Studie- och yrkes­vägledning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning innebär att du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare tar upp frågor och funderingar kring dina studier och yrkesval. Du får hjälp med att komma igång med en studieplan, stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå målen.

Planera dina studier

Du som inte börjat läsa på komvux ännu och behöver hjälp med att planera dina komvuxstudier kan prata med en studie-och yrkesvägledare. Information om hur du kommer i kontakt med studie-och yrkesvägledare via Kontaktcenter hittar du på Solna vuxenutbildning.

Det här kan du få hjälp med

  • Betyg och gymnasieexamen
  • Behörighet till vidare studier
  • Studieplanering
  • Utbildning och frågor om ansökningar
  • Vägledning och information om utbildningar, yrken och arbetsmarknadsfrågor

Om du redan studerar

Har du redan pågående studier ska du vända dig till studie- och yrkesvägledaren på den skola där du studerar. Alla skolor som Solna stad har avtal med erbjuder studievägledning för dig som är elev på skolan.

Inför din kontakt med studie-och yrkesvägledare

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kontakt med oss är det bra om du förbereder dig, genom att till exempel:

  • Leta upp tidigare betyg, diplom och liknande som kan vara viktiga inför fortsatt planering
  • Skriva ner tankar, funderingar och frågor som du har
  • Sätta dig in i vuxenutbildningens kursutbud (om du har för avsikt att studera på grundläggande eller gymnasial nivå). Kursutbudet finns i Solna stads kurskatalog.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad