Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del av Solnas hållbara utveckling. Det handlar om hur alla Solnabor ska kunna leva bra, trygga liv och kunna förverkliga sina drömmar utifrån sina förutsättningar.

Drömmen är ofta egen försörjning och vägen dit är lika ofta en bra utbildning. Men det handlar också om att känna trygghet i sin vardag och tillit till det omgivande samhället.

Solnamodellen – vägen till egen försörjning Visa Dölj

Solna växer och är den kommun i Sverige där det är mest gynnsamt att starta, driva och utveckla företag. Tack vare detta har Solna en stor lokal arbetsmarknad bestående av arbetsgivare som vill bidra och ta ansvar för samhällsutvecklingen.

Tillsammans med näringslivet arbetar Solna stad för att på olika sätt rusta och stödja Solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete, studier eller företagande. Metoden kallas Solnamodellen och utgångspunkten är att alla Solnabors potential ska tas till vara oavsett bakgrund och ålder. Den framgångsrika Solnamodellen har resulterat i mer jämlika livsvillkor, rekordlåg arbetslöshet och minskat behov av försörjningsstöd.

Solnamodellen

Trygghet och säkerhet Visa Dölj

Ett tryggt och säkert Solna är en stad där det få olyckor sker, få brott begås och kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar.

Senaste trygghetsinventeringen visade att Solna är en trygg stad att leva och verka i och att Solnabornas oro för att utsättas för brott är låg.

För att Solna ska fortsätta kännetecknas av trygghet och öppenhet genomför staden kontinuerligt trygghetsskapande åtgärder. Det kan vara allt från bättre belysning och sanering av klotter till trygghetsvandringar, kompisförmedling och arbete för att förhindra våld i nära relationer.

Solna stad samarbetar nära med polisen, räddningstjänsten och andra myndigheter och organisationer för ett levande och sammanhållet Solna.

Stadens trygghetsarbete

Delaktighet Visa Dölj

Delaktighet är en viktig grund för ett levande och tryggt Solna. Att Solnabor kan påverka beslut så tidigt som möjligt stärker demokratin.

På vår webbplats får du insyn i stadens arbete och politiska beslut. Där kan du också hjälpa oss att utveckla Solna på rätt sätt genom att anmäla fel i stadsmiljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller lämna synpunkter på kommunens verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som bor, arbetar eller går i skolan här vet vad som är bra och vad som kan bli bättre i Solna. För att höra dina och dina grannars åsikter och förslag om hur Solna borde vara arrangerar vi medborgardialoger. Genom att delta i dialogerna har du möjlighet att påverka stadens utveckling.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad