Kungörelse om flyttade fordon

 

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

 • Registreringsnummer: WJM997
  Fabrikat: RENAULT B CLIO
  Ursprunglig uppställningsplats: Storgatan mellan Järnvägsgatan och Infanterigatan , Solna
  Publicerad: 2021-07-09
  Ärendenr: SLN210709-065428270
 • Registreringsnummer: UGE013
  Fabrikat: VW PASSAT VAR V6 4M
  Ursprunglig uppställningsplats: Hagalundsgatan 29, Solna
  Publicerad: 2021-06-17
  Ärendenr: SLN210602-084120473
 • Registreringsnummer: TTE640
  Fabrikat: MG
  Ursprunglig uppställningsplats: centrumslingan 55, Solna
  Publicerad: 2021-05-07
  Ärendenr: SLN210427-145325648
 • Registreringsnummer: SJT608
  Fabrikat: VW GOLF 1,6
  Ursprunglig uppställningsplats: Englundavägen 4, Solna
  Publicerad: 2021-05-07
  Ärendenr: SLN210422-164553547

Frågor om de fordon som har flyttats besvaras av receptionen i Solna stad eller via telefon av vårt kontaktcenter på telefon 08-746 10 00.

Motorfordon finns uppställda på Bromma & Botkyrka bilskrot, 08-795 88 36. Fordonsvrak (dvs fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde), tillfaller kommunen direkt och skrotas.

Alla kostnader i samband med flytt av fordon och uppställning av fordon faktureras gällande fordonsägare.

För övergivna cyklar se solna.se/cykel

Kontakta oss

Senast uppdaterad