Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen, expeditionen, elevhälsan samt studie- och yrkesvägledningen på Solna gymnasium.

Expeditionen är öppen måndag-fredag kl 8-15.30.

Lärarnas kontaktuppgifter kontaktuppgifter lärare.

Expedition

solnagymnasium@solna.se
08-746 10 00  (via Solna stads kontaktcenter)

Ledning

Tf rektor

Jonas Egervärn Ju och Ek
jonas.egervarn@solna.se

Rektor Johan Sigstedt är tjänstledig tom 17 januari 2022.

Programrektor Be och Sa

Elin Harring
elin.harring@solna.se

Programrektor för BF, EE, IM

Ulrika Henningsson
ulrika.henningsson@solna.se

Programrektor för Na och NIU

Katarina Laurin
katar­ina.l­aurin­@solna.se

Elevhälsa och studievägledning

Skolsköterska

Elisabeth Bergsten
elisabeth.bergsten@solna.se

Kurator för NP

Caroline Sturén
carol­ine.s­turen­@solna.se

Kurator för IM

Elizabeth Wold
elizabeth.wold@solna.se

SYV för EK och JU

Viktoria Sölen
viktoria.solen@solna.se

SYV för BF, EL och NA

Karolin Forssblad
karolin.forssblad@solna.se

SYV för IM, SA och BE

Gabrielle Isorinne
gabri­elle.­isori­nne@solna.se

Solna gymnasiums bibliotek

Bibliotekets öppettider

Måndag: 08:45-15:30
Tisdag: 08:00-15:30
Onsdag: 08:45-15:30
Torsdag: 08:45-15:30
Fredag: 08:45-14:30


solnagymnasium.bibliotek@solna.se

Senast uppdaterad