Sök i diariet

Här kan du söka efter allmänna offentliga handlingar åtta år tillbaka i tiden. Det kan till exempel vara dokument, beslut och sammanträdesprotokoll från stadens nämnder och styrelser.

Om du inte hittar det du söker, kan du vända dig till kontaktcenter.

Då datamängden är stor behöver du avgränsa din sökning. Ange vilken typ av information du söker, från vilken/vilka nämnder samt under vilken tidsperiod. Du kan också välja att ange valfritt sökord för att ytterligare begränsa din sökning.

Laddar Lex Publicering...

Observera att nämnderna för förskola och skola bytt namn under tidsperioden. Vill du söka ärenden inom barn- och förskolenämnden från 2018 eller äldre så gör du det genom att markera barn- och utbildningsnämnden.

Handlingar och dagordningar för kommande sammanträden hittar du på sidan handlingar och dagordningar.

Hittar du inte det du söker?

Har du problem med att hitta det du söker? Det kan bero på att ärendet/handlingen är äldre än 8 år. Det kan också bero på att handlingen/ärendet inte har publicerats i webbdiariet, tex för att det innehåller personuppgifter eller sekretessmarkerad information. Du kan i dessa fall vända dig till kontaktcenter.

Senast uppdaterad