Kontaktuppgifter lärare

Här hittar du kontaktuppgifter till lärarna på Solna gymnasium. Lärarnas kontaktuppgifter hittar du även i It´s Learning.

Kontakta lärarna via e-post

Samtliga epostadressern är uppbyggna enligt principen förnamn.efternamn@solna.se.

Ledning

Johan Sigstedt
johan­.sigs­tedt@solna.se
072-583 16 04
08-746 16 04

Programrektor för Ek, Be,Ju, Sa

Jonas Egervärn
jonas.egervarn@solna.se
072-583 22 38
08-746 22 38

Programrektor för NA EE, IM

Ulrika Henningsson
ulrika.henningsson@solna.se
072-583 1602
08-746 16 02

Programrektor för BF och NIU

Katarina Laurin
katar­ina.l­aurin­@solna.se
072-583 12 39
08-746 12 39

Lärare Solna gymnasium

Alex Lomas

Instruktör NIU fotboll
alex.lomas@solna.se

Alexander Almeida Sundell

Instruktör NIU simning
alexander.almeida-sundell@solna.se

Alexandra Ferraro

Lärare i matematik och naturkunskap
alexa­ndra.­ferra­ro@solna.se

Ann-Sofi Börjesson tj-ledig

Lärare i filosofi och religion
ann-s­ofi.b­orjes­son@solna.se

Anders Gozzi

Instruktör NIU ishockey
anders.gozzi@solna.se

Anders Härd

Specialidrottslärare basket flickor
anders.hard@solna.se

Anders Johansson

Specialidrottslärare amerikansk fotboll
anders.johansson@solna.se

Aniko Sipos

Lärare i kemi och biologi
aniko­.sipo­s@solna.se

Anna Brynhammar

Lärare i tyska och svenska

Anne Melander

Lärare i kommunikation, pedagogiskt ledarskap, entreprenörskap
samt ledarskap och organisation
anne.­melan­der@solna.se

Annette Modin

Specialpedagog
annette.modin@solna.se

Caroline Rosenberg

lärare i specialidrott innebandy
caroline.rosenberg@solna.se

Cecilia Lagergren

Lärare i svenska, historia och geografi
cecil­ia.la­gergr­en@solna.se

Christoffer Lööf Ljunglund

Lärare i religion och historia
chris­toffe­r.loo­f-lju­nglun­d@solna.se

Daniel Häggblom

lärare i psykologi och samhällskunskap
daniel.haggblom@solna.se

David Ottosson

Lärare idrott och historia/specialidrottslärare volleyboll
david­.otto­sson@solna.se

Ebru Içel

Lärare i samhällskunskap och historia
ebru.icel@solna.se

Emilio Espinosa

Samordnare IMEOS
emili­o.esp­inosa­@solna.se

Eleonor Lauter

Lärare i engelska och samhällskunskap
eleonor.lauter@solna.se

Elin Harring

Lärare i svenska och kommunikation
elin.­harri­ng@solna.se

Erik Artursson
Instruktör NIU padel
erik.artursson@solna.se

Eva-Karin Vilhelmsson
Lärare i svenska
eva-k­arin.­vilhe­lmsso­n@solna.se

Filip Josefsson

Lärare i svenska och sva
filip.josefsson@solna.se

Fredrik Markström
Instruktör NIU fotboll flickor
fredrik.markstrom@solna.se

Hannes Ek
Lärare i Engelska och Italienska
hannes.ek@solna.se

Helena Bengtsson

Instruktör NIU simning
helena.bengtsson@solna.se

Helen Winsjansen Stenmark

Lärare i svenska och religion
helen.winsjansen-stenmark@solna.se

Isak Strömberg

Gymnasielärare fritid och hälsa (BF) specialidrott ishockey
isak.stromberg@solna.se

Jennifer Ahlvar Egarp

lärare i biologi och naturkunskap
Jennifer.Egarp@solna.se

Joakim Lund

Lärare i specialidrott volleyboll, idrott och hälsa och engelska
joaki­m.lun­d@solna.se

