Nyheter

 • Klartecken för ny högstadieskola i Bagartorp

  Kommunstyrelsen har beslutat om ett avtal som möjliggör en ny högstadieskola i Bagartorp. Etableringen ligger i linje med stadens skolförsörjningsplan. Publicerat: 16 oktober 2019

 • 900 lägenheter vid Västra skogen och ny strandpromenad vid Mälaren

  I Ekelund, strax norr om Pampas Marina, byggs minst 900 nya bostäder, två förskolor och en upprustad strandpromenad vid Mälaren. Det innebär den principöverenskommelse med HSB som kommunstyrelsen beslutade om den 14 oktober. Samtidigt ger överenskommelsen ett bidrag till finansiering av en ny uppgång till Västra skogens tunnelbanestation. Publicerat: 15 oktober 2019

 • Pilotprojekt med ombyggda förskolor minskade barngruppernas storlek

  Ett pilotprojekt med ombyggnation av två förskolor möjliggjorde mindre barngrupper. Kommunstyrelsen har nu beslutat om en handlingsplan för minskad storlek på barngrupperna i förskolan och en satsning på två till tre ombyggda förskolor per år. Parallellt fortsätter arbetet med ökad personaltäthet och kompetensutveckling. Publicerat: 15 oktober 2019

 • Kunskapsresultaten förbättras i stadens skolor

  Skolans främsta uppdrag är kunskapsuppdraget och stadens mål är att förbättra kunskapsresultaten samt säkerställa att alla elever har behörighet till gymnasiet. Solna stads skolor har arbetat aktivt med detta i flera år och nu vänder resultaten uppåt. Publicerat: 27 september 2019

Fler nyheter

 • Bullrande arbeten vid bygget av ny simhall

  Under cirka tio veckor kommer arbetet med att lägga grunden för den nya simhallen i Ritorp, Frösunda att gå in i en intensiv period, med bullrande arbeten dagtid både vardag och helg.Publicerat: 16 oktober 2019

 • Cher ger konsert på Friends Arena 17 oktober

  Legendariska artisten Cher är ute på världsturné och besöker Sverige för första gången på 14 år. Torsdag den 17 oktober ger hon en konsert på Friends Arena.Publicerat: 16 oktober 2019

 • Nya avgifter och digital betalning för parkering

  Från och med 1 oktober övergår Solna stad till digital betalning för boende- och besöksparkering. Samtidigt införs nya avgifter.Publicerat: 1 oktober 2019

 • Sommarens och höstens upprustning av skolor och förskolor

  Under sommaren och hösten genomfördes flera omfattande upprustningar och renoveringar på ett antal skolor och förskolor i Solna – med till exempel nya multisportplaner, upprustade skolbyggnader, nya lokaler för fritidshem och förskolegårdar med förbättrade lekytor.Publicerat: 1 oktober 2019

 • Nu är det mätsäsong för radon!

  Mätsäsongen för radon börjar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april, under den så kallade eldningssäsongen. Det är fastighetsägaren (exempelvis fastighetsbolag, bostadsrättförening, villaägare) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.Publicerat: 6 oktober 2016

I politiken