Kontaktuppgifter lärare

Här hittar du kontaktuppgifter till lärarna på Solna gymnasium. Lärarnas kontaktuppgifter hittar du även i It´s Learning.

Kontakta lärarna via e-post

Samtliga epostadressern är uppbyggna enligt principen förnamn.efternamn@solna.se.

Ledning

Rektor

Johan Sigstedt
johan­.sigs­tedt@solna.se
072-583 16 04
08-746 16 04

Programrektor för Be, Ek, Ju, Sa

Jonas Egervärn
jonas.egervarn@solna.se
072-583 22 38
08-746 22 38

Programrektor för BF, EE, IM

Ulrika Henningsson
ulrika.henningsson@solna.se
072-583 1602
08-746 16 02

Programrektor för Na och NIU

Katarina Laurin
katar­ina.l­aurin­@solna.se
072-583 12 39
08-746 12 39

Lärare Solna gymnasium

Alexandra Ferraro

Lärare i matematik och naturkunskap
alexa­ndra.­ferra­ro@solna.se

Anders Härd
Specialidrottslärare Basket flickor

anders.hard@solna.se

Anders Johansson

Specialidrottslärare Amerikansk fotboll
anders.johansson@solna.se

Anders Lemmeke

Specialidrottslärare Basket pojkar
anders.lemmeke@solna.se

Anders Nyberg

Lärare i Idrott/Fystränare Innebandy
ander­s.nyb­erg@solna.se

Aniko Sipos

Lärare i kemi och biologi
aniko­.sipo­s@solna.se

Ann-Christine Falk-Tallén

Lärare i matematik och naturkunskap
ann-c­hrist­ine.f­alk-t­allen­@solna.se

Anne Melander

Lärare i kommunikation, pedagogiskt ledarskap, entreprenörskap
samt ledarskap och organisation
anne.­melan­der@solna.se

Ann-Sofi Börjesson

Lärare i filosofi och religion
ann-s­ofi.b­orjes­son@solna.se

Birgitta Pettersson

Lärare i svenska som andraspråk
birgi­tta.p­etter­sson@solna.se

Catrin Bjureberg

Lärare i svenska och engelska
catri­n.bju­reber­g@solna.se

Cecilia Lagergren

Lärare i svenska, historia och geografi
cecil­ia.la­gergr­en@solna.se

Christoffer Lööf Ljunglund

Lärare i religion och historia
chris­toffe­r.loo­f-lju­nglun­d@solna.se

Daniel Lindahl

Lärare i el-ämnen
daniel.lindahl@solna.se

David Ottosson

Lärare idrott och historia/Specialidrottslärare Volleyboll
david­.otto­sson@solna.se

Elena Corti

Lärare i Italienska
elena­.cort­i@solna.se

Elin Harring

Lärare i Svenska och Kommunikation
elin.­harri­ng@solna.se

Emil Alengård

Specialidrottslärare Ishockey
emil.alengard@solna.se

Emil Lindström

Lärare i Idrott och hälsa, Idrottsspecialisering/Specialidrottslärare Innebandy
emil.­linds­trom@solna.se

Emilio Espinosa

Samordnare IMEOS
emili­o.esp­inosa­@solna.se

Eva-Karin Vilhelmsson

Speciallärare /NA
eva-k­arin.­vilhe­lmsso­n@solna.se

Gabriella Molander

Lärare i Marknadsföring
gabri­ella.­molan­der@solna.se

Idha Liljegren

Lärare i spanska och engelska
idha.­lilje­gren@solna.se

Isak Strömberg

Lärare Fritid och Hälsa (BF)/Specialidrottslärare Ishockey
isak.stromberg@solna.se

Joakim Lund

Lärare i specialidrott, idrott och hälsa och  engelska/Specialidrottslärare Volleyboll
joaki­m.lun­d@solna.se

