Solarie­verksamhet - anmälan, tillsyn och egenkontroll

Här hittar du som driver eller vill driva solarieverksamhet information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av solarieverksamhet samt vilka lagar och regler som gäller.

Alla kosmetiska solarier, det vill säga solarier vars syfte är att göra huden mörkare och som upplåts till allmänheten, är anmälningspliktiga och omfattas av tillsyn. Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för kosmetisk solarieverksamhet i Solna.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till de lagar och regler som din solarieverksamhet omfattas av. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om samtliga krav och regler som gäller för solarieverksamhet.

Anmälan av solarieverksamhet

Solarieverksamhet ska anmälas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.

Anmälan görs via e-tjänsten för anmälan av solarieverksamhet Länk till annan webbplats.. Information om avgift för handläggning av anmälan finns i tjänsten Länk till annan webbplats..

Tillsyn av solarieverksamhet

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn över kosmetiska solarier i Solna. Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och bidra till en förbättring av strålsäkerheten på solarier.

Tillsynen innebär att Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning regelbundet inspekterar verksamheten, ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärenden tills åtgärder är genomförda.

Avgift för tillsyn av solarieverksamhet Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen. Avgifterna är baserade på antal tillsynstimmar som multipliceras med gällande taxa enligt Taxa strålskyddslagen 2024 Pdf, 204 kB..

För solarieverksamhet utgår en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är anpassad så att det blir en jämn fördelning av avgiften utspritt för varje år som verksamheten bedrivs. Vilket också innebär att verksamheten debiteras för årlig avgift även om det inte sker något tillsynsbesök just det året. 

Det debiteras ingen årsavgift för året då verksamheten startas och anmälan har inkommit till förvaltningen, den årliga tillsynsavgiften faktureras först nästkommande år.

Fakturan för årlig avgift skickas vanligtvis ut under det första kvartalet varje år.

Egenkontroll av solarieverksamhet

Som verksamhetsutövare till en solarieverksamhet är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om den lagstiftning som du berörs av.

Egenkontroll är ett verktyg för att kontrollera den egna verksamheten och se till att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som gäller för verksamheten enligt strålskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad