Vasavägen 4A, 169 58 Solna
Kommunal
Visa karta

Solskenets förskola

Solskenets förskola ligger i nyproducerade lokaler i kvarteret Bellona med närhet till parkområde och lekplatser.

Om oss

Vi på Solskenets förskola vill ge barnen en bra start i livet och utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Målsättningen är att alla barn ges förutsättningar att nå sin fulla potential och är väl förberedda för nästa steg. Vi har tagit fasta på att barnen ska ha det roligt och tryggt på förskolan, för det är då som vi upplever att lärandet blommar som mest.

Vår gård är utmanande, med goda möjligheter till lek och utforskande. Barnens nyfikenhet och intressen leder oss också ut på äventyr på andra platser i vår närmiljö.

I undervisningen strävar vi efter att främja barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi vill erbjuda en miljö där barnen är delaktiga och har stort inflytande över dagen och samtidigt en miljö där barnen utmanas att ”prova på” och uppmuntras att tro på sin egen förmåga.

Förskolans värdegrund och likabehandlingsperspektivet genomsyrar hela verksamheten. Vi vill lyfta nyanser och olikheter och främja allas möjlighet att vara de unika personer de är.

En stor del av barnens utveckling och lärande sker genom leken, varför leken är ett naturligt och viktigt inslag i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar också efter Solna stads strategi för språkutveckling samt ett kontinuerligt och medvetet arbete med vardagsmatematik, naturkunskap/teknik, rörelse och skapande. Ibland väver vi ihop alla delar i projekt- eller temaarbete.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 15 februari och 21 mars är det visning av Solskenets förskola, klockan 09.15-10.00.

Vänligen anmäl närvaro senast tre dagar för visning i mejl till biträdande rektor, Krista Rosenberg. Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk. Välkommen!

Kontaktinformation

Solskenets förskola

Rektor

Hasija Duric-Salom
hasija.duric-salom@solna.se

Biträdande rektor

Krista Rosenberg
krista.rosenberg@solna.se

Administratör

Maria Topcov
maria.topcov@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Uggland
072-583 18 70

Ekorren
072-583 18 91

Fjärilen
072-583 13 19

Humlan
072- 583 19 94

Igelkotten
072- 583 19 95

Björnen
072- 583 19 96

Nyckelpigan
072-583 19 97

Karta

Senast uppdaterad