Samhälls­vetenskaps­programmet - inriktning samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle är tydligt högskoleförberedande och fokuserar på en samhällsvetenskaplig utgångspunkt i studiet av vår globaliserade värld.

Samhällsvetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle ger vi eleverna verktyg att genom ett källkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt navigera i vår globaliserade värld. Våra elever lär sig att se sammanhang och kan sätta sig själv i relation till sin omvärld.

Programmet är tydligt högskoleförberedande och betonar samhällsvetenskap. Målen lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet. Det handlar om ämnen som demokrati, kommunikation, etik och miljö.

Programmets innehåll ger även eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för fortsatta högskolestudier.

Intervju med Lorena, Sa2

Varför går du på på Samhällsprogrammet?

Därför att det är en bred linje och jag anser att det är ett bra val för framtida studier.

Vad är speciellt med Solna gymnasium?

Det är en skola med bra lärare och mentorer. Dessutom gillar jag Ljushallen där elever enkelt kan mötas.

Vad händer på ditt program just nu?

Just nu är det nationalekonomiska teorier som tar upp tiden, men även hel del i andra ämnen.

Vilka är dina framtidsplaner?

Jag ska studera på universitetet, men jag vet inte riktigt vad jag vill studera än.

Har du något tips till en blivande elev på Solna gymnasium?

Inga jag kan komma på just nu, ta med dig pengar till cafeterian.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad