Elevkåren

Solna gymnasiums elevkår är en viktig del av elevinflytandet på skolan.

Elevkårsmöten tar upp många olika frågor, alltifrån vanlig information om vad som är på gång till frågor, som eleverna uppmärksammat på sina klassrådsmöten. Elevkåren har också möten med politiker och skolans ledningsgrupp.

I planen för det elevaktiva arbetet står det att:

  • Elevkåren på skolan ska ha en central roll och vara ett språkrör för den enskilde eleven
  • Elevkåren ska ha ett nära samarbete med skolledningen och medverka i skolkonferensen, lokala arbetsmiljökommittén och skolledningsgruppen då den behandlar särskilda elevfrågor
  • Elevkåren ska finnas med i planeringen av temadagar för hela skolan
  • Elevkåren ska stödjas i arbetet för ett aktivt föreningsliv på skolan såsom idrottsförening och dataförening
  • Elevkåren ska alltid vara representerat i matrådet på skolan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad