Överjärva gård blir friluftsmuseum

Utökade öppettider, fler aktiviteter och fler djur. Som friluftsmuseum ska Överjärva gård bli ett öppet och levande besöksmål och en inspirerande lärmiljö året runt. Samspelet mellan historia, människa och natur ska stå i centrum och ge kunskaper och upplevelser till alla gårdens besökare.

Här följer ett antal vanliga frågor och svar kring friluftsmuseet.

Varför blir det ett friluftsmuseum på Överjärva gård?

Under 2023 fattade Solna stad beslut om att utveckla Överjärva gård till ett friluftsmuseum. I samband med utvecklingsarbetet har både invånare och besökare uttryckt att de vill att Överjärva gård ska bli ett bättre besöksmål med ökade öppettider, fler aktiviteter och bredare djurverksamhet. De vill även uppleva och lära sig mer av gårdens historia.

Vad är ett friluftsmuseum?

Ett friluftsmuseum är ett område med bevarade byggnader, levande växter och djur. Vissa byggnader kan man gå in i, andra upplevs utifrån som en del av utomhusmuseet. Som besökare kliver du rakt in i platsens historia och kan se, känna och höra om hur livet tedde sig förr, och kanske också få perspektiv på hur vi lever idag.

Vad ska Överjärva gård erbjuda som friluftsmuseum?

Det ska utvecklas mer verksamhet som stärker upplevelsen av gården som en levande natur- och kulturmiljö. Friluftsmuseet ska arrangera återkommande och öppna aktiviteter året runt, bland annat i form av lovaktiviteter för barn, gårdsdagar, marknader och odlingar samt traditionsenliga firanden och högtider. Tillsammans med gårdscaféet, 4H och andra aktörer på gården kommer det finnas något för alla att se, göra och uppleva.

Var ska friluftsmuseet ligga?

Som friluftsmuseum omfattas hela Överjärva gård men vissa byggnader och platser är särskilt centrala för besöksverksamheten. Ladugården som just nu ska renoveras för att kunna ta emot 4H:s djurverksamhet kommer att vara en viktig del. Här ska även ges plats för en ny lek- och lärmiljö samt ytor för marknader och museets programverksamhet som integreras med ladugårdens bevarade kulturhistoriska värden.

En annan viktig byggnad för besöksmålet är Gula villan som planeras att renoveras interiört och anpassas för Överjärva gårdscafé med trädgårdsservering.

För besökare är även den välbevarade lantbruksmiljön en viktig del av helhetsupplevelsen. Här kommer vi att stärka och förnya den kulturhistoriska skyltningen samt utveckla fler lek- och picknickområden samt frukt- och grönsaksodlingar anpassade för den agrara miljön som också ska bevaras och utvecklas med ökat underhåll.

Ska gården utvecklas till något annat i framtiden?

Nej, detta är en långsiktig placering.

När öppnar friluftsmuseet?

Målet är att välkomna besökare till en högtidlig invigning i slutet av 2025. Men redan nu erbjuds aktiviteter i form av gårdsdagar, café, familjeaktiviteter, statarmuseum med ökade öppettider, midsommarfirande, skördefest och evenemang med fokus på gårdens kulturhistoria. Aktuella aktiviteter på Överjärva gård utgör grunden även för friluftsmuseets planerade programverksamhet.

Vad är friluftsmuseets inriktning?

Den historiska berättelsen om Överjärva gård från forntid till nutid med särskilt fokus på de människor som bott och arbetat på gården. I detta ingår:

  • Människorna som bott, vistats och verkat på gården. Här finns alla samhällsgrupper representerade, från statare till herrskapsfolk.
  • Minnen från gården, från arbete till festligheter och årstidernas betydelse
  • Platsen i Solnas historia och som en del av Igelbäckens naturreservat.

    Målet är att göra gårdens kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen om mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna, samt dokumentera och förmedla värdet av gården som kulturmiljö.

Hur förhåller sig friluftsmuseet till andra aktörer på gården?

Överjärva gård ska som café- och besöksverksamhet erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och evenemang som till exempel guidningar och marknader. Utbudet av aktiviteter och tillhörande service ska bidra till att höja upplevelsevärdet och tryggheten på platsen för samtliga verksamheter och deras besökare, inte minst Solna naturskola och 4H med ett stort antal barn och unga som dagliga besökare. Nya aktörer kommer också att knytas till gården genom samarbeten. Ett exempel är slöjdresidenset i Statarlängan Länk till annan webbplats. i samarbete med Region Stockholm under 2024.

Hur kommer de att samverka?

Friluftsmuseet och 4H samt övriga verksamheter på gården kommer att samverka både kring publik verksamhet, drift och förvaltning. Det kan till exempel handla om vissa gemensamma aktiviteter, ytor och samarbete mellan personalgrupper. I grunden är de dock olika och unika verksamheter.

Vad kommer man att få se på Överjärva gård?

Det kommer att finnas fler djur på gården. Förhoppningen är att kunna erbjuda plats för både större djur såsom häst och ko men även smådjur som kaniner, grisar och getter. Får ska också finnas kvar.

Gårdens egna samlingar omfattar alltifrån bevarade gamla krukor från Växthuset, till köksföremål från boningshusen samt byggnadsdetaljer från ladugården. Så mycket som möjligt av de bevarade kulturhistoriska värdena ska lyftas fram och vara tillgängligt för besökare. Även andra nyckelföremål, till exempel mjölkpallar och lekskulpturer, ska inkluderas för att levandegöra platsens historia och bidra till en lärorik upplevelse både inomhus och utomhus, för stora och små.

Verksamheten lägger stor vikt vid att hitta mikrohistoriska perspektiv som synliggör människor vars berättelser inte tidigare lyfts fram. Det kan till exempel vara tjänstefolk och barn som bodde och arbetade på gården. Målet är att besökare ska kunna uppleva deras berättelser med alla sinnen – man kommer att få se, känna, lukta och smaka sig genom historien.


Gula villan
Senast uppdaterad