Filma i Solnas offentliga miljöer - handledning

På den här sidan hittar du infor­mation kring sådant som kan vara aktuellt för dig som förbereder en film­inspelning och planerar att filma i Solnas offent­liga miljöer.

Vad ska du tänka på innan du filmar?

För att filma på offentliga platser krävs polistillstånd.

Påverkas trafikanter (oavsett vilken typ) behöver du ansöka om Trafikanordningsplan (TA-plan).

Läs mer om trafikanordningsplaner

Var ute i god tid

Sök de tillstånd du behöver senast två månader före planerad inspelning. Din ansökan hos Polisen börjar att handläggas först när du har betalat deras avgift.

Ansök och bifoga dokument

Ansökan görs till Polisen. Gör din ansökan senast två månader innan tillståndet ska börja gälla.

Du hittar e-tjänster och blanketter på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/ Länk till annan webbplats.

Komplett ansökan till Polisen omfattar:

  • Datum, plats och tid för inspelningen.
  • Om inspelningen kommer innehålla, vapen/replika, våld, rån eller annat som kan skapa oro för allmänheten.
  • Plan för hur boende och verksamheter i området informeras inför och under inspelningen.
  • Karta och ritning på all etablering, till exempel kamerapositioner, skyliftar och annan möblering.
  • Registreringsnummer på fordon som ska stå på eventuell avkoning.
  • Information om hur, var och när eventuella korta stopp av trafik och gående ska ske.
  • En tydlig ritning som inkluderar alla trafikslag i de fall du önskar att en parkering, gata eller område ska stängas av helt. OBS! Då krävs också en godkänd Trafikanordningsplansansökan (TA-plan) hos staden.

Tänk på följande när du filmat klart

Villkor

I tillståndet från polisen anger polisen vissa villkor för tillståndet och i bilagd tillstyrkan från staden finns särskilda villkor som gäller för upplåtelsen av marken. Tänk på att läsa igenom villkoren från både Polisen och staden. Du som tillståndsinnehavare har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de villkor som står i det tillstånd du fått.

Solna stad eller ledningsdragande bolag har rätt att komma åt marken för att utföra arbete.

Betala markavgift till Solna stad

Staden tar ut en markavgift som betalas enligt en taxa som gäller för upplåtelse av offentlig plats.

På den här länken hittar du information om avgifter. Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad