Kungörelse om flyttade fordon

 

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

 • Registreringsnummer: WLF597
  Fabrikat: VOLVO S + V70
  Ursprunglig uppställningsplats: Rosstigen 5, Solna
  Publicerad: 2022-05-05
  Ärendenr: SLN220411-064654199
 • Registreringsnummer: FAX604
  Fabrikat: SAAB 900 2,3I DX58B
  Ursprunglig uppställningsplats: Ankdammsgatan 11, Solna
  Publicerad: 2022-03-29
  Ärendenr: SLN220309-162616692
 • Registreringsnummer: NGZ509
  Fabrikat: SKODA
  Ursprunglig uppställningsplats: Sankt Ansgars Väg MITT EMOT 10, Solna
  Publicerad: 2022-03-23
  Ärendenr: SLN220224-162308327

Frågor om de fordon som har flyttats besvaras av receptionen i Solna stad eller via telefon av vårt kontaktcenter på telefon 08-746 10 00.

Motorfordon finns uppställda på Bromma & Botkyrka bilskrot, 08-795 88 36. Fordonsvrak (dvs fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde), tillfaller kommunen direkt och skrotas.

Alla kostnader i samband med flytt av fordon och uppställning av fordon faktureras gällande fordonsägare.

För övergivna cyklar se solna.se/cykel

Kontakta oss

Senast uppdaterad