Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och främjande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Solna gymnasiums elevhälsoteam (EHT) består av:

  • Rektor/programrektor som är sammankallande och ytterst ansvarig
  • Kurator
  • Skolsköterska
  • Speciallärare
  • SYV (studie och yrkesvägledare).

Elevhälsan (EHT) har möte varannan vecka. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och främjande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar inte behandlande, men arbetar för att främja elevernas såväl psykosociala som fysiska hälsa. Ibland innebär det att i samverkan med elev och föräldrar, remittera eleven vidare till exempelvis Ungdomsmottagning, BUP, BUMM/vårdcentral eller logoped.

Skolsköterska och skolkurator har samma tystnadsplikt som inom övriga hälso- och sjukvården. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan. Elevhälsoteamet välkomnar föräldrar och elever att kontakta elevhälsan utifrån en aktuell fråga eller någon form av oro.

Kontakta oss

Senast uppdaterad