Trygghetspunkter

I Solna finns två platser dit stadens medborgare vända sig vid en kris, Solna stadshus och Skoga äldreboende.

Vid en långvarig kris såsom ett längre strömavbrott är det viktigt att det finns en plats dit stadens medborgare kan ta sig för att få information, värme eller ladda mobiltelefonen. Därför har två platser inrättats som så kallade trygghetspunkter; Solna stadshus och Skoga äldreboende. Till dessa platser kan stadens medborgare vända sig vid en kris.

Solna stadshus, Stadshusgången 2


Skoga äldreboende, Jungfrudansen 17

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad