Om Nationell idrotts­utbildning (NIU)

Ansökan till Nationell idrottsutbildning (NIU) på Solna gymnasium öppnar 1 oktober och sista datum är 1 december 2019.

Ansökan görs via ansökningsformulär under respektive idrottsflik på webbplatsen senast 1 december 2019.

Alla ansökningar behandlas och eleven kallas till tryouts/provträningar under december/januari. Besked om NIU-plats meddelas senast 8 februari 2020. Alla besked kommuniceras via den mejladress som uppgivits i ansökningsformuläret.

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Nationell idrottsutbildning vänder sig till elever som vill kombinera sina studier med elitidrott. Ett nära samarbete mellan skola, förening och hem skapar de bästa förutsättningarna för att kombinera skola och idrott.

Träningen sker på förmiddagen, kl. 10.00-11.30, tre pass i veckan. 400 poäng av totalt 2500 ägnas åt specialidrott i utbildningen. Vid sidan av träningen får du utbildning i näringsfysiologi, idrottspsykologi och andra viktiga områden för dig som elitidrottare.

Du får stöd av både utbildade instruktörer och lärare som planerar och följer upp både din idrottskarriär och dina studier tillsammans med dig. På Solna gymnasium får du näringsrika luncher, varje dag serveras det tre rätter att välja på samt en salladsbuffé.

Ansök till NIU senast 1 december

Ansökningsprocessen är uppdelad i två olika delar. Du ansöker dels till Nationell idrottsutbildning (NIU), se under flikarna för respektive idrott, och dels till programmen på Solna gymnasium. Du måste antas både till NIU och till programmet du sökt. Antagning till programmen sker via Gymnasieantagningen utifrån ditt grundskolebetyg.

Alla NIU-platser som är kopplande till Solna gymnasium är även kopplade till de program som Solna erbjuder, så eleverna måste välja antingen båda eller inget. Om en elev väljer en annan skola, så har eleven ingen NIU-plats heller och har därmed lämnat sin NIU-plats till nästa elev.

Elever som är idrottsligt antagna till Nationell idrottsutbildning (NIU) kan välja mellan samtliga nationella program på Solna gymnasium. Eleverna söker till programmen via Gymnasieantagningen och antagningen sker utifrån ditt grundskolebetyg på samma villkor som alla andra sökande.

Om idrottsskador och idrottspsykologisk rådgivning

Solna gymnasium samarbetar med Idrottskliniken Rehab när det gäller idrottsskadebehandling och rehabilitering samt erbjuder idrottspsykologisk rådgivning på skolan.

Idrottsskador

Vid skada ansvarar lärare i specialidrott för första kontakt med Idrottskliniken Rehab. Våra NIU-elever erbjuds därefter tid till sjukgymnast inom 1-2 dagar. Vid behov fortsätter behandlingen eller så får eleven hjälp med remittering till läkare, röntgen och så vidare. Rehabträningen förläggs till samma tider som NIU-träningen för att inga andra lektioner ska drabbas. Varje idrott har en egen kontaktperson på Idrottskliniken Rehab. Kontaktpersonen ansvarar för information och kommunikation med respektive lärare i specialidrott.

Idrottskliniken Rehab är Solnas största idrottsskademottagning med 13 sjukgymnaster och 1 ortopedläkare. Kliniken är belägen bredvid Friends Arena.

Idrottpsykologisk rådgivning

Våra NIU elever kan få tid för samtal med Cecilia Åkesdotter. Tider bokas av elevens lärare i specialidrott som också är elevens mentor.

Cecilia Åkesdotter delar sin tid mellan att vara forskare på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och som idrottspsykologisk rådgivare. Hon arbetar bland annat med seniorlandslaget i orientering, Damkronorna och Solna gymnasium. Hon har två kandidatexamen i idrottsvetenskap (en inriktad mot pedagogik och en mot prestation och träning). Hon har skrivit en magister och är grund utbildad psyketerapeut med KBT inriktning. Hennes egen idrottsliga bakgrund är inom kampsporten taekwondo med individuella EM och VM guld som främsta meriter.

Kontakta oss

Programrektor NIU och Na

Katta Laurin

Senast uppdaterad