Solnamodellen

Tillsammans med näringslivet arbetar Solna stad för att på olika sätt rusta och stödja Solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete, studier eller företagande. Metoden kallas Solnamodellen

Klivet in på den svenska arbetsmarknaden är av stor betydelse.Tillsammans med näringslivet arbetar Solna stad för att på olika sätt rusta och stödja solnabor till jobb där alla, oavsett ålder eller bakgrund tas tillvara. Ett tydligt resultat är en låg arbetslöshet i Solna jämfört med riket och ett minskat behov av försörjningsstöd.

Solnamodellen är stadens metod att tillsammans med näringslivet rusta, och stödja arbetssökande Solnabor i att gå från bidrag till egen försörjning via arbete, studier eller företagande. En nyckel till framgång är att ta tillvara alla människors olika bakgrunder. Solnabor som deltar i Solnamodellen anvisas från antingen Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen. 

Det finns en plats för alla

Solnamodellen står för stadens arbete i att stärka individers kompetens och minska hinder för att nå arbetsmarknaden. Själva utgångspunkten är att det finns en plats för alla. Tillvägagångssättet med modellen är att omsorgsfullt matcha arbetssökande mot företag som har efterfrågan. Via goda kontakter med näringslivet, en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet samt möjlighet till ytterligare insatser, stärker Solnamodellen individers chanser att hitta vägen tillbaka till arbetslivet.

Utbildning

En bit på vägen till ett framtida jobb kan vara studier och inom Solnamodellen hjälper studie- och yrkesvägledare till och informerar om och vägleder till olika utbildningar.

Utbildning Visa Dölj

I staden finns studie- och yrkesvägledare som informerar och hjälper till med att hitta olika utbildningar inom komvux och som kan leda till jobb. Förutom de grundläggande teoretiska utbildningarna finns ett flertal yrkesutbildningar inom många områden.
Läs om den kommunala vuxenutbildningen i Solna.

Starta eget Visa Dölj

Att starta ett eget företag ger en möjlighet att göra verklighet av en idé och att göra något du tror på. Genom att starta och driva ett företag ger det en möjlighet till egen försörjning. Det finns hjälp att få för att genomföra en idé och som du kan läsa om på Nyföretagarcentrums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på webbplats verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är ny i Sverige och har erfarenhet av eget företag eller entreprenörskap kan du söka till utbildningen Svenska för entreprenörer (SFE). Du kan läsa mer om utbildningen på webbplatsen sfx.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad