Om Solna naturskola

Solna naturskola erbjuder stadens grundskolor kursdagar med upplevelsebaserat och naturvetenskapligt innehåll som ett komplement till skolans ordinarie undervisning.

Solna naturskola är belägen på Överjärva gård i Igelbäckens naturreservat. Verksamheten startade 1995. I det gamla Hästskostallet har naturskolan två välutrustade och inspirerande klassrum även om skogen och naturen i gårdens närhet är det bästa undervisningsrummet. På naturskolan bedrivs utomhuspedagogik – via undersökande arbetssätt får elever fördjupad undervisning ute i fält. Verksamheten vänder sig främst till grundskolor i Solna och är ett komplement till skolans ordinarie undervisning. I mån av plats välkomnas även förskolor. I Sverige finns cirka 90 naturskolor. Alla arbetar med utomhuspedagogik och tillhör Naturskoleföreningen vars motto lyder: Att lära in ute.

Kursverksamhet och fortbildning

Naturskolan bjuder in klasser på heldagsbesök. Kursdagarna som är åldersanpassade och kopplade till läroplanen har ett upplevelsebaserat innehåll. Även fortbildning för pedagoger inom förskola och skola arrangeras.

Syfte med verksamheten

  • Ge barn möjlighet till fältstudier.
  • Ge förståelse för samband i naturen och ekosystemtjänster.
  • Väcka intresse, känsla och nyfikenhet för naturen.
  • Öka viljan att värna om livets alla former.
  • Skapa positiva naturupplevelser och övervinna eventuella rädslor hos barn och pedagoger.
  • Befästa kunskap genom lek, skapande och undersökande arbetssätt.
  • Utveckla kunskaper via medveten dialog.
  • Sprida kunskap om hur vår livsstil påverkar den globala miljön.
  • Genom utomhuspedagogik få kunskap och lärande att samspela.

Vision

”Att alla barn och ungdomar i Solna stad ska berikas för livet av naturskolans utbildningsaktiviteter, så de växer upp till natur- och miljömedvetna medborgare som med kunskap, känsla och insikt, kan fatta kloka beslut för sina egna liv och för jordens framtid.”

Motto

"Att få lärande och kunskap att samspela, så förundran och fascination om naturens mysterier väcks och berör barnens inre.

Med både känsla och kunskap om natur och kulturhistoria utvecklas barns förståelse för dåtid, nutid och framtid."

Kontakta oss

För mer information om kursinnehåll och bokning, kontakta Naturskolans lärare:
Lina Jerrå, karolina.jerra@solna.se
Ninni Reinebo Engström, ninni.reinebo-engstrom@solna.se
Kristina Westman, kristina.westman@solna.se


Senast uppdaterad