Samhälls­orientering

Samhällsorientering för nyanlända invandrare är en kurs som ger viktig information för dig som är ny i Sverige. Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv.

Kursen är gratis och ges på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Kursens innehåll

Följande åtta teman ingår:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

 • Du som har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.
 • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning.
 • Du som är mellan 18 och 65 år.

Kursen är även för dig som deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Du vänder dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen för att anmälas till kursen.

Samhällsorienteringen erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i EU/EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Anmälan

Anmälan till kursen gör du genom att kontakta Solnas kontaktcenter på telefon 08-746 10 00 eller via kontaktformulär.

Vid anmälan, uppge alltid:

 • personnummer, språk och utbildningsbakgrund för den person som ärendet handlar om
 • telefonnummer
 • e-postadress

Film om samhällsorientering

På youtube finns möjlighet att se en film på svenska om samhällsorienteringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samma film finns på youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på flera olika språk.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad