Öppenvård för vuxna

Öppenvården kan erbjuda både grupp och individinriktat stöd och behandling för dig med ett beroende av alkohol, droger eller läkemedel. Det finns även möjlighet att få sysselsättning och stöd ut i arbete.

Rådgivning och stöd

Känner du oro över dina alkohol- eller drogvanor kan du få träffa en behandlare för ett antal rådgivande samtal utan att det krävs en utredning via socialsekreterare. Du kan vara anonym och handläggaren har tystnadsplikt.

Ansökan

Om du önskar andra insatser behöver du göra en ansökan på Vuxenenheten. Det kan vara olika typer av stöd och behandling i öppenvård, exempelvis haschavvänjningsprogram, återfallsprevention, boendestöd, individuell samtalsbehandling, behandlingsprogram i grupp, eller behandlingshem.

Kontakta oss

Vuxenenhetens mottagning

Telefontid måndag-fredag 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

08-746 11 78

Senast uppdaterad