Nyheter

 • Dags att söka sommarjobb

  Nu är det dags att söka sommarjobb i Solna, eller ansöka om att starta eget företag som sommarentreprenör. Ansökningsperioden pågår mellan 11 februari och 10 mars. Publicerat: 11 februari 2019

 • Kulturstipendium och Krausstipendiet

  1 mars är sista datumet för att söka årets stipendier inom kultur och musik. Du kan söka själv eller föreslå andra. En nyhet för i år är att kulturstipendiet riktar sig till fler barn och unga inom en bredd av olika kulturformer. Publicerat: 11 januari 2019

 • Satsningar på skola och miljö i Solna stads budget för 2019

  Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens verksamhetsplan och budget för 2019. Staden satsar under 2019 på skola, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö om drygt 70 miljoner kronor. Skatten lämnas oförändrad. Publicerat: 27 november 2018

Fler nyheter

 • Fler sorterade ut sitt matavfall i Solna 2018

  Under förra året samlade Solnaborna och verksamheterna i Solna in totalt 2 613 ton matavfall, vilket är nittio ton mer insamlat matavfall än året innan. Matavfallet återvinns och blir både till biogas och biogödsel, som leder till minskade utsläpp av växthusgaser.Publicerat: 15 februari 2019

 • Skräpplockardagarna 2019

  Vill du plocka skräp själv, med kompisarna, med barnen på förskolan eller kanske med din bostadsrättsförening? Alla kan vara med och hålla rent! Varje vår deltar Solna stad i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Anmälan öppnar den 6 februari 2019!Publicerat: 12 februari 2019

 • Tillsyn av farliga ämnen i varor

  Under 2019 kommer Solna stads miljöskyddsenhet att kontrollera att reglerna följs när det gäller information till konsumenter om farliga ämnen i varor.Publicerat: 11 februari 2019

 • Samernas nationaldagsfirande 6 februari

  Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Samer är också en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Nationaldagen uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll, så även här i Solna!Publicerat: 5 februari 2019

 • Ny telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

  Den 4 februari öppnar en ny telefonlinje som pilotprojekt, "Välj att sluta", som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer. Den nya telefonlinjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm.Publicerat: 4 februari 2019

I politiken