Faktura från Solna stad

Du som fått en faktura från Solna stad kan välja mellan olika sätt att betala.

Du kan betala på följande sätt:

  • Via autogiro
  • Via eFaktura
  • Via pappersfaktura

Autogiro Visa Dölj

Autogiro är ett säkert och enkelt sätt att betala fakturor. Autogiro innebär att du gör ett medgivande att angivet belopp automatiskt får dras från ditt bankkonto på fakturans förfallodag.

Enligt Bankgirots villkor för Autogiro så ska betalaren meddelas av betalningsmottagaren belopp, förfallodag och betalningssätt. Detta görs via utskick av faktura.

Dessa avgifter kan du betala med autogiro

  • Förskole- och barnomsorgsavgift (barn och utbildningsförvaltningen)
  • Bostads- och lokalhyror (tekniska förvaltningen)
  • Hyra garagebox (tekniska förvaltningen)
  • Omsorgsavgifter, LSS och hyror (omvårdnadsförvaltningen)
  • Hyror, omsorgs- och måltidsavgifter (socialförvaltningen)

Anmälan till tjänsten kan göras på tre sätt;

Ingen bekräftelse skickas ut från banken att anslutningen till tjänsten autogiro är registrerad. Det är genom information i fakturans text "Fakturan betalas via autogiro" som detta framgår.

På pappersfakturor är inbetalningskortet makulerat. Om inbetalningskortet inte är makulerat måste du betala på annat sätt.

Stämmer fakturans uppgifter behöver du inte göra mer än att se till att det finns pengar på kontot på förfallodagen. Är fakturan felaktig kan du stoppa betalningen. På fakturan finns uppgifter om vem du ska kontakta.

E-faktura kund Visa Dölj

  • Anmälan till tjänsten eFaktura gör du i din internetbank.
  • Samtliga fakturor från Solna stad kommer då att levereras som eFaktura.

Du får då fakturan presenterad på skärmen, kan kontrollera den och sedan godkänna betalningen. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda. Du slipper knappa in OCR-nummer, datum och belopp.

För att kunna ta emot en e-faktura måste du vara internetbankskund hos någon av de anslutna bankerna. Det kostar inget extra att ta emot e-faktura. Det ingår i internetbankstjänsten.

Fakturamottagare och fakturabetalare kan vara olika. Om du som fakturabetalare inte är samma som fakturamottagare måste du vid anmälan, ange fakturamottagarens personnummer. Då kommer fakturamottagarens alla fakturor att betalas via tjänsten eFaktura.

Betala med swish och kort Visa Dölj

Kulturskolans kurser kan betalas med faktura, via swish eller kort. Se mer information på Kulturskolans sida

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad