Solna stad som arbets­givare

Solna stad är arbetsplatsen för dig som vill vara med och göra skillnad i människors vardag, både våra medborgare och de som arbetar här eller besöker oss. Vi är en stad i stark tillväxt och utveckling och månar om dig som medarbetare.

Befolkningen i Solna ökar stadigt och arbetsmarknaden är god. Här är vi ständigt på väg framåt. I Solna stad arbetar cirka 2500 personer, 75% kvinnor och 24% män. Det finns en stor bredd och goda möjligheter att utvecklas. Många av de cirka 330 yrkesbefattningar som finns här kännetecknas av kontakt mellan människor. Det finns också kunskap inom bland annat teknik, miljö och stadsplanering. Gemensamt för oss alla är att vi har meningsfulla arbeten som gör skillnad i människors vardag.

Lär känna Solna som arbetsgivare

Vill du lära dig mer om Solna stad som arbetsgivare, hur en kommun fungerar och hur det är att jobba hos oss? Ta en titt på vår digitala preboarding Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som skickas ut till alla nyanställda i Solna stad!

Det här erbjuder vi dig

Hos oss får du en trygg anställning och en möjlighet till utveckling. Inom alla yrken sker fortbildning och många gör en intern karriär hos oss under sitt yrkesliv. Vi är måna om dig som medarbetare och det är viktigt för oss att du får en god balans mellan arbetsliv och fritid.

Arbetstid Visa Dölj

I Solna stad arbetar vi utifrån Årsarbetstidsavtal. Det innebär att arbetstiden kan variera i omfattning mellan olika perioder under året beroende på när behoven är som störst. Arbetstiden baseras på ett årsarbetstidsmått istället för veckoarbetstidsmått.

Medarbetaren kan själv välja att arbeta mer eller mindre utifrån de regler som har avtalats och i samråd med ansvarig chef. Solna stad strävar alltid efter en god balans mellan arbete och fritid.

Kompetensportalen Visa Dölj

Vår kompetensportal är en digital plattform för de utbildningar och kurser som erbjuds stadens medarbetare. Vissa utbildningar är obligatoriska, som exempelvis Brandsäkerhet och GDPR, medan andra är kopplade till kompetensutveckling inom olika områden. I utbudet finns lärarledda utbildningar, online-utbildningar samt digitala lärarledda utbildningar via Teams. Kompetensportalen rullas ut stegvis för stadens alla förvaltningar och fylls successivt med innehåll.

Vissa delar av Kompetensportalen kan vara av intresse för fler än våra medarbetare. De utbildningarna är tillgängliga för vem som helst. För att komma till den publika Kompetensportalen, följ länken nedan.

Öppna utbildningar i Kompetensportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Semesterväxling Visa Dölj

Den som är anställd i Solna stad har i många fall möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar. Det är den närmaste chefen som beslutar om din ansökan om utbyte av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar är möjlig utifrån verksamhetens behov.

Hur många extra lediga dagar kan du få?

  • 5 extra lediga dagar, fram till och med det år du fyller 39 år.
  • 6 extra lediga dagar, från och med det kalenderår du fyller 40 år.

Friskvård Visa Dölj

Som medarbetare i Solna stad har du tillgång till en webbaserad friskvårdsportal (Wellnet) och till ett friskvårdsbidrag om 3000 kronor per medarbetare och kalenderår.

Personalstöd Visa Dölj

Du som medarbetare i Solna stad har möjlighet att genom Personalstöd få professionell vägledning och stöd vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar.

Företagshälsovård Visa Dölj

Företagshälsovården är en samarbetspart till Solna stads chefer och kan bland annat genomföra utredningar och rehabiliteringsinsatser när du som medarbetare eller verksamheten behöver det. Företagshälsovården är till för arbetsrelaterade situationer.

Företagshälsovården genomför även lagstadgade hälsoundersökningar för vissa yrkeskategorier, ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utbildar inom arbetsmiljöområdet med mera.

Föräldrarpenningtillägg Visa Dölj

Du som nybliven förälder och anställd i Solna stad får 10% av din månadslön i föräldrarpenningtillägg i 180 dagar.

Försäkring Visa Dölj

Du som medarbetare är försäkrad både genom lagar och avtal vid sjukdom och arbetsskada.

Exempel på lagreglerade ersättningar är sjuklön, sjukpenning, och arbetsskadelivränta. Du som arbetar i Solna stad har genom din anställning i vissa fall också rätt till kompletterande ersättning genom AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring) och TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Dessa två försäkringar kallas avtalsförsäkringar och omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner. De bygger på avtal mellan arbetsmarkandens parter.

Pension Visa Dölj

KPA Pension sköter din tjänstepension i Solna stad. Har du frågor om tjänstepensionen kan du kontakta KPA Pensionshjälpen på:

Telefon 08-665 05 70. Telefontid mån-fre 07:30-17:00.

E-post: pensionshjalpen@kpa.se

Kontakta oss

Senast uppdaterad