Nyheter

 • Barn i skolan

  Nya skolor för en växande stad

  Solna växer och fler elever kommer att behöva plats på skolorna i staden. Staden har därför tagit fram en skolförsörjningsplan för att säkerställa att tillgången på platser möter behoven. I planen framgår bl a att Raoul Wallenbergskolan kompletterar sin f-6 skola i Järvastaden med ett högstadium i Bagartorp och att Internationella Engelska Skolan etablerar en 4-9 skola i Huvudsta. Publicerat: 22 februari 2019

 • Sportlov

  Vecka 9 går Solnas elever på sportlov. Gratis bad på Vasalundshallen är en av sakerna som gör lovet till en fest. Det finns alltid något att göra! Publicerat: 25 februari 2016

 • Nu går startskottet för omvandling av Hagalunds industriområde – 500 nya bostäder byggs i en första etapp

  Hagalunds industriområde omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Nu startar första etappen i utvecklingen av området med ny bebyggelse i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen i södra Hagalund. Projektet bidrar också till stadens finansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden. Publicerat: 19 februari 2019

 • Dags att söka sommarjobb

  Nu är det dags att söka sommarjobb i Solna, eller ansöka om att starta eget företag som sommarentreprenör. Ansökningsperioden pågår mellan 11 februari och 10 mars. Publicerat: 11 februari 2019

 • Satsningar på skola och miljö i Solna stads budget för 2019

  Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens verksamhetsplan och budget för 2019. Staden satsar under 2019 på skola, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö om drygt 70 miljoner kronor. Skatten lämnas oförändrad. Publicerat: 27 november 2018

Fler nyheter

 • Så firas sverigefinnarnas dag 24/2 i Solna!

  Sverigefinnar är en nationell minoritetsgrupp i Sverige som uppskattas till nästan 700 000 personer. Dagen har firats sedan 2011 och 2012 beslutade Svenska Akademien att den 24 februari i Akademialmanackan ska anges som Sverigefinnarnas dag. Beslutet grundar sig bland annat på att sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige.Publicerat: 22 februari 2019

 • Ny fotbollsprofil på Skytteholmsskolan

  Med start till hösten 2019 kommer Skytteholmsskolan erbjuda en fotbollsprofil för elever i högstadiet. Fotbollsprofilen är ett samarbete mellan Skytteholmsskolan och AIK Ungdomsfotboll och erbjuder ett attraktivt högstadiealternativ för ungdomar med starkt fotbollsintresse.Publicerat: 22 februari 2019

 • Tyck till om riktlinjer för Solna stads arbete med nationella minoriteters rättigheter

  Från den 1 januari 2019 gäller ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Solna stad har sedan lång tid tillbaka arbetat med inriktningen att tillhandahålla kommunal service till nationella minoriteterna. Förslaget till riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter som du nu kan tycka till om kan sägas vara en formalisering av ett redan pågående arbete.Publicerat: 14 februari 2019

 • Modersmålsdagen

  Välkommen till biblioteket i Solna centrum för att fira Solnas alla språk på modersmålsdagen torsdag 21 februari. Se hur du kan läsa världens tidningar utan kostnad, lär dig mer om modersmålsundervisningen i Solna, hör sagor på olika språk och musik från scenen med Lilla Akademin.Publicerat: 19 februari 2019

 • Fler sorterade ut sitt matavfall i Solna 2018

  Under förra året samlade Solnaborna och verksamheterna i Solna in totalt 2 613 ton matavfall, vilket är nittio ton mer insamlat matavfall än året innan. Matavfallet återvinns och blir både till biogas och biogödsel, som leder till minskade utsläpp av växthusgaser.Publicerat: 15 februari 2019

I politiken