Tillstånds­­guider A-Ö

Till dig som ska starta eller ta över en verk­samhet. På den här sidan hittar du guider för de till­stånd och anmäl­ningar som oftast orsakar frågor. Steg-för-steg-guiderna berättar vad du behöver förbereda, hur du ansöker och vad som händer efter ansökan.

Ska du starta restaurang, filma eller genomföra evenemang där du behöver flera tillstånd kan du få en överblick och goda råd på webbsidan Handledningar för verksamheter med flera tillstånd.

Du hittar information om fler tillstånd, regler och den tillsyn som Solna stad ansvarar för på webbsidan Tillstånd, regler och tillsyn. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad