God och nära vård och omsorg i Solna

Samverkan är avgörande för våra invånares hälsa.

Att utgå från individens behov och förutsättningar. Så enkelt kan god och nära vård och omsorg sammanfattas.

De personer som har störst behov av hälso- och sjukvård har ofta behov av insatser från flera vårdnivåer, omsorg och socialtjänst samtidigt. För dessa grupper är en fungerande samverkan mellan regionen och kommunerna helt avgörande för att de ska kunna erbjudas vård och omsorg som är förebyggande, sömlös och personcentrerad.

På alla nivåer och i alla verksamheter behöver vi ha mod att se längre än våra organisationsgränser. Vi behöver en samverkanskultur som präglas av innovation och möjligheter till gemensamt resursnyttjande.

Det handlar om att tänka nytt, tänka tillsammans och kanske framför allt: att göra annorlunda.

Lokal utvecklingsplan Visa Dölj

Här var det tomt! Men inte länge till. Sidan är under uppbyggnad och fylls på den närmaste tiden.

Lokala samverkansforum Visa Dölj

Här var det tomt! Men inte länge till. Sidan är under uppbyggnad och fylls på den närmaste tiden.

Kontaktpersoner Visa Dölj

Samordnande funktioner för god och nära vård och omsorg

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad