Förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

I Solna stad finns:

  • förskola
  • pedagogisk omsorg
  • flerfamiljssystem
  • öppen förskola.

Förskola

Alla barn som är 1 till 5 år gamla
kan gå i förskola.

I Solna finns förskolor som är kommunala
och förskolor som är fristående.

Företag eller föräldrakooperativ ansvarar ofta
för de fristående förskolorna.

Förskolan har en läroplan
som alla förskolor måste följa.

I läroplanen står vad förskolan ska arbeta med.

Allmän förskola

Alla barn som är 3 till 5 år gamla
har rätt att gå i förskola 3 timmar
per dag utan avgift.

Den allmänna förskolan är en del av förskolan.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett annat ord för familjedaghem eller dagmamma.

Det är barnomsorg med en mindre grupp barn
hemma hos en dagmamma.

Den pedagogiska omsorgen ska också följa förskolans läroplan.

Pedagogisk omsorg är för barn
som är 1 till 5 år gamla.

Flerfamiljssystem

Flerfamiljssystem är när flera familjer delar på att ta hand om varandras barn.

Det kan fungera bra för föräldrar
som arbetar deltid.

Öppen förskola

Öppen förskola är för barn
som är 0 till 5 år gamla
och som inte går i förskolan.

En förälder eller annan vuxen
är med barnet på den öppna förskolan.

Barnen får träffa andra barn,
leka, sjunga och göra andra saker.

Det är gratis att gå till öppna förskolan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad