gång under 2020. Däremot kan du under ansökningsperioden mellan 1 februari och 8 mars när som helst ändra och lägga till information i din ansökan.

När kommer besked?

Du får besked senast 1 juni om du fått jobb eller inte.
När ansökningstiden är slut lottar vi fram de ungdomar som ska erbjudas jobb. Om ditt namn lottas fram, matchas du mot en arbetsplats inom något av de arbetsområden och period som du valt i ansökan.
Besked får du via e-post. Kontrollera att mejladressen är rätt, samma som du uppgav i ansökan. Tänk också på att kolla i skräpkorgen.

Varför fick jag inget sommarjobb?

Det är fler som söker än det finns sommarjobbsplatser.

Byta jobb?

Nej, du kan inte byta jobb som du blivit erbjuden, bara tacka nej om du inte vill ha det jobb du fått. Det är viktigt att du meddelar direkt om du måste tacka nej till din plats eftersom det är många som vill ha ett sommarjobb.

Byta period?

Nej, du kan inte byta arbetsveckor om du inte kan jobba under perioden som du önskat och erbjudits, bara tacka nej. Det är viktigt att du meddelar direkt om du måste tacka nej till din plats eftersom det är många som vill ha ett sommarjobb.

Utdrag ur belastningsregistret - nödvändigt?

Ja, om du ska sommarjobba inom förskola, skola, skolbarnomsorg eller med barn som har funktionsvariationer så måste du ha ett utdrag. Det är obligatoriskt. Läs om särskilda regler för arbete med barn och unga i nästa stycke.

Särskilda regler för arbete med barn och unga

Arbetsgivaren är skyldig att göra en så kallad registerkontroll av personer som erbjuds arbete inom förskola, skola och barnomsorg. Det innebär att vi kontrollerar om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga.

Beställa registerutdrag

Du beställer själv ett registerutdrag hos Polisen. Om du ska söka jobb där du arbetar med barn, beställ registerutdraget i god tid. Det kan ta minst två veckor innan du får registerutdraget hemskickat. Registerutdraget ska du ta med och visa upp för sommarjobbshandläggarna om du blir erbjuden anställning. På Polisens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa blankett för begäran om utdrag.

Vilka är mina arbetsuppgifter?

Information om vad du ska arbeta med får du av handledaren på din arbetsplats.

Vem är min handledare?

När du fått ett sommarjobb blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte. På mötet får du information om var du ska arbeta och vem som är din handledare. Är du osäker, ring Solna stads kontaktcenter.

Hur långa arbetsdagar har jag?

Du jobbar sex timmar om dagen samt har obetald lunch. Vissa undantag finns.

Hur fungerar det med lunch och raster?

Du har rätt till en halvtimmes obetald lunchrast utöver de sex timmarna. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Raster ligger utanför arbetstid och är obetald.

Hur gör jag om jag råkar bli sen när jag ska till jobbet?

Om du blir försenad ska du kontakta handledaren på din arbetsplats och tala om det. Se till att ha rätt telefonnummer till din handledare med dig.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Kontakta din handledare eller någon på arbetsplatsen innan arbetsdagen har börjat. Tänk på att du inte får lön om du är sjuk.

Vad gör jag om jag inte trivs?

I första hand ska du prata med din handledare på arbetsplatsen. Du kan även kontakta Solna stads kontaktcenter och vi ser till att hjälpa dig.

Om du vill veta hur du kan söka sommarjobb på egen hand och inte via kommunen är du välkommen att delta på en föreläsning där du får tips om hur du kan göra. Du som vill ställa frågor om att söka sommarjobb via kommunen är också välkommen.

Föreläsningarna hålls i Solna stadshus i Solna centrum. Det finns två olika tillfällen att välja mellan (ingen föranmälan):

· Måndag 3 februari klockan 18.30

· Tisdag 18 februari klockan 18.30

Se även presentationen Tips om att söka sommarjobbPDF (pdf, 2 MB)

Starta företag som sommarjobb

Har du en idé eller dröm du skulle vilja göra verklig? Då kan du ansöka till Solna stads sommarentreprenörsprogram som sommarjobb. Läs mer på sidan.

Solna stad samarbetar med Rookie Startups som håller i programmet. Programmet startar den 15 juni och pågår i fyra veckor. Du behöver inga förkunskaper eller affärsidé för att ansöka.
Antagning sker löpande, så ju snabbare du skickar in din ansökan desto större är sannolikheten att du kommer med.

Under programmets fyra veckor får du bland annat:

 • Lära dig grunderna i företagande
 • Hjälp att utveckla en bra affärsidé
 • Träffa och inspireras av likasinnade
 • Möta några av Sveriges främsta unga entreprenörer
 • Ett startkapital på 2000 kronor (pengar du får behålla)
 • Förverkliga din egen idé under fyra veckor
 • En personlig coach som hjälper dig dagligen
 • Presentera ditt företag för experter
 • Tävla om titeln 'Årets RS-företag' och 5 000 kronor

Dessutom får du:
En fantastisk merit till ditt cv
Möjlighet att driva ditt företag vidare

Lite detaljer om ansökan

Antal veckor: 4 veckor inklusive kick-off- vecka, med start den 15 juni (15/6 –10/7)
Startbidrag: 2000 kr
Krav för ansökan: Att du är motiverad och redo att göra ditt bästa, skriven i Solna samt är född 2002 eller 2003. Du måste inte ha en färdig affärsidé. Jobba med kompis? Självklart! Men tänk på att varje ansökan är personlig.
Pris: Gratis! Programmet finansieras av Solna stad.
Infoträff: Du som har ansökt kommer att få en inbjudan till en informationsträff i Solna stadshus.

Här gör du ansökan

Ansökan är öppen och antagning sker löpande - först till kvarn.....
Läs mer och ansök på Rookie Startups webbsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och följ dem på Instagram och Snapchat.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad