Natur­vetenskaps­programmet - inriktning naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet på Solna gymnasium med inriktning naturvetenskap.

Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger den bredaste högskoleförberedelsen för gymnasieelever. Utbildningen bygger upp en mycket god grund för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik.

Programmet är också mycket användbart för att förbereda sig inför fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Naturvetenskap

Naturvetenskapliga inriktningen möjliggör fördjupning inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Eleverna lär sig att observera, planera och utföra experiment samt tolka resultat ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Elev i år 3, Naturvetenskapsprogrammet

Varför går du Naturvetenskapsprogrammet?

– Det är för att det är en bred utbildning och jag är intresserad av naturvetenskapliga ämnen.

Vad är speciellt med Solna gymnasium?

– Det är den positiva stämningen som är skapad av elever och lärare, där alla möts i den stora ljushallen.

Vad händer på ditt program?

– Samarbete med Karolinska institutet och Stockholms universitet med studiebesök och forskarskola.

Vilka är dina framtidsplaner?

– Jag siktar på att studera på läkarlinjen.

Har du något tips till en blivande elev?

– Att studera hårt och repetera allt man gått igenom under lektionerna, både anteckningar och lärobok.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad