Om Nationell idrotts­utbildning (NIU)

På Solna gymnasium kan du kombinera en elitsatsning på din idrott med ett nationellt gymnasieprogram. Ansökan till Nationell idrottsutbildning (NIU) på Solna gymnasium öppnar under hösten och sista ansökningsdag är 1 december.

Alla ansökningar behandlas och eleven kallas till tryouts/provträningar under december/januari. Läs mer under respektive idrott. Besked om NIU-plats meddelas senast första veckan i februari. Alla besked kommuniceras via den mejladress som uppgivits i ansökningsformuläret.

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Nationell idrottsutbildning vänder sig till elever som vill kombinera sina studier med elitidrott. Ett nära samarbete mellan skola, förening och hem skapar de bästa förutsättningarna för att kombinera skola och idrott.

Träningen sker på förmiddagen, kl. 10.00-11.30, tre pass i veckan. 400 poäng av totalt 2500 ägnas åt specialidrott i utbildningen. Vid sidan av träningen får du utbildning i näringsfysiologi, idrottspsykologi och andra viktiga områden för dig som elitidrottare.

Du får stöd av både utbildade instruktörer och lärare som planerar och följer upp både din idrottskarriär och dina studier tillsammans med dig. På Solna gymnasium får du näringsrika luncher, varje dag serveras det tre rätter att välja på samt en salladsbuffé.

Öppet hus NIU

Ett särskilt Öppet hus för Nationell idrottsutbildning (NIU) anordnas på skolan i slutet av oktober varje år. Mer information finns i nyhetsflödet på förstasidan.

Ansök till NIU senast 1 december

Ansökan stänger 1 december året innan du ska påbörja din gymnasieutbildning.

Antagningen till Nationell idrottsutbildningar (NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-gymnasium.

Alla NIU-platser som är kopplande till Solna gymnasium är även kopplade till de program som Solna erbjuder, så eleverna måste välja antingen båda eller inget. Om en elev väljer en annan skola, så har eleven ingen NIU-plats heller och har därmed lämnat sin NIU-plats till nästa elev.

Elever som är idrottsligt antagna till Nationell idrottsutbildning (NIU) kan välja mellan flera nationella program på Solna gymnasium, dock ej Elprogrammets inriktningar. Eleverna söker till programmen via Gymnasieantagningen och antagningen sker utifrån elevens grundskolebetyg på samma villkor som alla andra sökande.

Om idrottsskador och idrottspsykologisk rådgivning

Solna gymnasium samarbetar med Idrottskliniken Rehab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när det gäller idrottsskadebehandling och rehabilitering samt erbjuder idrottspsykologisk rådgivning på skolan.

Idrottsskador

Vid skada ansvarar lärare i specialidrott för första kontakt med Idrottskliniken Rehab. Våra NIU-elever erbjuds därefter tid till sjukgymnast inom 1-2 dagar. Vid behov fortsätter behandlingen eller så får eleven hjälp med remittering till läkare, röntgen och så vidare. Rehabträningen förläggs till samma tider som NIU-träningen för att inga andra lektioner ska drabbas. Varje idrott har en egen kontaktperson på Idrottskliniken Rehab. Kontaktpersonen ansvarar för information och kommunikation med respektive lärare i specialidrott.

Idrottskliniken Rehab är Solnas största idrottsskademottagning. Kliniken är belägen bredvid Friends Arena.

Idrottpsykologisk rådgivning

Mikael Wallsbeck arbetar som idrottspsykologisk rådgivare för elever som läser Nationell idrottsutbildning (NIU) på Solna gymnasium.

Mikael Wallsbeck har en European Master i idrottspsykologi från Högskolan i Halmstad samt en steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) med inriktning idrott. Idag arbetar han deltid på Bosön Idrottsfolkhögskola, där han undervisar i idrottspsykologi. Resterande tid arbetar han praktiskt med grupper och individer bland annat landslaget i Parapingis och karate.

Kontakta oss

Programrektor NIU och BF

Katta Laurin

Senast uppdaterad