Lekmiljöer

Kulturhistoriska lekmiljöer utvecklas på gården för inspiration, lärande och till minne av gårdens historia. Idag finns tre lekmiljöer - utomhus bredvid Hästskostallet, i Statarlängans bagarstuga samt i Statarmuseet.

Hästskostallets uteplats

Bredvid Hästskostallet finns caféets utservering med en kulturhistorisk lekmiljö med lekstugorna Handelsbod och Redskapsbod, en sandlåda samt en lekskulptur som föreställer Putte, en arbetshäst med vagn. Förr i tiden fraktades grönsaker, frukt och mjölk från Överjärva in till Stockholm med hästskjuts. På uteplatsen finns gott om bord och stolar för medhavd picknick.

Barnens bagarstuga

Välkommen in till Statarlängans bagarstuga som funnits här sedan 1870-talet. Idag används inte ugnen men rummet hålls öppet under gårdsdagar och evenemang. Rummet kan även bokas för mindre barngrupper och kalas onsdag till söndag mellan kl 10-15. Max 8 barn/tillfälle. Fika och publikvärd ingår. Läs mer här >

Kajsa-Rultas lekrum

I Statarmuseet finns ett pedagogiskt lekrum iordningsställt för Solna naturskolas elever och museets yngre besökare i sällskap med vuxen. Statarmuseet har öppet varje lördag kl 11-16. Fritt inträde. Läs mer här >


Senast uppdaterad