Äidinkieli

Koululain ja esikoulun opetussuunnitelman mukaan lasten tulee saada tukea ja kannustusta sekä ruotsin kielen että äidinkielen kehittämiseen. Äidinkielenopetus myötävaikuttaa lasten ja oppilaiden kielen, tietotason sekä identiteetin kehitykseen ja luo pohjan aktiiviselle kaksikielisyydelle sekä lisää turvallisuudentunnetta ja eri kansojen sekä kulttuurien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta.

Oikeus äidinkielen opetukseen esikoulussa

Esikoulussa lapset oppivat kommunikoimaan erilaisissa toiminnoissa, leikissä ja luovassa toiminnassa. Jokaisessa esikoulussa, jossa on muita äidinkieliä kuin ruotsia käyttäviä lapsia ​​tai lapsia jotka kuuluvat johonkin kansallisista vähemmistöistä, toiminta, työtavat, ympäristö ja materiaalit on muokattava lasten tarpeisiin.

Kyse voi olla materiaalin tai tarinakirjojen tarjoamisesta lasten äidinkielellä tai erityyppisten kokoelmien tarjoamisesta, joissa keskitytään lasten kulttuurin elementteihin ja joissa keskustelussa käytetään käsitteitä lasten äidinkielellä ja ruotsiksi.

Jos haluat tietää enemmän siitä, kuinka esikoulusi toimii lasten äidinkielen kanssa, ota yhteyttä lapsesi esikouluun.

Solnan kaupunki tarjoaa suomalais-ruotsalaista esikoulutoimintaa Thorin esikoulussa, Haren-nimisellä osastollaan. Tästä saat tietoja osastosta sekä siitä, mikä on hyvä pitää mielessä hakemusta tehtäessä.

Oikeus äidinkielenopetukseen peruskoulussa

Kunnallisen peruskoulun, yksityisten peruskoulujen ja erityisperuskoulun vuosikurssien 1–9 oppilaat voivat opiskella äidinkieltään.

Äidinkielenopetusta tarjotaan yhdessä kielessä oppilasta kohti.

Oppilaat voivat saada äidinkielen opetusta, jos:

 • vähintään toisen vanhemmista äidinkieli on muu kuin ruotsi
 • kieli on oppilaan päivittäinen käyttökieli kotona
 • oppilaalla on perustiedot kielestä
 • vähintään viisi päämiehen koulussa olevaa oppilasta haluaa saada opetusta kielessä
 • käytettävänä on sopiva opettaja

Ottolapsilla on oikeus äidinkielenopetukseen, jolloin myös heillä tulee olla perustiedot kielestä. Kielen ei kuitenkaan tarvitse olla heidän päivittäinen käyttökielensä.

Vähemmistökielet

Jos oppilas kuuluu johonkin kansallisista vähemmistöistä, hän voi lukea kieltä aineena äidinkieli. Tämä on voimassa myös silloin kun kieli ei ole oppilaan päivittäinen käyttökieli, eikä oppilaalla ole perustietoja kielestä.

Ruotsilla on viisi kansallista vähemmistökieltä: suomi, jiddiš, meänkieli, romani chib ja saame.

Hakemus

Haet äidinkielen opetusta e-palvelusta e-tjänst i självserviceportalen Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.. Jos et voi ilmoittautua e-palvelun kautta, voit täyttää paperilomakkeen tästä Pdf, 126 kB, avautuu uuteen ikkunaan. ja lähettää sen äidinkielen yksikölle tai jättää lomakkeen Solnan kaupungintalon vastanotolle.

Opinto-ohjausta äidinkielellä

Juuri Ruotsiin tulleille oppilaille tai niille, jotka eivät muista syistä osaa ruotsia riittävän hyvin pystyäkseen seuraamaan opetusta, on tarjolla opinto-ohjausta äidinkielellä. Se on tärkeä tekijä ruotsalaisessa koulussa onnistumiseksi. Se, mihin aineisiin oppilas voi saada opinto-ohjausta, riippuu oppilaan tarpeista, ja siitä päättää kunkin koulun rehtori.

Oikeus äidinkielenopetukseen lukiossa sekä lukion erityisluokassa

Lukion ja lukion erityisluokan oppilaille tarjotaan äidinkielen opetusta jos:

 • yhdellä tai molemmilla huoltajilla on äidinkielenään muu kuin ruotsi
 • kieli on oppilaan päivittäinen käyttökieli kotona, ja
 • opiskelija osaa kielen hyvin.

Päämiehen velvollisuutena on myös tarjota adoptiolapsille, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, äidinkielen opetusta. Tämä pätee, vaikka kieli ei ole oppilaan päivittäinen käyttökieli kotona. Oppilaalla on kuitenkin oltava perustiedot kielestä.

Päämiehen on järjestettävä äidinkielen opetus vain, jos:

 • vähintään viisi päämiehen koulussa olevaa oppilasta haluaa saada opetusta kielessä
 • oppilaat haluavat oppia kielen, ja
 • jos pätevä opettaja löytyy. Päämies päättää opettajan pätevyydestä.

Äidinkielen opetusta saava oppilas voi jatkaa osallistumistaan ​​opetukseen, vaikka kieli lakkaisi olemasta oppilaan päivittäinen käyttökieli.

Jos oppilas on saanut äidinkielenopetuksen taatun opetusajan lisäksi peruskoulussa tai vastaavissa koulumuodoissa, päämies on velvollinen tarjoamaan opetusta yhteensä enintään seitsemän lukuvuotta. Tämä ei päde jos äidinkieli on pohjoismainen kieli, kansallinen vähemmistökieli tai jos oppilaalla on erityistarpeita äidinkielen opetukseen. Ei myöskään jos opetus järjestetään yksilöllisenä valintana tai jos se korvaa nykykielen lukiossa tai lukion erityisluokassa.

Opinto-ohjaus äidinkielellä

Äidinkielen opinto-ohjausta tarvitsevan oppilaan tulee saada sitä. Ohjaus voi olla esimerkiksi erityisen tuen muodossa. Tuen tyyppi määräytyy opinto-ohjauksen keston ja laajuuden perusteella.

Hakemus

Oppilas itse hakee äidinkielen opetusta lukiossa ja lukion erityisluokassa. Hakemus tapahtuu aina koulun päämiehen kautta.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad