Ekonomi­programmet - inriktning juridik

Den juridiska inriktningen ger eleverna kunskap om det svenska rättssystemet och om de lagar och regler som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.

För dig som vill få:

  • Kunskap om det svenska rättssystemet och de lagar och regler som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv
  • Kunskap om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal
  • Kunskap om hur människor tänker, känner och handlar. Du utvecklar en förståelse för dagens samhällsliv samt stimuleras till att verka för ett rättssystem som värnar om alla människors lika värde

Undervisningen sker på ett traditionellt sätt där katederundervisning blandas med grupparbeten där du får lösa olika juridiska problem och konflikter. Vi sätter upp rättegångsspel där du får chansen att agera i olika roller.

Du får lära dig hur man upprättar olika juridiska dokument som testamente, samboavtal, äktenskapsförord, fullmakt och olika typer av avtal. Du kommer också lära dig att använda juridiska begrepp.

Studiebesök

  • Rättegångar på Solna tingsrätt och Stockholms tingsrätt
  • Besök av polis specialiserad på kriminalteknik
  • Möte med affärsjurister på advokatfirman Mannheimer Swartling
  • Möte med åklagare och domare

Intervju med Jasmine, Ju1

Varför går du på på Juridikprogrammet?

Jag är intresserad av privatjuridik, samt så vill jag fördjupa mig i psykologi och kriminologi. Jag är alltså intresserad av både den juridiska biten, men även den sociologiska.

Vad är speciellt med Solna gymnasium?

Det är en social skola. Det är enkelt att möta andra elever eftersom ljushallen är öppen och där möts eleverna på rasterna och håltimmarna. Detta skapar en bra sammanhållning mellan eleverna.

Vad händer på ditt program?

Just nu har vi haft en period av prov och därför är det mycket som börjar just nu.

Vilka är dina framtidsplaner?

Jag vill studera kriminologi på universitetet och efter det vill jag bli psykolog med inriktning mot kriminologi.

Har du något tips till en blivande elev på Solna gymnasium?

Var öppen när du börjar på skolan, då kommer du träffa elever som du annars aldrig hade mött och lärt känna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad