Avfallstaxa

Hämtning av hushållsavfall sker mot en kostnad. Här hittar du årskostnader för de vanligaste avfallsabonnemangen inklusive moms.

I dokumentet Avfallstaxa för Solna stad Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 36 kB) hittar du detaljerad information om kostnader för olika typer av abonnemang. För frågor kring avfallstaxan kontakta stadens kontaktcenter.

Avgift flerfamiljshus Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

Grundavgift beräknat per lägenhet och år: 1 000 kr

Hämtning av restavfall

 • 660 liters kärl (tömning en gång/vecka): 3 380 kr per år
 • 660 liters kärl (tömning två gånger/vecka): 7 436 kr per år
 • Krantömmande med innersäck (tömning varannan vecka): 8 086 kr per år
 • Krantömmande med innersäck (tömning varje vecka): 20 215 kr per år
 • Krantömmande utan innersäck (tömning varannan vecka): 7 020 kr per år
 • Krantömmande utan innersäck (tömning varje vecka): 17 550 kr per år

Sopsug

 • Stationär sopsug 9,75 kr per kvm bostadsyta och år (endast Huvudsta sopsug)
 • Mobil sopsug (tömning en gång/vecka): 4 420 kr per kubik och år
 • Mobil sopsug (tömning två gånger/vecka): 9 724 kr per kubik och år

Hämtning av matavfall

 • 140 liters kärl (hämtning en gång/vecka): 630,50 kr per år
 • 140 liters kärl (hämtning varannan vecka): 252,20 kr per år
 • Krantömmande med innersäck (hämtning varannan vecka):
  2 269,80 kr per år
 • Krantömmande med innersäck (hämtning varje vecka):
  5 674,50 kr per år
 • Krantömmande utan innersäck (hämtning varannan vecka):
  1 973,40 kr per år
 • Krantömmande utan innersäck (hämtning varje vecka):
  4 933,50 kr per år

Avgift villor Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

Grundavgift 1000 kronor per år

Hämtning av restavfall

 • 190 liters kärl (tömning en gång/vecka): 975 kr per år
 • 190 liters kärl (tömning varannan vecka): 390 kr per år
 • Säck 240 liter (tömning en gång/vecka): 1 950 kr per år
 • Säck 240 liter (tömning varannan vecka): 780 kr per år

Hämtning av matavfall

 • 140 liters kärl (hämtning en gång/vecka): 630,50 kr per år
 • 140 liters kärl (hämtning varannan vecka): 252,20 kr per år

Avgift verksamheter Visa Dölj

Priserna nedan är exklusive moms.

Tömningsavgift för restavfall

 • 660 liters kärl (tömning en gång/vecka: 6 708,00 kr per år
 • 660 liters kärl (tömning två gånger/vecka): 14 757,60 kr per år

Tömningsavgift för matavfall

 • 140 liters kärl (tämning en gång/vecka): 1 664,00 kr per år
 • 140 liters kärl (tömning två gånger/vecka): 3 660,80 kr per år
 • Matavfall i tank,(tömning en gång/månad):1 471,68 kr per kubik och år


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad