Trädgård och odling

Vill du utveckla ditt odlingsintresse? Gårdens odlingar knyter samman dagens växande intresse för trädgård med gångna tiders jordbruk. Tack vare samverkan mellan ett flertal aktörer finns det ett flertal odlingsinitiativ på gården.

I Växthuset hittar du Linda Schilén, trädgårdsmästare och konstnär, som odlar sommarblommor och grönsaker. Linda tipsar om sina odlingskunskaper i en podd, Länk till annan webbplats. samt i böcker, föreläsningar och kurser www.lindaschilen.se
Länk till annan webbplats.

Seniorträffarna i Solna träffas på gården för olika utomhusaktiviteter som rör odling och hälsa. Alla 65+ och som bor i Solna är välkomna att delta.

I Nedre trädgården hittar du caféets grönsaksodlingar anlagda i samarbete med Jobbfabriken i Solna. Här ligger även Studieförbundet Vuxenskolans “övningsträdgård” tillhörande den ett-åriga kursen “Ekologisk trädgårdskurs”. www.tradgardskurs.se Länk till annan webbplats.

För ungefär hundra år sedan hade Överjärva gård en stor fruktodling. Äldre äppel- och päronträd står kvar än idag på golfbanan. Två unika äppelsorter har döpts till ”Ulriksdals hösthampus” och Överjärvaäpplet”. Nyplanterade äppelträd av dessa sorter samt plommonträd finns också på gården idag.

Senast uppdaterad