Notarius publicus

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter så som till exempel namnunderskrifter.

Notarius Publicus hjälper till med bevittning, intygande och kontroll av handlingar, namnteckningar och utfärdande av apostille. Det är till exempel vanligt att en stämpel från Notarius Publicus behövs på adoptionspapper. Det är Länsstyrelsen Stockholm som ger förordnanden som Notarius Publicus. 

Vad kan en Notarius Publicus hjälpa dig med?

  • Intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • Närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • Kontrollera lotteridragningar
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius Publicus i Solna stad

Kontaktuppgifter till Notarius publicus hittar du på länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsen Stockholm - Notarius Publicus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad