Verksamhets­plan och budget

I slutet av varje år fastställer kommunfullmäktige de ekonomiska ramarna, skattesatsen samt de finansiella och verksamhetsanknutna målen för kommande år.

Här hittar du budget och verksamhetsplaner för styrelser och nämnder samt oppositionens budgetförslag. Du kan också ta del av budget och verksamhetsplaner för två år tillbaka.

Budgetprocessen i Solna stad

  1. I juni lämnar kommunstyrelsen ett förslag till budget för nästkommande år. Förslaget omfattar inriktning och ekonomiska ramar.
  2. Under sommaren och hösten arbetar nämnderna fram budgetar för verksamheterna och bestämmer målsättning för sina ansvarsområden, utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar.
  3. I november tar kommunstyrelsen fram ett förslag till reviderad budget, med hänsyn till bland annat den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition och den senaste befolkningsprognosen.
  4. I november fastställer kommunfullmäktige de ekonomiska ramarna, skattesatsen samt de finansiella och verksamhetsanknutna målen för det kommande året.

Tidigare års budgetar

Verksamhetsplan och budget 2018 Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad