Nyheter

 • Så fortsätter utvecklingen av Norra Hagastaden

  Den 19 oktober godkände byggnadsnämnden ett planprogram för Norra Hagastaden. Programmet beskriver och anger riktlinjer för hur den östra delen av Karolinska sjukhusområdet kan omvandlas från institutionsområde till blandad tät stadsbebyggelse. Publicerat: 20 oktober 2016

 • Solna växer - nya solnabor, nya företag, nya bostäder och ekonomin är fortsatt god

  2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta. Publicerat: 18 oktober 2016

 • Bergshamraskolan - digital teknik och entreprenörskap i en kreativ miljö

  I syfte att skapa en attraktivare skola och förbättra förutsättningarna för elevernas inlärning gör staden flera insatser i Solnas skolor. I Bergshamraskolan görs satsningar på digital teknik, entreprenörskap och skapande skola så att eleverna ska få den bästa möjliga undervisningen i en kreativ skolmiljö. Publicerat: 19 oktober 2016

 • Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator

  Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen på gatorna kommer att vara klar under 2016. Publicerat: 29 september 2016

Fler nyheter

 • Välkommen på seminarium om mänskliga rättigheter ur ett internationellt perspektiv

  Solna stad och Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) uppmärksammar gemensamt FN-dagen den 24 oktober, med ett seminarium på temat mänskliga rättigheter urettinternationellt perspektiv. Föreläsare är SIPRI:s biträdande direktör Jakob Hallgren.Publicerat: 17 oktober 2016

 • Prisregn över goda initiativ i Solnas vård- och omsorgsverksamheter

  För sjunde året i rad var det så dags för Kvalitetsdagen igen, en dag helt tillägnad de goda exemplen på nya arbetssätt i Solnas vård- och omsorgsverksamheter. Ett av de projekt som prisades med stadens Kvalitetspris var Ametistens initiativ att låta de boende göra film av sina livsberättelser.Publicerat: 21 oktober 2016

 • Parkprat i Hagaparken för Solnas högstadieelever

  Med start under höstterminen erbjuds Solnas högstadieelever ett nytt kulturprogram – Parkprat – med Nationalstadsparken som arena. Tanken är att lyfta fram vad unga ser och vill berätta om Nationalstadsparkens konst, arkitektur, natur och historia.Publicerat: 21 oktober 2016

 • Samråd kring program för del av Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren

  På byggnadsnämnden 19 oktober beslutades det att genomföra samråd kring ett program för utveckling av Norrenergis verksamhet i Solnaverket och bostadsbebyggelse öster om Huvudstaleden.Publicerat: 20 oktober 2016

 • Slutfas för arbetet med fjärrkylledningen

  Under ungefär ett års tid har Norrenergi arbetat med att dra fram fjärrkyleledningar från Sundbybergsverket till Hagalund. Ett omfattande arbete som påverkat vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser längst framdragningen. Men nu närmar sig de allra sista arbetena längst sträckan och snart är samtliga områden återställda.Publicerat: 20 oktober 2016

I politiken