Johan Andersson

Speciallärare BF,El och IM
johan­.ande­rsson­@solna.se

Johan Karlsson

Lärare i svenska som andraspråk
johan­.karl­sson@solna.se

Johan Osterman

lärare i filosofi, religion och matematik
johan.osterman@solna.se

Johan Pedersen

Lärare i historia och samhällskunskap
johan­.pede­rsen@solna.se

Johnnie Renström

Lärare i datortekniska ämnen
johnnie.renstrom@solna.se

Johnny Gustafsson

Lärare specialidrott fotboll AIK pojkar
johnny.gustafsson@solna.se

Jonas Liif

Lärare i matematik
jonas­.hans­son@solna.se

Julie Italia

Lärare i engelska och spanska
julie­.ital­ia@solna.se

Karin Arvidsson

Lärare i svenska
karin­.arvi­dsson­@solna.se

Lars Nielsen

Lärare i naturkunskap och biologi
lars.­niels­en@solna.se

Linda Liljegren

Lärare i svenska och engelska
linda­.lilj­egren­@solna.se

Linda Österström

Lärare i engelska och spanska
linda­.oste­rstro­m@solna.se

Linnea Fischer Högberg

Lärare i samhällskunskap och svenska
linne­a.fis­cher-­hogbe­rg@solna.se

Ljiljana Orelj

Lärare i svenska som andraspråk (IM)
ljilj­ana.o­relj@solna.se

Magnus Jäderlund

Lärare specialidrott innebandy
magnus.jaderlund@solna.se

Marcelo Garcia

Lärare i matematik och spanska
marce­lo.ga­rcia@solna.se

Marcus Bergsten

Lärare i samhällskunskap, sociologi och idrott och hälsamarcu­s.ber­gsten­@solna.se

Margareta Widén

Lärare i svenska som andraspråk
marga­reta.­widen­@solna.se

Maria Ekström

Lärare i företagsekonomi och entreprenörskap
maria­.ekst­rom@solna.se

Maria Rangsmo Lundvall
Lärare i samhällskunskap och historia
maria.rangsmo-lundvall@solna.se

Marianne Gimhag
Insrtuktör NIU amerikansk fotboll
marianne.gimhag@solna.se

Marianne Hedman-Lassoued

Lärare i bild
maria­nne.h­edman­-lass­oued@solna.se

Mehrzad Yarbakht

Lärare i el-ämnen
mehrz­ad.ya­rbakh­t@solna.se

Michael Nilsson

Lärare specialidrott fotboll AIK pojkar
michael.nilsson@solna.se

Miranda Bjesse

lärare i biologi och naturkunskap
miranda.bjesse@solna.se

Mizgin Sedvall

Lärare i svenska och engelska
Mizgin.sedvall@solna.se

Nicklas Martos

Lärare i matematik och kemi
nicklas.martos@solna.se

Olga Kjelsson

Lärare i svenska
olga.­kjels­son@solna.se

Osama Klay
Insrtuktör NIU fotboll flickor
osama.klay@solna.se

Peter Berg

Lärare i el-ämnen
peter.berg@solna.se

Raman Adam

Lärare i engelska
raman.adam@solna.se

Ricardo Cuadra

Lärare i datortekniska ämnen
ricar­do.cu­adra@solna.se

Rickard Vinde

Lärare i juridik, företagsekonomi och kriminologi
ricka­rd.vi­nde@solna.se

Robert Lison Svanström

Lärare i specialidrott fotboll AIK pojkar och idrott och hälsa
rober­t.sva­nstro­m@solna.se

Samuel Desport

Lärare i specialidrott fys och basket
samuel.desport@solna.se

Simon Alenklint

Lärare fritid och hälsa (BF) samt idrott och hälsa
simon­.birg­ing@solna.se

Tam Vu

Lärare fysik och matematik
tam.vu@solna.se

Tobbe Larsson

Lärare i el-ämnen
tobbe­.lars­son@solna.se

Tomasz Goral

Lärare i specialidrott fäktning samt idrott och hälsa
tomas­z.gor­al@solna.se

Victor Holmberg

Insrtuktör NIU basket
victor.holmberg@solna.se

Vladimira Kamari

Lärare i tyska och samhällskunskap
vladi­mira.­kamar­i@solna.se

Åsa Hartzell

Lärare i franska
asa.hartzell@solna.se


Senast uppdaterad