Nyheter

 • Nu går startskottet för omvandling av Hagalunds industriområde – 500 nya bostäder byggs i en första etapp

  Hagalunds industriområde omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Nu startar första etappen i utvecklingen av området med ny bebyggelse i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen i södra Hagalund. Projektet bidrar också till stadens finansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden. Publicerat: 19 februari 2019

 • Dags att söka sommarjobb

  Nu är det dags att söka sommarjobb i Solna, eller ansöka om att starta eget företag som sommarentreprenör. Ansökningsperioden pågår mellan 11 februari och 10 mars. Publicerat: 11 februari 2019

 • Kulturstipendium och Krausstipendiet

  1 mars är sista datumet för att söka årets stipendier inom kultur och musik. Du kan söka själv eller föreslå andra. En nyhet för i år är att kulturstipendiet riktar sig till fler barn och unga inom en bredd av olika kulturformer. Publicerat: 11 januari 2019

 • Satsningar på skola och miljö i Solna stads budget för 2019

  Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens verksamhetsplan och budget för 2019. Staden satsar under 2019 på skola, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö om drygt 70 miljoner kronor. Skatten lämnas oförändrad. Publicerat: 27 november 2018

Fler nyheter

 • Tyck till om riktlinjer för Solna stads arbete med nationella minoriteters rättigheter

  Från den 1 januari 2019 gäller ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Solna stad har sedan lång tid tillbaka arbetat med inriktningen att tillhandahålla kommunal service till nationella minoriteterna. Förslaget till riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter som du nu kan tycka till om kan sägas vara en formalisering av ett redan pågående arbete.Publicerat: 14 februari 2019

 • Modersmålsdagen

  Välkommen till biblioteket i Solna centrum för att fira Solnas alla språk på modersmålsdagen torsdag 21 februari. Se hur du kan läsa världens tidningar utan kostnad, lär dig mer om modersmålsundervisningen i Solna, hör sagor på olika språk och musik från scenen med Lilla Akademin.Publicerat: 19 februari 2019

 • Fler sorterade ut sitt matavfall i Solna 2018

  Under förra året samlade Solnaborna och verksamheterna i Solna in totalt 2 613 ton matavfall, vilket är nittio ton mer insamlat matavfall än året innan. Matavfallet återvinns och blir både till biogas och biogödsel, som leder till minskade utsläpp av växthusgaser.Publicerat: 15 februari 2019

 • Skräpplockardagarna 2019

  Vill du plocka skräp själv, med kompisarna, med barnen på förskolan eller kanske med din bostadsrättsförening? Alla kan vara med och hålla rent! Varje vår deltar Solna stad i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Anmälan öppnar den 6 februari 2019!Publicerat: 12 februari 2019

 • Tillsyn av farliga ämnen i varor

  Under 2019 kommer Solna stads miljöskyddsenhet att kontrollera att reglerna följs när det gäller information till konsumenter om farliga ämnen i varor.Publicerat: 11 februari 2019

I politiken