Hälsoprojektet 65+ 2024

Hälsoprojektet 65+ är ett kom igång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till motion och ett aktivt liv.

Projektet är ett samarbete mellan Solna stad, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och friskvårdsanläggningar i Solna.

2024 deltar Drivkraft, Friskis och Svettis samt Nordic Wellness Frösunda Port.

Hälsoprojektet är en del av stadens förebyggande hälsoarbete och Hälsoprojektet 65+ 2024 är det 17:e i ordningen.

Så går det till

Under ledning av kunniga studenter som utbildas till hälsovetare erbjuds du gruppträning på friskvårdsanläggning samt utomhusträning i ditt närområde. Under februari och första veckan i mars utförs hälsotest för att kartlägga din kondition, styrka, balans, rörlighet, funktionell förmåga samt upplevd hälsa. Testerna utförs av hälsovetarstudenter under ledning av läkare och lärare. Testerna sker på GIH:s testlabb på Lidingövägen 1, Stockholm.

Under vecka 7 erbjuds ett informationsmöte som du blir kallad till.

Måndag 11 mars inleds en åtta veckors träningsperiod på den friskvårdsanläggning du placerats på och utomhus i ditt närområde, två gånger i veckan.

Träningen pågår måndagar efter lunch och onsdagar före lunch under mars och april 2024. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och friskvårdsanläggningarnas förutsättningar. Totalt kommer 14 träningstillfällen erbjudas. Måndag 1 april samt onsdag 1 maj utgår p.g.a. helgdagar. Avslutningsvis genomförs samma tester igen under vecka 19 för att mäta din hälsostatus efter projektet.

Covid-19

Solna stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 2024 kan bli aktuella.

Anmäl dig

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Har du frågor kring projektet kan du mejla till halsoprojektet@solna.se eller ringa till Solna kontaktcenter på 08‑746 10 00.

Kontakta oss

Senast uppdaterad