Så fungerar en kommun

Solna stad är en av Sveriges 290 kommuner. En kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns lokalt där vi bor.

Solna stad ansvarar till exempel för förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg i kommunen. Andra ansvarsområden är stadsmiljö, nyföretagande, kultur och fritid.

Solna stads verksamheter och ansvarsområden.

Folkvalda politiker

En kommun är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att du och alla andra Solnabor som röstar i kommunalvalet bestämmer vilka som styr Solna stad. Besluten fattas av folkvalda politiker i beslutande församlingar, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder uppdelade efter olika ansvarsområden.

Kommunfullmäktige och stadens nämnder.

Förvaltningar och tjänstemän

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna tjänstemän på förvaltningar som hör ihop med nämnderna. Den högsta tjänstemannen i Solna stad är stadsdirektören.

Stadens förvaltningar.

Kontakta oss

Senast uppdaterad