Internationellt arbete

Solna gymnasium är en certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet. Vi ingår i nätverket för EU-parlamentets ambassadörsskolor.

Syftet med Europaparlamentets ambassadörsskolor är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar. Det handlar både om att ge ungdomar aktiva kunskaper men också att ge dem erfarenhet av europeiskt medborgarskap: vad EU innebär för det dagliga livet och vad ungdomarna kan göra för att forma framtidens Europa så som de vill ha det.

Solna gymnasium jobbar aktivt med EU-frågor

För Solna gymnasiums del innebär det att en grupp elevambassadörer under ledning av en lärare jobbar aktivt med EU-frågorna på skolan. De anordnar bland annat tävlingar, föreläsningar och utställningar om viktiga EU-frågor.

Eleverna deltar också i tävlingen Euroscola och har lyckats vinna en resa till EU-parlamentet i Strasbourg två gånger i rad. En annan återkommande aktivitet är firande av Europadagen den 9 maj då vi genomför olika EU-relaterade aktiviteter på skolan.

Erasmus+ projekt

Eleverna på samhällsprogrammet deltar även i ett Erasmus+ projekt YEPSA (Young European Partnerships for Sustainable Action) som är ett samarbete mellan gymnasieskolor från 5 EU-länder: Sverige, Danmark, Tyskland, Tjeckien och Slovakien.

Projektet handlar om FN:s globala utvecklingsmål och syftet är att väcka elevernas intresse för hållbarhetsfrågor och inspirera dem till att påverka i viktiga samhällsfrågor i sin närmiljö.

Projektet pågår mellan 2021- 2023.

Se film från projektets möte i Solna i oktober 2023 med fokus på hållbara städer och samhällen (YouTube) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital frågestund med EU-ministern och EU-parlamentariker

Den 2 december 2020 deltog elever från Solna gymnasium i en frågestund med EU-minister Hans Dahlgren och EU-parlamentariker Heléne Fritzon och Jessica Stegrud.

Titta gärna på frågestunden online via Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad