Korttids- och växelvårds­plats

När omvårdnadsbehovet är stort kan det finnas perioder då behovet av hjälp inte kan tillgodoses hemma med hemtjänst och dagverksamhet. Då finns möjlighet att bo tillfälligt på ett korttidsboende.

Korttidsboende

Personer som är sammanboende med och vårdar en närstående i hemmet som har ett omfattande omvårdnadsbehov kan behöva avlastning. Med avlastning på ett korttidsboende har personen som vårdar möjlighet att åka bort eller få lite vila under en begränsad tid, vanligtvis två veckor. På korttidsboendet finns personal dygnet runt.

Ibland kan korttidsboende behövas under en begränsad tid efter en sjukhusvistelse om det exempelvis behöver göras en mer omfattande utredning av personens fortsatta omsorgsbehov.

Växelvårdsboende

Vid behov av regelbunden avlastning för en sammanboende närstående finns möjlighet att ansöka om växelvårdsboende. Ett växelvårdsboende innebär att den omsorgsbehövande växlar mellan att bo hemma och på ett omvårdnadsboende i tvåveckorsperioder. Växelvård ansöker du om hos en biståndshandläggare.

Avgifter för korttidsboende och växelvårdsboende 2024

  • Omsorgsavgift: 86 kronor per dag
  • Måltider: 131 kronor per dag.

Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad