Om Solna naturskola

Solna naturskola erbjuder kursdagar med upplevelsebaserat och naturvetenskapligt innehåll. På naturskolan bedrivs utomhuspedagogik där elever får fördjupad undervisning ute i fält genom ett elevaktivt och undersökande arbetssätt. Eleverna lär in - ute! Verksamheten vänder sig till stadens skolor och är ett komplement till skolans ordinarie undervisning. I mån av möjlighet välkomnas även förskolor.

Solna naturskola är belägen på Överjärva gård i Igelbäckens naturreservat, där skogen och naturen omkring gården är det bästa klassrummet. Naturskolan har även två välutrustade och inspirerande klassrum inne i Hästskostallet. De flesta kurser är upplagda som heldagsbesök, innehållet är åldersanpassat och kopplat till gällande läroplaner.

Vision

”Att alla barn och ungdomar i Solna stad ska berikas för livet av naturskolans utbildningsaktiviteter, så de växer upp till natur- och miljömedvetna medborgare som med kunskap, känsla och insikt, kan fatta kloka beslut för sina egna liv och för jordens framtid.”

Bakgrund

År 1995 fick två lärare i staden i uppdrag av Solna stad att starta Solna naturskola. De båda lärarna Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström har sedan dess fortbildat flera tusen barn per år och även många vuxna. Under de första 25 åren fortbildades cirka 110 000 personer.

Vill du veta mer om Solna naturskolas historia, uppdrag och uppskattade verksamhet läs gärna mer i jubileumsskriften Solna Naturskola 25 år från år 2020.

Kontakta oss

För mer information om kursinnehåll, abonnemang och bokning, kontakta Naturskolans lärare:
Lina Jerrå, karolina.jerra@solna.se
Ninni Reinebo Engström, ninni.reinebo-engstrom@solna.se
Kristina Westman, kristina.westman@solna.se


Senast uppdaterad