Du får välja vem som ska ge dig stöd

När du har fått ett beslut om stöd
kan du välja vem som ska ge dig stödet. De som ger stödet kallas utförare.
Du kan välja en utförare som staden har.
Du kan också välja privata företag
eller ideella organisationer
som staden har avtal med.

Du ska välja en utförare som passar dig. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig
att välja utförare om du vill.

Om du inte väljer en utförare själv,
väljer biståndshandläggaren utföraren.

Om inte är nöjd med utföraren
eller stödet

Om du inte får det stöd du har rätt till eller om du inte är nöjd med det sätt som din utförare ger stödet,
då ska du säga till.

Du ska först kontakta utförarens chef
och tala om vad som inte fungerar bra.

Du kan också ringa eller skicka e-post till stadens kontaktcenter
och tala om att du inte är nöjd.

Telefon 08 746 10 00

E-post till Kontaktcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad