Avfallstaxa

Hämtning av hushållsavfall sker mot en kostnad. Här hittar du årskostnader för de vanligaste avfallsabonnemangen inklusive moms.

I dokumentet Avfallstaxa för Solna stadPDF (pdf, 36 kB) hittar du detaljerad information om kostnader för olika typer av abonnemang. För frågor kring avfallstaxan kontakta stadens kontaktcenter.

Avgift flerfamiljshus Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

Grundavgift beräknat per lägenhet och år: 1 000 kr

Hämtning av restavfall

 • 660 liters kärl (tömning en gång/vecka): 3 380 kr
 • 660 liters kärl (tömning två gånger/vecka): 7 436 kr
 • Krantömmande med innersäck (tömning varannan vecka)
  8 086 kr
 • Krantömmande med innersäck (tömning varje vecka)
  20 215 kr
 • Krantömmande utan innersäck (tömning varannan vecka): 7 020 kr
 • Krantömmande utan innersäck (tömning varje vecka): 17 550 kr

Sopsug

 • Stationär sopsug per kvm bostadsyta och år (endast Huvudsta sopsug) 9,75 kr
 • Mobil sopsug per kubik (tömning en gång/vecka): 4 420 kr
 • Mobil sopsug per kubik (tömning två gånger/vecka): 9 724 kr

Hämtning av matavfall

 • 140 liters kärl (hämtning en gång/vecka): 630,50 kr
 • 140 liters kärl (hämtning varannan vecka): 252,20 kr
 • Krantömmande med innersäck (hämtning varannan vecka):
  2 269,80 kr
 • Krantömmande med innersäck (hämtning varje vecka): 5 674,50 kr
 • Krantömmande utan innersäck (hämtning varannan vecka):
  1 973,40 kr
 • Krantömmande utan innersäck (hämtning varje vecka):
  4 933,50 kr

Avgift villor Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

Grundavgift 1000 kronor per år

Hämtning av restavfall

 • 190 liters kärl (tömning en gång/vecka): 975 kr
 • 190 liters kärl (tömning varannan vecka): 390 kr
 • Säck 240 liter (tömning en gång/vecka): 1 950 kr
 • Säck 240 liter (tömning varannan vecka): 780 kr

Hämtning av matavfall

 • 140 liters kärl (hämtning en gång/vecka): 630,50 kr
 • 140 liters kärl (hämtning varannan vecka): 252,20 kr

Avgift verksamheter Visa Dölj

Priserna nedan är exklusive moms.

Tömningsavgift för restavfall

 • 660 liters kärl (tömning en gång/vecka: 6 708,00 kr
 • 660 liters kärl (tömning två gånger/vecka): 14 757,60 kr

Tömningsavgift för matavfall

 • 140 liters kärl (tämning en gång/vecka): 1 664,00 kr
 • 140 liters kärl (tömning två gånger/vecka): 3 660,80 kr
 • Matavfall i tank, per kubik (tömning en gång/månad):1 471,68 kr


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad