Fritidshem

Före och efter skoldagen samt på studiedagar och lov kan ditt barn vara på fritidshem. Fritidshemmet är öppet för barn från förskoleklass till och med årskurs 6.

Fritidshemsverksamheten sker i anslutning till skoldagens början och slut samt på studiedagar och lov. Målet är att undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Öppettider

Fritidshemmen erbjuder verksamhet vardagar hela året kl. 06.30-18.00. Verksamheterna är stängda under röda dagar samt på jul-, nyårs- och midsommarafton.

Ditt barn har möjlighet att börja på fritidshem från den 1 augusti det år ditt barn börjar förskoleklass.

Om du väljer att ditt barn inte ska gå på fritidshem utan endast skoltid enligt schema, har det inte heller möjlighet att vara på fritidshemmet före och efter skoltid, vid studiedagar eller lov.

Ansökan

Ansökan till fritidshem görs i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se nedan. Om du av någon anledning inte kan ansöka via e-tjänsten kan du vända dig till stadens kontaktcenter för att få hjälp med ansökan.

Markering av start för användning av e-tjänsten

Pedagogisk omsorg

Om du önskar plats i pedagogisk omsorg i stället för i den fritidsverksamhet skolan erbjuder, kontaktar du dagbarnvårdaren.

Fristående skolor

Fristående skolor har ofta fritidshem knutna till skolorna. Kontakta respektive skola för mer information.

Avgift

Fritidshem har en månadsavgift. Den regleras beroende på hushållets inkomst och antal barn som går på fritidshem, förskola eller pedagogisk omsorg. Avgiften följer reglerna för maxtaxa.

Du kan läsa mer om avgifter för fritidshem och maxtaxa på solna.se.

Om du säger upp ditt barns plats i fritidshem men önskar ny placering inom fyra månader från sista närvarodag räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande.

Uppsägning

  • Uppsägning av fritidshemsplats görs i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller såväl fristående som kommunala fritidshem inom och utom Solna. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kan du vända dig till stadens kontaktcenter för att få hjälp med uppsägningen.
  • Uppsägningstid är 1 månad från det datum uppsägningen inkommit i e-tjänsten.
  • Platsen kan utnyttjas till önskad sista närvarodag.
  • Om du säger upp ditt barns plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden. En avgift debiteras då retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande. Avgiftsnivån för mellanperioden blir densamma som den senast gällande.
  • Vid utflyttning från kommunen och byte av skola byter du fritidshem samtidigt. Tänk på att säga upp fritidshemsplatsen innan ni flyttar. Om du går kvar i din skola i Solna kommun behåller du din fritidshemsplats.
  • Vid övergång till annat kommunalt fritidshem i Solna behöver du inte göra någon uppsägning.
  • Uppsägning från fritidshemmet efter avslutad årskurs 6, eller från det år ditt barn fyller 13 år, gör kommunen automatiskt. Platsen avslutas den 30 juni.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad