Faktura från Solna stad

Du som fått en faktura från Solna stad kan välja mellan olika sätt att betala.

Betala till Solna stad

I Solna stad kan du välja olika sätt att betala din faktura; med autogiro, eFaktura, eller pappersfaktura.

Du kan betala på följande sätt:

  • Kombinera autogiro och eFaktura
  • Via autogiro
  • Via eFaktura
  • Vi skickar pappersfaktura

Du kan välja att betala via eFaktura

Samtliga fakturor från Solna stad kommer då att levereras som eFaktura.

Dessa avgifter kan du välja att kombinera autogiro och eFaktura

  • Förskole- och barnomsorgsavgift (barn och utbildningsförvaltningen)
  • Bostads- och lokalhyror (tekniska förvaltningen)
  • Hyra garagebox (tekniska förvaltningen)
  • Omsorgsavgifter, LSS och hyror (omvårdnadsförvaltningen)
  • Hyror, omsorgs- och måltidsavgifter (socialförvaltningen)

Autogiro Visa Dölj

Autogiro är ett säkert och enkelt sätt att betala fakturor. Autogiro innebär att du gör ett medgivande att angivet belopp automatiskt får dras från ditt bankkonto på fakturans förfallodag.

Anmälan till tjänsten kan göras på tre sätt;

Ingen bekräftelse skickas ut från banken att anslutningen till tjänsten autogiro är registrerad. Det är genom information i fakturans text "Fakturan betalas via autogiro" som detta framgår.

På pappersfakturor är inbetalningskortet makulerat. Om inbetalningskortet inte är makulerat måste du betala på annat sätt.

Stämmer fakturans uppgifter behöver du inte göra mer än att se till att det finns pengar på kontot på förfallodagen. Är fakturan felaktig kan du stoppa betalningen. På fakturan finns uppgifter om vem du ska kontakta.

E-faktura kund Visa Dölj

I Solna stad kan du välja olika sätt att betala din faktura; med autogiro, eFaktura, eller pappersfaktura.

  • Anmälan till tjänsten eFaktura gör du i din internetbank.

Du får då fakturan presenterad på skärmen, kan kontrollera den och sedan godkänna betalningen. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda. Du slipper knappa in OCR-nummer, datum och belopp.

För att kunna ta emot en e-faktura måste du vara internetbankskund hos någon av de anslutna bankerna. Det kostar inget extra att ta emot e-faktura. Det ingår i internetbankstjänsten.

Fakturamottagare och fakturabetalare kan vara olika. Om du som fakturabetalare inte är samma som fakturamottagare måste du vid anmälan, ange fakturamottagarens personnummer. Då kommer fakturamottagarens alla fakturor att betalas via tjänsten eFaktura.

Bilaga med faktura

Allmänna bilagor (information, blanketter m.m.) kan inte skickas med elektroniska fakturor på samma sätt som en pappersfaktura.
Bilagorna når du genom att klicka på länken "information från Solna stad" som finns på din elektroniska faktura. Det är viktigt att du läser bilagan så att du får all information som tillhör fakturan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad