Certifierade demensteam

Hemtjänstutförare i Solna stad med fler än 20 kunder erbjuds möjligheten att certifiera demensteam. Demensteamen ska bestå av minst fyra medarbetare hos utförarna, där samtliga genomgått Solna stads demensutbildning.

Syftet med att utbilda certifierade demensteam inom hemtjänsten är att kunna erbjuda ett jämnt och kvalitetssäkrat utbud när det gäller hemtjänstinsatser till personer med demenssjukdom. Genom utbildning säkerställs en god kunskapsnivå inom demensområdet hos medarbetare inom hemtjänsten.

Utförare med certifierade demensteam

Humaniora kommunal hemtjänst

Adela Omsorg

Attendo hemtjänst

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad