Tehtävät, tavoitteet ja vastuut

Solnan kaupunki vastaa suurimmaksi osaksi kuntamme yhteiskunnallisista palveluista. Kaupungilla on sekä kunnallislain määrittämiä velvoittavia tehtäviä että asukkaiden valitsemien poliitikoiden päätettävissä olevia tehtäviä.

Kunnan lakisääteiset tehtävät Visa Dölj

Solnan kaupungin on lain mukaan huolehdittava seuraavista toimista:

 • päivähoitotoiminta ja koululaisten iltapäivähoito
 • esikoulu, peruskoulu, lukio ja erityiskoulu
 • kunnallinen aikuiskoulutus
 • ruotsin kieli maahanmuuttajille
 • sosiaalipalvelut, mukaan lukien yksilö- ja perhehuolto
 • vanhuksista ja toimintarajoitteisista huolehtiminen
 • terveyden- ja sairaanhoito palveluasunnoissa
 • kaupunkisuunnittelu ja rakentamiseen liittyvät kysymykset
 • terveyden ja ympäristön suojelu
 • puhtaanapito ja jätteidenkäsittely
 • pelastustoimi
 • vesi ja viemäröinti
 • kirjasto
 • kriisivalmius
 • julkinen liikenne (yhdessä maakäräjien kanssa)
 • asuntoasiain palvelut
 • holhoustoimi.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad