Metodikum Solna - kliniskt träningscentrum

Metodikum Solna är ett kliniskt träningscenter som riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg i Solna stad. Här erbjuds medarbetare och praktikanter inom vård och omsorg möjlighet till simuleringsträning och färdighetsträning i de praktiska momenten i yrket

På Metodikum Solna får medarbetare inom vård och omsorg möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper såväl kliniskt som teoretiskt. Träningscentret riktar sig både till medarbetare inom Solna stads egna verksamheter och till privata verksamhetsutövare inom vård och omsorg som har avtal med Solna stad.

Genom att öva på de olika vård och omsorgsmomenten praktiskt och repetera får medarbetare en större säkerhet i sitt yrkeskunnande. Metodikum Solna erbjuder även kurser och utbildningar som utgår från medarbetarnas behov i den kliniska vardagen.

Utbildningslokal för simuleringsträning

I utbildningslokalen i Solna finns utrustning och material så att medarbetarna kan träna i en trygg miljö. Det kan till exempel handla om att göra enklare simuleringar eller att träna på någon särskild metod.

Det finns flera utbildade instruktörer i Solna. All aktivitet behöver bokas och ledas av en instruktör eller handledare. Instruktörer förbereder och ansvarar för att träningen utförs på ett korrekt sätt. Målet är att varje verksamhet ska ha minst en instruktör. Övning ger färdighet och färdighet ger säkerhet.

Metodrum med undervisningsfilmer

Metodrummen på Metodikum Solna är utrustade med datorer för undervisningsfilmer, utbildningsprogram och e-lärande. Det finns två rum för simulering samt ett rum för reflektion. På Metodikum Solna finns en simulator Nursing Anne där man t.ex. kan träna på att sätta kateter i urinblåsa, lyssna på hjärt- och andningsljud och mäta blodtryck. Man kan även träna på att ta venprov, lägga om olika typer av sår, skötsel av centrala katetrar eller träna på förflyttningsteknik.

Hur bokar jag in mig eller min arbetsgrupp på Metodikum Solna?

Instruktören på din arbetsplats bokar lokalen via självserviceportalen Länk till annan webbplats.. Nyckeln hämtas och återlämnas i Solna stads reception.

Du checkar in när du kommer till lokalen. Instruktörer, handledare och medarbetare ska vara ombytta inför de praktiska övningarna på Metodikum. Du tar själv med dig de kläder du behöver inför träningen på Metodikum. Tänk på att lämna lokalen i samma skick som när du kom.

Hitta hit

Metodikum ligger i Hallens lokaler Länk till annan webbplats. på Algatan 2-4, Solna.

Person som övar på att ta blodtryck på simuleringsdocka

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad