Samhälls­vetenskaps­programmet - inriktning beteende­vetenskap

Välkommen att söka till samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap på Solna gymnasium!

  • Hur kan vi förstå och förklara mänskligt beteende?
  • Hur påverkas vi av vår omvärld?
  • Hur kan vi själva påverka vår omgivning?
  • Vilka möjligheter har individen att verka självständigt i förhållande till gruppen?
  • Vad betyder massmedia och reklam för individens åsikter och världsbild?

Är du intresserad av ovanstående och liknande frågor är beteendevetenskap något för dig!

Den beteendevetenskapliga inriktningen vänder sig till dig som vill förstå hur människan beter sig i olika sammanhang. Det handlar dels om att kunna tolka och förklara den enskilda människans attityder och uppfattningar. Dels handlar det om att undersöka människan som social varelse, som en del av en grupp och ett samhälle.

Undervisningen på beteendeinriktningen syftar också till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt för att kunna skilja på fakta och värderingar i vårt moderna informationssamhälle.

Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning är ett studieförberedande program som ger en bred högskolebehörighet.

Inriktningen ger en bra grund för högskoleutbildningar som handlar om organisation, ledarskap och sociala frågor.

Exempel på framtida yrken kan vara: journalist, lärare, präst, socionom, psykolog, polis, personaladministratör, utredare m.m.

Intervju med Sandra, Be2

Varför går du på samhällsprogrammet inriktning beteende?

För att jag är intresserad av inriktningen och ämnena.

Vad är speciellt med Solna gymnasium?

För att det är en öppen skola, det är inga korridorer, så har vi en bra gemenskap. Dessutom kan jag utöva den sporten jag satsar på under skoltid.

Vad händer på ditt program?

Just nu tar kommunikation min tid, i de andra ämnen har vi just haft prov.

Vilka är dina framtidsplaner?

Jag fokuserar på mina studier och fotbollen, sen efter det vill jag studera på universitetet.

Har du något tips till en blivande elev på Solna gymnasium?

Låt inte det sociala ta över helt, tänk på att man måste lägga ned tid på sin studier också. Prioritera studierna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad