Bli leverantör till Solna stad

Solna stad är en av de kommuner i Sverige som har mest verksamhet på entreprenad och välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller utmana verksamheter som vi idag utför själva. Solna stad genomför löpande både stora och små upphandlingar av varor och tjänster. På den här sidan hittar du våra aktuella upphandlingar och information om hur en upphandling går till.

Solna stad välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller utmana verksamheter som vi idag utför själva. På den här sidan hittar du alla aktuella upphandlingar, som även nås via bevakningstjänster på internet. Du får också information om hur du kan delta i en upphandling.

Tillväxt och utveckling

Vill du veta mer om framtida befolkningstillväxt och utbyggnad av kommunal service? Läs på vår sida Solna växer.

Hur sker upphandling i Solna stad?

Alla våra upphandlingar sker i enlighet med lagen om offentlig upphandlingoch stadens policys och riktlinjer. I vårt avtalsregister kan du hitta de avtal Solna stad har med olika företag.

Lämna anbud

Våra upphandlingar genomförs i ett elektroniskt upphandlingsverktyg. Vill ditt företag lämna anbud till Solna stad så görs det alltid via upphandlingsverktyget.

Här hittar du alla aktuella upphandlingar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bevaka aktuella upphandlingar

Du kan även bevaka aktuella upphandlingar inom din bransch med hjälp av bevakningstjänsterna Opic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Mercell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du är leverantör till Solna stad

När du är leverantör till Solna stad och har en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kommer du att få ett brev från CreditSafe tre gånger per år (april, augusti och december). Där framgår det att en kreditupplysning genomförts. Som ett led i stadens strävan att göra goda offentliga affärer har leverantörsstyrningen stärkts och regelbundna seriositetskontroller kommer att genomföras för samtliga leverantörer till staden.

Checklista för upphandling Visa Dölj

Är du intresserad av att delta i en upphandling? Här finns en checklista med ett antal punkter som är viktiga att tänka på om du vill delta i en upphandling och ska skicka ett anbud.

1. Elektroniska upphandlingar.

Alla upphandlingar sker elektroniskt i Solnas upphandlingsverktyg. Du kan även bevaka aktuella upphandlingar genom bevakningstjänster som Opic Länk till annan webbplats. eller Mercell. Länk till annan webbplats.

2. Anbudsförfrågan

En anbudsförfrågan består oftast av en inbjudan, med tillhörande förfrågningsunderlag.

3. Skicka ditt anbud i tid

Börja med att läsa dig till vad upphandlingen handlar om och när anbudet senast ska vara inlämnat. Du måste skicka in dit anbud i tid för att det ska vara giltigt.

4. Ska-krav

I förfrågningsunderlaget ställer staden ett antal ska-krav som din vara eller tjänst måste uppfylla. Om du som anbudsgivare/leverantör inte uppfyller ska-kraven är anbudet inte giltigt. Här finns även krav på dig som anbudsgivare/leverantör så kallade kvalificeringskrav.

5. Frågor?

Om du har frågor om upphandlingen ställer du dem direkt i vårt upphandlingsverktyg. Alla frågor och svar skickas ut till alla som deltar i upphandlingen så att alla har sammaförutsättningar.

6. Meddelande om beslut

När upphandlingen är färdig meddelas beslut till deltagande anbudsgivare. Beslutet kan överpröva inom tio dagar.

7. Om du inte vinner upphandlingen?

Ta reda på varför ditt företag inte nådde ända fram. Genom att analysera ditt anbuds brister och titta på de andra anbudsgivarnas anbud kan du ta lärdom och förbättra anbudet till nästa gång. När upphandlingen är avslutad är alla handlingar allmän handling och kan begäras ut. När någon begär ut handlingar genomförs alltid en sekretessprövning.

Avtalsregister Visa Dölj

I avtalsregistret Länk till annan webbplats. kan du hitta de avtal Solna stad har med olika företag.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad