Avfallstaxa

Hämtning av hushållsavfall sker mot en kostnad. Här hittar du årskostnader för de vanligaste avfallsabonnemangen inklusive moms.

I dokumentet Avfallstaxa för Solna stad Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du detaljerad information om kostnader för olika typer av abonnemang. För frågor kring avfallstaxan kontakta stadens kontaktcenter.

I den årliga avgiften ingår en grundavgift som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har.

Nytt i avfallstaxan 2022

Den enda förändringen från tidigare års taxa är en prisjustering för tömning av fettavskiljare. Avgiften har legat på en för låg nivå och behöver justeras för att täcka kostnader samt garantera en fortsatt god och effektiv service.

Avgift flerfamiljshus Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

I grundavgiften ingår:

 • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall till återvinningscentral.
 • Mobil återvinningscentral
 • Mobil miljöstation
 • Behandlingsavgifter

Grundavgift beräknat per hushåll och år: 1 000 kr

Hämtning av restavfall

Hämtning av restavfall, taxa flerfamiljshus

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

660 liters kärl

en gång per vecka

3 380 kr

660 liters kärl

två gånger per vecka

7 436 kr

Krantömmande med innersäck

en gång per vecka

20 215 kr

Krantömmande utan inntersäck

varannan vecka

7 020 kr

Krantömmande utan innersäck

en gång per vecka

17 550 kr

Sopsug

 • Stationär sopsug 9,75 kr per kvm bostadsyta och år (endast Huvudsta sopsug)
 • Mobil sopsug (tömning en gång/vecka): 4 420 kr per kubik och år
 • Mobil sopsug (tömning två gånger/vecka): 9 724 kr per kubik och år

Hämtning av matavfall

Hämtning av matavfall, taxa flerfamiljshus

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

en gång per vecka

630,50 kr

140 liters kärl

varannan vecka

252,20 kr

Krantömmande med innersäck

varannan vecka

2 269,80 kr

Krantömmande med innersäck

en gång per vecka

5 674,50 kr

Krantömmande utan inntersäck

varannan vecka

1 973,40 kr

Krantömmande utan inntersäc

en gång per vecka

4 933,50 kr

Avgift villor Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

I grundavgiften ingår:

 • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall till återvinningscentral.
 • Mobil återvinningscentral
 • Mobil miljöstation
 • Behandlingsavgifter

Grundavgift beräknat per hushåll och år: 1 000 kr

Hämtning av restavfall

Hämtning av restavfall, taxa villor

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

190 liters kärl

en gång per vecka

975 kr

190 liters kärl

varannan vecka

390 kr

Säck 240 liter

en gång per vecka

1 950 kr

Säck 240 liter

varannan vecka

780 kr

Hämtning av matavfall

När du väljer abonnemang matavfallssortering ingår både ett kärl för restavfall och ett för matavfall.

Hämtning av matavfall, taxa villor

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

en gång per vecka

630,50 kr

140 liters kärl

varannan vecka

252,20 kr

Avgift verksamheter Visa Dölj

Priserna nedan är exklusive moms.

Tömningsavgift för restavfall

Tömningsavgift för restavfall, verksamheter

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

660 liters kärl

en gång per vecka

6 708,00 kr

660 liters kärl

varannan vecka

14 757,60 kr

Tömningsavgift för matavfall

Tömningsavgift för matavfall, verksamheter

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

en gång per vecka

1 664,00 kr

140 liters kärl

två gånger per vecka

3 660,80 kr

Matavfall i tank

en gång i månaden

1 471,68 kr


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad