Kursutbud

 Solna naturskola erbjuder kursdagar om natur, hållbar utveckling och hembygdshistoria. Naturskolan vänder sig främst till elevgrupper från grundskolan, men tar även emot grupper från förskolan i mån av möjlighet.

De flesta kurser är heldagsbesök, innehållet är åldersanpassat och kopplat till gällande läroplaner.

Baskurser förskoleklass-årskurs 5Djur på gården

Lär om bondgårdsdjur och om hur livet var på Överjärva för folk & fä förr i tiden! Djur matas, ull kardas och sagor berättas.

Blommor, småkryp & Linné

Vi samlar, sorterar, artbestämmer, mikroskoperar, lyssnar på fågelläten, planterar, räknar ståndare, pistiller och doftar på blommor. Vi lär om Carl von Linné!

Statarbarn för en dag

Överjärva är Solnas enda bevarade bondgårdsmiljö, år 1900 bodde här 108 människor. I statarmuseet tar eleverna del av gårdens historia. Sysslor och lek i ”Kajsa-Rultas rum” befäster dagens kunskaper.

Vinterekologi

Naturkunskap och mys i vinterskogen, matsäcken ätes vid elden i kåtan och där bjuds på nygräddade krabbelurer. Hur förbereder sig djur och växter inför vintern? Subnivala rummet, en vinterståndare, vad är det? Vi samlar, sorterar, artbestämmer, följer djurspår, letar spybollar och mikroskoperar.

Höst & kretslopp

Kulfaktaprat om svampar, träd, kompostering, allemansrätt och om skogens nedbrytare; maskar, gråsuggor, sniglar, snäckor m.fl. Prat om biologiska och tekniska kretslopp – vi källsorterar på riktigt!

Vattendag vid Igelbäcken & Ruddammen

Kulfaktaprat om Igelbäcken, vattendjur, kräftor, ormar, grodor, paddor, salamandrar och om den mytomspunna sällsynta fisken; grönling. Vi håvar i Ruddammen och studerar våra fynd.

Baskurser årskurs 6-9Klimat & energi

Vi följer energins väg genom historien till framtida hållbara energilösningar. Förnyelsebara energislag, fossila bränslen och klimatförändring, vilka samband känner vi till och vilka lösningar är hållbara i framtiden? Vi provar laddningsbara elprodukter, gör upp eld, och besöker en före detta bostad i gårdens statarlänga.

Livsstil & miljö

Miljön påverkas av vår livsstil - hur kan vi göra fler bra val? Utifrån värderingsövningar, diskussioner och aktiviteter resonerar vi tillsammans om livsmedel, konsumtion, ekologisk produktion, energi, miljömärkning, transporter och återvinning.

Ekosystem & botanik

Hur hänger allt ihop i naturen? Vi undersöker en utvald del av skogen, vi observerar näringskedjor, pH-värdet i jorden, mikroklimatet, population och arter. Med mikroskopens hjälp studerar vi blommans delar och artbestämmer växter.

Vattnets kretslopp i samhället

Vatten är livsviktigt för alla organismer. Vad påverkar vattnet i naturen och hur fungerar vattnets kretslopp i samhället? Vi renar vatten på liknande sätt som sker i avloppsreningsverken. Diskussioner, vattenprovsmakning och tipspromenad.

Vattenekologi

Vad påverkar ett vattendrag och vilka samband finns mellan organismer och omgivning? Vi undersöker Igelbäcken genom att håva upp vattendjur, vi mäter vattenflödet, vattenkemin och studerar växtligheten runt vattendraget.

Abonnemang

Många skolor har abonnemang med naturskolan. Det innebär att varje årskurs kommer en gång per läsår. Klasser blir då kallade till naturskolan med lång framförhållning.

Information och bokning

För mer information om kursinnehåll, abonnemang och bokning, kontakta
Ninni Reinebo Engström ninni.reinebo-engstrom@solna.se

Senast uppdaterad