Tillgänglighet för solna.se

Solna stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda solna.se. Här beskriver vi hur solna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att solna.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från solna.se som inte är tillgängligt för dig, skriv till oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring kontaktcenter: 08-746 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skriv till oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Det finns instruktioner som är svåra att följa för den som inte kan se.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå syfte.
 • Hela webbplatsen har inte rätt indelade sektioner. Det gör att användaren saknar möjligheten att hoppa till sektioner och förbi återkommande innehåll.
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte logisk på söksidan.
 • Sökfältet saknar etikett och kan vara svårt att uppfatta för uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan finnas formulär som saknar koppling till ledtext.
 • Felmeddelanden är svårlästa i webbläsaren Firefox när webbplatsen är förstorad i 200% då felmeddelanden inte förstoras.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Vid ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.
 • På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.
 • Webbplatsen Solnakartan är inte tillgänglig.
 • Webbsändningarna från kommunfullmäktige textas inte och har inget textalternativ.

Oskäligt betungande anpassning

Solna stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system.

Vi har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har gjort en oberoende granskning av solna.se

Senaste bedömningen gjordes den 16 november 2020.

Webbplatsen publicerades den 28 november 2019.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad