Studiestöd - special­lärare

Vi stöttar elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra särskilda behov.

Som speciallärare kan vi stödja elever som har läs- och skrivsvårigheter t.ex. dyslexi eller andra särskilda behov. Vi kan också erbjuda stöd för elever med neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. adhd. Vi hjälper till att planera, strukturera och organisera skolarbetet. Vi erbjuder även ämnesstöd i ett antal ämnen.

Kontakta oss

Enklast når du oss genom att söka upp oss i rum 211 eller genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan också prata med din mentor, undervisande lärare, studievägledare, kurator eller skolsköterska.

Kontakta oss

Speciallärare för BF, EE och IM

Johan Andersson

Speciallärare för SA, EK och NA

Anette Modin

Senast uppdaterad