Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och främjande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Solna gymnasiums elevhälsoteam (EHT) består av:

  • Rektor/programrektor som är sammankallande och ytterst ansvarig
  • Kurator
  • Skolsköterska
  • Speciallärare
  • Specialpedagog
  • Studie och yrkesvägledare (SYV).

Elevhälsan (EHT) har möte varannan vecka. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och främjande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar inte behandlande, men arbetar för att främja elevernas såväl psykosociala som fysiska hälsa. Ibland innebär det att i samverkan med elev och föräldrar, remittera eleven vidare till exempelvis Ungdomsmottagning, BUP, BUMM/vårdcentral eller logoped.

Skolsköterska och skolkurator har samma tystnadsplikt som inom övriga hälso- och sjukvården. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan. Elevhälsoteamet välkomnar föräldrar och elever att kontakta elevhälsan utifrån en aktuell fråga eller någon form av oro.

Kontakta oss

Speciallärare EK/NA/SA

Annette Modin

Speciallärare BF/EE

Johan Andersson

Studie- och yrkesvägledare BF, EL och NA

Karolin Forssblad

Studie- och yrkesvägledare BE, EK, JU, SA

Gabrielle Isorinne

Studie- och yrkesvägledare IM

Vivi Johansson

Skolsköterska EK/NA/SA

Elisabeth Bergsten

Skolsköterska BF/EE

Inga Danielsson

Kurator BF/EE/EK/NA/SA

Lina Bäcklund

Kurator IM

Elizabeth Wold

Senast uppdaterad