Johan Andersson

Speciallärare /BF,El och IM
johan­.ande­rsson­@solna.se

Jonas Hansson

Lärare i matematik
jonas­.hans­son@solna.se

Johan Karlsson

Lärare i svenska som andraspråk
johan­.karl­sson@solna.se

Johan Pedersen

Lärare i historia och samhällskunskap
johan­.pede­rsen@solna.se

Johnny Gustafsson

Specialidrottslärare Fotboll AIK pojkar
johnny.gustafsson@solna.se

Julie Italia

Lärare i engelska och spanska
julie­.ital­ia@solna.se

Kaija Sillanpää

Speciallärare i matematik
kaija­-kris­tiina­.sill­anpaa­@solna.se

Karin Arvidsson

Lärare i svenska och engelska
karin­.arvi­dsson­@solna.se

Lars Nielsen

Lärare i naturkunskap och biologi
lars.­niels­en@solna.se

Linda Liljegren

Lärare i svenska och engelska
linda­.lilj­egren­@solna.se

Linda Österström

Lärare i engelska och spanska
linda­.oste­rstro­m@solna.se

Linnea Fischer Högberg

Lärare i samhällskunskap och svenska
linne­a.fis­cher-­hogbe­rg@solna.se

Ljiljana Orelj

Lärare i svenska som andraspråk (IM)
ljilj­ana.o­relj@solna.se

Magnus Jäderlund

Specialidrottslärare Innebandy
magnus.jaderlund@solna.se

Marcelo Garcia

Lärare i matematik och spanska
marce­lo.ga­rcia@solna.se

Marcus Bergsten

Lärare i samhällskunskap och hållbart samhällsbyggandemarcu­s.ber­gsten­@solna.se

Margareta Widén

Lärare i svenska som andraspråk
marga­reta.­widen­@solna.se

Maria Ekström

Lärare i företagsekonomi
maria­.ekst­rom@solna.se

Maria Ristenvik

Lärare i so- ämnen och psykologi
maria­.rist­envik­@solna.se

Marianne Hedman-Lassoued

Lärare i bild
maria­nne.h­edman­-lass­oued@solna.se

Mehrzad Yarbakht

Lärare i el-ämnen
mehrz­ad.ya­rbakh­t@solna.se

Michael Nilsson

Mizgin Sedvall

Lärare i svenska och engelska
Mizgin.sedvall@solna.se

Moa Haake

Lärare i religion och samhällskunskap
moa.h­aake@solna.se

Moni Sohlberg

Lärare i franska
moni.­sohlb­erg@solna.se

Mårten Bergström

Lärare i fysik och matematik
marte­n.ber­gstro­m@solna.se

Nicklas Martos

Lärare i matematik
nicklas.martos@solna.se

Nils Heingård

Specialidrottslärare Fotboll AIK pojkar

Ola Bergengren

Lärare i människor och miljöer, lärande och utveckling, träningslära/Specialidrottslärare Simning
ola.b­ergen­gren@solna.se

Olga Kjelsson

Lärare i svenska och historia
olga.­kjels­son@solna.se

Paul Enqvist

Lärare i el-ämnen
paul.­enqvi­st@solna.se

Päivi Svensson

Lärare i Biologi och Naturkunskap
paivi­.sven­sson@solna.se

Raman Adam

Lärare i
raman.adam@solna.se

Ricardo Cuadra

Lärare i datortekniska ämnen
ricar­do.cu­adra@solna.se

Richard Gårdman

Specialidrottslärare Innebandy
richard.gardman@solna.se

Rickard Vinde

Lärare i Juridik, Företagsekonomi och Kriminologi
ricka­rd.vi­nde@solna.se

Robert Garemyr

Lärare i matematik och fysik
rober­t.gar­emyr@solna.se

Robert Lison Svanström

Lärare i specialidrott samt idrott och hälsa
rober­t.sva­nstro­m@solna.se

Sezen Mert

Lärare i svenska som andraspråk och matematik
sezen­.mert­@solna.se

Simon Alenklint

Lärare Fritid och Hälsa (BF) samt Idrott och Hälsa
simon­.birg­ing@solna.se

Sinikka Rinne

Lärare i svenska som andraspråk (IM)
sinik­ka.ri­nne@solna.se

Tobbe Larsson

Lärare i el-ämnen
tobbe­.lars­son@solna.se

Tomasz Goral

Lärare i specialidrott samt idrott och hälsa
tomas­z.gor­al@solna.se

Viktor Zetterholm

Lärare i Matematik, Psykologi
vikto­r.zet­terho­lm@solna.se

Vladimira Kamari

Lärare i tyska och samhällskunskap
vladi­mira.­kamar­i@solna.se

Zsuzsanna Csepanyi

Speciallärare /EK och SA och lärare i tyska
zsuzs­anna.­csepa­nyi@solna.se

Senast uppdaterad