Nyheter

 • Solna Business Park utvecklas med nya bostadskvarter

  Ett stadsmässigt område med en kombination av bostäder och arbetsplatser, med utbyggd kollektivtrafik och trygga stråk för cykel och gång – det är ambitionen med principöverenskommelsen mellan Solna stad och Fabege som beslutades i kommunstyrelsen den 17 juni 2019. Publicerat: 18 juni 2019

 • Kunskapsresultaten förbättras i stadens skolor

  Skolans främsta uppdrag är kunskapsuppdraget och stadens mål är att förbättra kunskapsresultaten samt säkerställa att alla elever har behörighet till gymnasiet. Solna stads skolor har arbetat aktivt med detta i flera år och nu vänder resultaten uppåt. Publicerat: 17 juni 2019

 • Sommarlovet i Solna börjar med festival

  Solna stad bjuder tillsammans med föreningslivet på en två veckors sommarlovsfestival i Skytteholmsparken – måndag till torsdag från den 17 juni. Publicerat: 11 juni 2019

 • Besöksnäringen i Solna ökar och ger fler jobb

  Turismen i Solna fortsätter öka, med fler hotellövernattningar och dagbesök än någonsin. Besöksnäringen i Solna omsätter cirka 4,6 miljarder och skapar fler arbetstillfällen inom till exempel hotell, handel och restaurang. Det visar den senaste TEM-rapporten (turistekonomisk mätning) för 2018. Publicerat: 28 maj 2019

Fler nyheter

 • Kolonnvägen blir stadsgata med nya bostäder, hotell och förskola

  Kommunfullmäktige i Solna stad har antagit detaljplanen kvarteret Ballongberget, med 300 nya bostäder, förskola, hotell och arbetsplatser. Samtidigt utvecklas Kolonnvägen till stadsgata och Frösunda förbinds med Arenastaden när gång- och cykelstråk förbättras med ny anslutning till Målbron.Publicerat: 18 juni 2019

 • Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

  Publicerat: 16 juni 2019
 • Nu införs digital betalning av boendeparkering i Solna

  Med start lördagen den 15 juni 2019 är det möjligt att betala för boendeparkering via telefonen. Månads- och säsongsmärken, som tidigare endast gått att köpa hos återförsäljare, samt dygnsparkering finns nu ett par knapptryck bort i de parkeringsappar staden har samarbete med.Publicerat: 14 juni 2019

 • De fick 2019 års pedagogiska priser

  För andra gången i ordningen har årets pedagogiska priser delats ut i Solna stad. Utmärkelserna ska både uppmuntra och synliggöra utveckling och kvalitet inom förskolor och skolor. Årets nomineringar visar att det finns många uppskattade medarbetare i stadens förskole- och skolverksamheter då över 350 nominering strömmade in från barn, elever, föräldrar och kollegor.Publicerat: 5 juni 2019

 • AIK-legenden Lennart Johansson är död

  Lennart Johansson var en av Solnas, Sveriges och världens stora idrottsledare. Förutom sitt livslånga engagemang i AIK gjorde han bestående insatser för svensk och internationell fotboll, bland annat genom skapandet av Champions League.Publicerat: 5 juni 2019

I politiken