Nyheter

 • Högre kvalitet i förskolan med ABC-utbildning

  För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja kvaliteten i förskolorna, får alla pedagoger i Solna stad gå utbildningen Alla Barn i Centrum – ABC i förskolan. Utbildning bygger på forskning framtagen av Karolinska Institutet och handlar om att skapa bättre relationer och samspel mellan vuxna och barn. Nu syns mycket positiva resultat i stadens förskolor. Publicerat: 19 september 2018

 • Samverkan med företagen i Solna gav fler sommarjobb

  Fler än trehundra ungdomar i Solna fick sommarjobb på 62 arbetsplatser runtom i staden, tack vare ett starkt engagemang från det lokala näringslivet. Fler ungdomar fick sommarjobb och fler företag engagerade sig denna sommar jämfört med förra året. Fyra av tio ungdomar erbjöds dessutom möjlighet till extrajobb även efter sommaren. Publicerat: 17 september 2018

 • Snyggare och tryggare i stadens skolor

  Under 2018 prioriteras upprustning av förskole- och skollokaler med 20 miljoner kronor öronmärkta för insatser under året. Till exempel har Ekenbergsskolan anpassats till en låg- och mellanstadieskola med klasser upp till årskurs 6, samtidigt som skolan fått upprustade lokaler. Publicerat: 13 september 2018

 • Valet 2018 – slutlig rösträkning pågår

  Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige är genomfört, och Länsstyrelsen i Stockholm har påbörjat den slutliga rösträkningen. Publicerat: 10 september 2018

Fler nyheter

 • Solna stad uppmärksammar Alzheimerdagen

  Solna stads anhörig- och demensteam erbjuder stöd till personer som drabbats av demens och deras anhöriga. Fredagen den 21 september uppmärksammar vi Alzheimerdagen genom att bjuda in till öppet hus på biblioteket i Solna centrum klockan 10.00-14.00!Publicerat: 19 september 2018

 • Stödgrupper för dig som är anhörig

  När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del. Du som bor i Solna eller har din närstående boende i Solna kan ta del av vårt anhörigstöd. Nedan finns våra olika alternativ.Publicerat: 14 september 2018

 • Kulturnatt i Hagalund, Pep-dag i Hagaparken

  På lördag blir det konst, film, foto och uppträdanden av olika slag när Kulturnatten går av stapeln i regi av stadens ungdomsverksamheter. På söndag fylls Hagaparken med rörelseglädje och inspiration till ett hälsosammare liv, när ett myller av ungar springer Prins Daniels lopp och tar del av andra aktiviteter.Publicerat: 13 september 2018

 • Välkommen på medborgardialog om trygghet

  Vill du vara med och bidra till ett tryggare Solna? Just nu genomför Lokalpolisen Solna och Solna stad medborgardialoger med solnaborna, för att ta reda på var, när och hur det är tryggt respektive otryggt i Solna. Onsdagen den 19 september har du möjlighet träffa representanter från lokalpolisen och Solna stad i Huvudsta Centrum för att ställa frågor och fylla i en enkät. Dina synpunkter är viktiga för vårt gemensamma brottsförebyggande arbete!Publicerat: 13 september 2018

 • Vattenläckan lagad på Tvärgatan 1,2,3 och 5 samt Lövgatan 68 och 70

  På grund av en vattenläcka på de kommunala dricksvattenledningarna har vattnet varit avstängt på Tvärgatan 1,2,3 och 5 samt Lövgatan 68 och 70. Vattenläckan är nu lagad och vattenleveransen är åter. Observera dock att vattnet kan vara grumligt och/eller missfärgat, spola tills klart vatten kommer.Publicerat: 13 september 2018

I politiken